Content Section

Arctic Infra Oy

Liiketoimintakauppa kiihdytti Sodankyläläisen Arctic Infran kasvuun

Maanrakennusala on voimissaan Lapissa. Tästä toimii esimerkkinä Arctic Infra Oy, Sodankylästä käsin toimiva yritys, jonka kasvu on ollut merkittävää vuonna 2019 tehdyn liiketoimintakaupan jälkeen. Finnvera on ollut mukana yrityksen tarinassa rahoituksen mahdollistajana.
Arctic Infran toimitusjohtaja Petri Alatalo

Finnvera oli mukana vuonna 2019 tapahtuneen yrityskaupan rahoituksen järjestämisessä, kun eläkkeelle jäävän yrittäjän liiketoiminta siirtyi Petri Alatalon (kuvassa), Jonne Ruopsan ja Jussi Tuohinon omistukseen. Liiketoimintakaupan seurauksena syntyi maanrakennusyritys Arctic Infra Oy, jonka kasvu on yrityksen perustamisen jälkeen ollut merkittävää.

Sodankylästä käsin toimiva Arctic Infra keskittyy erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin, missä infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito vaatii erityistä asiantuntemusta ja kokemusta. Yrityksen palvelut kattavat muun muassa kaivosten, teiden, vesihuollon ja muiden julkisten sekä yksityisten rakennusprojektien toteutuksen. Alatalo, joka toimii myös yrityksen toimitusjohtajana, pitää kauppaa yhtenä yrityksen nopean kasvun mahdollistajista.

Olemassa olevan liiketoiminnan ostaminen loi meille hyvät onnistumisen mahdollisuudet. Liiketoimintakaupan kautta saimme edellisestä liiketoiminnasta käyttöön hyvän kaluston ja osaavat työntekijät. Lisäksi kauppaan kuului muutamia käynnissä olevia urakoita, kertoo Alatalo.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa liiketoiminnan jatkuvuutta niin Lapissa kuin muuallakin Suomessa.

Finnvera oli yrityskaupassa mukana varmistamassa tarvittavan rahoituksen löytymistä. Rahoituksen mahdollistamiseen osallistui Finnveran lisäksi pankki, jonka avulla Arctic Infran yritystoiminta saatettiin alkuun kaupan myötä. Risto Koskiniemi, joka toimii Lapin aluepäällikkönä Finnveralla, mainitsee, että rahoituksen löytämiseen vaikutti sekä suotuisat olosuhteet että uskottavat yrittäjät ja oikean rahoituskumppanin löytäminen.

Finnvera oli hankkeessa mukana täydentävänä rahoittajana. Roolimme oli mahdollistaa yrityskaupan toteutuminen yhdessä kaupallisen rahoittajan kanssa. Hankkeen eteneminen kävi sujuvasti, sillä taustalla toimi osaava perustajatiimi. Lisäksi yrityksen rahoitusrakenne oli järkevä ja sen kasvun ennusteet Pohjois-Suomessa suotuisat, kertoo Koskiniemi.

Arctic Infran kasvu on ollut vakaata liiketoimintakaupasta lähtien

Olemassa olevan yritystoiminnan omistajanvaihdos mahdollisti uusille yrittäjille nopeasti kehittyvän liiketoiminnan heti yrityksen alkutaipaleella. Perustamisensa jälkeen Arctic Infran liiketoiminta onkin kasvanut 20–50 % vuositasolla.

Liiketoimintakauppaan päätyminen oli meidän perustajatiimillemme strateginen päätös. Sen kautta saimme muutamia asiakkuuksia, sekä osaavaa henkilökuntaa, joista osa on ollut mukana liiketoiminnassa jo vuosikymmeniä. Tiimin pitkä kokemus ja referenssit ovat sittemmin vakuuttaneet tilaajiamme ja haastaviakin projekteja on annettu meille toteutettavaksi. Tämän lisäksi tiimimme on kasvanut lähes kolminkertaisesti perustamisesta lähtien, kertoo Alatalo.

Arctic Infra on kerennyt myös laajentua kansainvälisesti. Yrityksellä on Ruotsiin rekisteröity tytäryhtiö, Norrdamm Ab, jonka toiminnan he aikovat aloittaa pian. 

Meillä on ollut vaikeasta maailmantilanteesta riippumatta runsaasti töitä tarjoilla Suomessa, mutta olemme valmiita laajentumaan nyt myös kotimaan rajojen ulkopuolelle. Tarkoitus on olla osallisena erityisesti länsinaapurin kaivosprojekteissa ja vihreän siirtymän hankkeissa lähitulevaisuudessa, jatkaa Alatalo.

Arctic Infra on esimerkki Lapin kasvavasta ja monipuolisesta elinkeinoelämästä

Alatalolla on positiivinen näkökanta Lapin toimialojen tulevaisuudesta. Hän painottaa, että yleisestä uskomuksesta poiketen Pohjois-Suomessa tapahtuu paljon muutakin kuin talvipainotteista matkailuun ja turismiin liittyvää yritystoimintaa. Hän näkee, että Lapin eri toimialat tukevat toisiaan ja ovat ennen kaikkea yhdessä toimiva kokonaisuus.

En näe Pohjois-Suomen toimialojen vastakkainasettelua mielekkäänä, sillä eri sesonkeina toimivat sektorit tuovat toinen toisilleen uusia mahdollisuuksia. Maanrakennus ja infran kehittäminen luo tarvittavaa pohjaa matkailualalle kesän aikana, kun taas majoituksen ja turismin toiminta painottuu pääasiassa talveen, sanoo Alatalo.

Lapin elinkeinoelämä ei kuitenkaan ole täysin sesonkien varassa, sillä monet toimialoista toimivat vuoden ympäri. Tämä on ollut tärkeää myös Arctic Infran kasvun kannalta.

Kaivosprojektit on ollut meille suuri työllistäjä vuodenajasta riippumatta, ja tasoittanut sesonkikohtaista kysynnän vaihtelua. Kaiken kaikkiaan näen, että mitä parempi elinkeinokirjo pohjoisessa on, sen paremmin pystymme kaikki toimimaan kokonaisuutena ja ylläpitämään suotuisia tulevaisuuden näkymiä, jatkaa Alatalo.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa liiketoiminnan jatkuvuutta niin Lapissa kuin muuallakin Suomessa. Finnvera pyrkii toiminnallaan muun muassa mahdollistamaan omistajanvaihdoksia, ja varmistamaan samalla työpaikkojen ja palveluiden saatavuuden alueellisen jatkuvuuden. Risto Koskiniemi näkee Arctic Infran hyvänä merkkinä siitä, että Lapin toimialoihin kannattaa panostaa jatkossakin.

Lapin maakunnassa on tällä hetkellä kova veto matkailun, kaivostoiminnan ja metsätalouden sektoreilla. Näiden lisäksi puolustusteollisuus kasvattaa rooliaan Pohjois-Suomen elinkeinoelämässä. Myös pohjoisen Ruotsin miljardiluokan suurhankkeet avaavat enenevissä määrin mahdollisuuksia lappilaisille yrityksille. Finnvera pyrkii osaltaan vaikuttamaan Lapin elinkeinoelämän jatkuvuuteen ja kasvun kehittymiseen parantamalla uusien yrittäjien edellytyksiä, sanoo Koskiniemi.
 

Jaa sivu: