Content Section

Mantsinen Group

Perheyritys käy sukupolvelta toiselle kuin kone

Logistiikkapalveluilla ja materiaalinkäsittelykoneilla kansainvälistynyt Mantsinen Group on toisen polven perheyritys Liperin Ylämyllyltä. Yrityksen toimitusjohtaja Mia Mantsinen luotsaa tuotekehitykseen panostavaa konsernia asiakkaiden ja henkilöstön tarpeita tiiviisti seuraten.
Toimitusjohtaja Mia Mantsinen

Kun veljekset Veli ja Juhani Mantsinen aloittivat 60-luvun alussa yritystoimintansa, eivät he todennäköisesti olisi osanneet arvata, kuinka suureksi menestyjäksi Mantsinen Group kasvaisi lähes 60 vuotta myöhemmin. Maan­viljelijöinä toimineet Mantsisen veljekset potkaisivat yritystoiminnan käyntiin lisätienestien toivossa.

– Veli ja Juhani ryhtyivät kuljettamaan polttopuita Liperin alueen kunnallisille laitoksille. Homma lähti siitä sitten skaalautumaan, kun pääsimme 70-luvulla urakoimaan metsäteollisuuden palvelukseen, kertaa Mia Mantsinen.

Kasvua toden totta tuli. Mantsinen Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli yli 75 miljoonaa, ja muutamien polttopuukuljetusten sijaan yritys käsittelee vuosittain noin 25 miljoonaa tonnia pyöreää puuta ja muuta irtotavaraa.

Perheyrityksessä käännettiin uusi johtamisen sivu

Mantsisen tehtaalla valmistetaan hyd­rau­­lisia nostureita ja materiaalin­käsittelykoneita satamiin sekä metsä- ja terästeol­lisuuden tarpeisiin. Joensuun lähellä sijaitseva tehdas on Mia Mantsiselle tuttu, sillä hän on työskennellyt siellä lähes koko aikuis­ikänsä, tarkalleen ottaen 13 vuoden ajan.

Mantsisen ansioluetteloon mahtuvat ajanjaksot konsernin markkinoinnissa ja talousjohtajana. Konsernin kahdesta liike­toimintayksiköstä, logistiikkapalveluista ja materiaalinkäsittelyliiketoiminnasta Mia Mantsinen on tämän lisäksi vetänyt jälkimmäistä. Urapolkunsa nousujohteisuudesta Mantsinen kiittää ennen kaikkea ihmisiä.

– Vaikka tuotteet ja ratkaisut ovat hienoja, niin asiakkaista ja henkilöstöstä saan sen aidon kipinän tähän tekemiseen.

Toimitusjohtaja Mia Mantsinen

 

Nainen toimitusjohtajana miesvaltaisen alan yrityksessä herättää usein myös huomiota huolimatta siitä, mitä liiketoiminnallisia tavoitteita johtajalla olisi.

– Nauran usein, että ainakin jään mieleen! Näin naisena ja johtajana koen toki myös, että tarinoita ja moninaisuus­keskustelua johtajuuteen liittyen tarvitaan paljon enemmän, sillä muuten kuva johtajuudesta jää liian kapeaksi.

Perheyrityksessä koettiin viime vuoden syksyllä merkittäviä hetkiä, kun Mian isä Veli Mantsinen luovutti omistusosuutensa Mialle ja hänen sisaruksilleen.

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä Ylämyllyn tehtaalla järjestettiin avoimien ovien päivät, joiden aikana tehdastiloihin pääsi tutustumaan 2 500 vieraan joukko paikallisia asukkaita ja yrityksiä. Samalla sukupolvenvaihdos konkretisoitui Mialle.

– Perheyrityksen tarinan jatka­minen on kunnia, ja haluan jatkaa systemaattista tuotekehitystä ja iterointia asiakkaiden kanssa. Olen jatkuvasti korvat hörössä, jotta kuulen mitä pinnan alla kuplii.

Naisena ja johtajana koen, että tarinoita ja moninaisuus­keskustelua johtajuuteen liittyen tarvitaan paljon enemmän, muuten kuva johtajuudesta jää liian kapeaksi, Mia Mantsinen sanoo.

Laitetoimittaja, joka on juuriltaan palvelutoimittaja

Pitkälle 90-lukua pelkästään metsäteollisuuden puuterminaaleissa logistiikkapalveluita tarjonnut Mantsinen teki vuonna 1998 suuren investoinnin. Materiaalinkäsittelykoneita ostavasta ja niitä käyttävästä yrityksestä kuoriutui koneiden valmistaja.

– Isäni oli ostamassa uusia koneita, mutta turhautui niiden huonoon laatuun ja toimittajan haluttomuuteen vastata tarpeisiimme. Hän palasi Suomeen ja huudahti, että nyt tehdään itse! Tämä tietysti vaati silloin suuria tuotantolaitosinvestointeja sekä kokonaan uudenlaisen ajattelutavan ja teknologian omaksumista.

