Viejille

Ulkomaiset saatavat aiheuttavat vientiyritykselle ostajasta aiheutuvia kaupallisia riskejä ja ostajan maasta aiheutuvia poliittisia riskejä.

Viejille myönnettävät takuut

Ulkomaiset saatavat aiheuttavat vientiyritykselle ostajasta aiheutuvia kaupallisia riskejä ja ostajan maasta aiheutuvia poliittisia riskejä. Maksuajan myöntäminen voi kuitenkin helpottaa kaupan syntymistä, joten myyjän kannattaa varautua luottoriskeihin esimerkiksi hakemalla kaupalle Finnveran vientitakuuta.

Vientitakuun myöntämiseen ja hinnoitteluun vaikuttaa ensisijaisesti ostajan sekä ostajan maan luottokelpoisuus.

Tutustu viennin kohdemaan riskiluokitukseen

 

Luottoriskitakuu

Luottoriskitakuulla takuunottaja voi vakuuttaa vientikauppansa luottotappioiden varalta.

Vientisaatavatakuu

Vientisaatavatakuu on tarkoitettu lyhyen maksuajan vientiin. Sen avulla viejä voi vakuuttaa ulkomaiselta ostajalta olevat saatavansa luottotappioiden varalta.

Laskusaatavatakuu

Takuu suojaa pankkia luottoriskeiltä, kun viejä myy ulkomaankauppaan liittyvät laskusaatavansa pankille.