På beviljandet och prissättningen av exportgaranti inverkar i första hand köparens kreditvärdighet och kreditvärdigheten i köparens land. Läs mer om riskklassificeringen i mottagarlandet:

Landklassificering och karta