Sök i finnvera.fi

Artiklar

Tillbaka

Tillväxtföretag som vill investera vänder sig till Finnvera

16.03.2017

Det snabbväxande företaget Mittametalli sökte finansiering för investering i anordningar.

Alla prognoser som beskriver företagens investeringsplaner visar för närvarande mot nordost.

Till exempel SMF-företagsbarometern som publicerades i februari visar att investeringsavsikterna nu är på samma nivå som 2011. Åren 2010 och 2011 var de mest positiva efter finanskrisen, men det är dock ännu långt till toppnivån före finanskrisen.

– Förra hösten och i vår har det skett en klar förändring i investeringarna. Allt fler tillväxtföretag ansöker om finansiering hos Finnvera, berättar Finnveras regiondirektör Mirjam Sarkki.

Enligt henne behöver företagen finansiering särskilt för investeringar i maskiner, anordningar och fastigheter. I synnerhet växande företag kan ha ett stort behov av finansiering, då de sällan har tillräckligt med säkerheter för att kunna ansöka om kommersiell finansiering.

- Finnveras finansiering ger många SMF-företag förutsättningar att växa och internationaliseras, berättar Sarkki.

Största delen av företagen som ansöker om investering är företag i industribranschen.

I SMF-barometern uppgav vart fjärde industriföretag att de kommer att investera mer under den följande tolvmånadersperioden. Industriföretagen har också den största viljan att ansöka om extern finansiering. Det viktigaste användningsändamålet för extern finansiering är investeringar i maskiner och anordningar. Detta är en stor förändring, eftersom finansiering tidigare har ansökts i huvudsak som driftskapital.

– En del av investeringarna är ersättningsinvesteringar, dvs. företagen ersätter föråldrad materiel med ny. Detta kan betraktas som en positiv trend i och med att företagen med hjälp av ersättningsinvesteringar kan verka effektivare och på detta sätt förbättra sin konkurrensförmåga, säger Sarkki.

Någon investeringsvåg kan ändå inte skönjas. Till exempel servicebranschen är försiktig när det gäller investeringar.

– Utvecklingen är måttlig, men en svag positiv förändring syns vid horisonten, bekräftar Sarkki.

Det finns också skillnader mellan olika landskap. Investeringsplanerna är livligast i Helsingfors och i övriga delar av huvudstadsregionen, Päijänne-Tavastland, Lappland och Södra Savolax. I Mellersta Österbotten och Norra Savolax är de däremot obetydliga.

Hjälp vid maskinanskaffningar

Heinolaföretaget Mittametalli Oy, grundat 2012, växer i snabb takt. I fjol var företagets omsättning redan nästan tre miljoner euro och tillväxten jämfört med året innan var en knapp miljon.

Mittametalli är ett typexempel på ett snabbväxande industriföretag som behöver Finnveras finansiering som stöd för sina investeringar.

­

Jari Kolehmainen vid Mittametalli är redan andra generationens företagare i metallbranschen.

– Vi investerade i nya anordningar och därför behövde vi Finnveras finansiering. Vi fick professionell hjälp av finansiären som förstod våra behov mycket väl, säger Jari Kolehmainen, verkställande direktör för Mittametalli.

Företaget tillverkar delar av möbelrör med rörlaser och komponenter av tunnplåt med en kombinerad maskin. Kunderna finns i möbelindustrin, byggnadsindustrin och bland maskinkonstruktörer.

Det tillväxtorienterade företaget kan behöva draghjälp av finansiären även i fortsättningen.

– Vår omsättning ökar i snabbt takt. Nu samlar vi krafter i ungefär ett år, men vi har för avsikt att utvidga företaget betydligt även i fortsättningen, berättar Kolehmainen.

SMF-företagsbarometern är en undersökning som Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet genomför två gånger per år. Målet är att fastställa små och medelstora företags verksamhet och ekonomiska verksamhetsmiljö.

FAKTA: Finansiering för tillväxt
Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information