Vaikka aikaa on kulunut ja asiakkaiden tarpeet muuttuneet, yritys on aina luottanut yritystoiminnan alun oivallukseen.

– Vaikka meidät nähdäänkin laite­toimittajana, niin juuriltamme tulemme aina olemaan palvelutoimittaja asiakkaille. Tavoitteenamme on aina ollut maksimoida materiaalinkäsittelyn tehokkuutta, Mia Mantsinen kuvailee.

Finnvera-yhteistyössä yhdistelmä rahoitusta ja asiantuntijuutta

Mantsisen selkäytimeen on iskostunut asiakkaiden kuuntelu ja palvelun kehittäminen samassa tahdissa, ja asiakkaiden tarpeita ennakoiva tuotekehitys kuuluu vahvasti yrityksen toimintafilosofiaan. Siksi sana oivallisesti satamaympäristöön soveltuvista hydraulisista nostureista alkoi nopeasti kiiriä Suomen rajojen ulkopuolelle.

Kansainvälistyminen ilmestyi Mantsisen strategiakartalle heti 2000-luvun alkupuolella, kun merkittävä osa materiaalinkäsittelyliiketoiminnasta valmistettiin vientiin.

– Meidän kaltaisemme yrityksen näkökulmasta kaikista tärkeintä on löytää ihmisiä, jotka pystyvät sparraamaan yritystämme eri vaiheissa. Erityisesti alkuvaiheessa Finnvera tuki meitä oikeaan suuntaan kysymällä sellaisiakin kysymyksiä, joita emme olisi aluksi tulleet ajatelleeksi. He saattavat kysyä, että ”oletteko miettineet tätä tai tuota” ja tarjonneet samalla ratkaisuja kasvun rahoittamiseen, Mantsinen kiittelee.

Finnveralta Mantsinen Group on saanut viennin alkutaipaleella muun muassa kansainvälistymisen vauhdittamiseen tähtääviä täydentäviä vakuuksia ja maakohtaista konsultaatiota, mutta myös tukea toimintaympäristön muutosvaiheessa. Vuosien varrella yhteistyö muutti muotoaan karttuneen kokemuksen ja kontaktien myötä.

– Roolimme julkisten tahojen suhteen muuttui merkittävästi silloin, kun siirryimme pk-yrityksestä suurempaan yritysluokkaan. Silloin yhteistyömme väheni sitä mukaa, kun osaamisemme kasvoi ja pystyimme helpommin käyttämään myös muiden kumppanien tarjontaa, Mia Mantsinen toteaa.

""

Kasvua jatkuvalla muuntautumisella

Mantsisella materiaalinkäsittelykapasi­teetin tehostaminen kuuluu yhtiön ydin­toimintaan. Siksi asiakkaiden liiketoiminnan kehittyminen kulkee visioinneissa rinta rinnan. Esimerkiksi yritysten vastuullisuuteen liittyvillä valinnoilla voi olla positiivinen vaikutus koko arvoketjuun, ei pelkästään yhteen yritykseen.

– Kun metsäteollisuuden asiakkaamme siirtyvät kohti bio­taloutta tai kun muovituotteita korvataan vastaavilla biotuotteilla, niin tunnistamme koko arvoketjulle uusia kasvun mahdollisuuksia, emme niinkään kitkaa.

Asiakkaiden kuuntelu, palvelun kehittäminen samassa tahdissa, ja asiakkaiden tarpeita ennakoiva tuotekehitys kuuluu vahvasti yrityksen toimintafilosofiaan.

Myös toimintaympäristössä tapahtuvat liikehdinnät, kuten kuljetuksen siirtyminen enenevissä määrin maantieliikenteestä vesille, kuuluvat Mantsiselle merkittäviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

– Ratkaisumme lyhentävät alusten satamassaoloaikaa, mikä taas auttaa tehostamaan kuljetusketjun tehokkuutta, Mia Mantsinen selittää.

Sukupolvenvaihdoksen jälkeen Mantsisella on tehty lisä­investointeja menestyksekkään Ylämyllyn tehtaan tuotantotiloihin ja panostettu teknologiaan. Tärkeänä kehityskohteena Mantsinen näkee myös panostamisen turvallisempaan työskentely-ympäristöön. Syy on selvä: perheyrityksen 500 työntekijää saavat liiketoiminnan kipinöimään tavalla, joka tuottaa tulosta – ja saisi Veli ja Juhani Mantsisen ylpeiksi.

Mantsinen Group

  • Materiaalinkäsittelykoneita valmistava ja huoltava sekä logistiikkapalveluja tarjoava perheyritys. Asiakkaina metsä- ja
  • terästeollisuuden toimijat.
  • Yrityksen ovat perustaneet Veli ja Juhani Mantsinen. Toimitusjohtajana Mia Mantsinen.
  • Liikevaihto n. 75 milj. euroa, jakeluverkosto kattaa 50 maata.
  • Työllistää n. 550 henkilöä, joista 300 työskentelee Suomessa ja 250 Venäjällä.
  • www.mantsinen.com
Jaa sivu: