Content Section
Uutiset

Finnvera laski alusrahoituksensa CO2-päästöt – Pandemia vaikutti vielä risteilytoimialaan ja ilmastovaikutusten laskentaan

""
Published date

Finnvera laski alusrahoituksensa suhteelliset hiilidioksidipäästöt toista kertaa Poseidon Principles -aloitteen mukaisesti. Finnveran laivoihin liittyvän vastuukannan hiili-intensiteettitaso oli 57,3 prosenttia yli Poseidon Principlesin asettaman tavoitetason, joka perustuu Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n asettamiin merenkulun päästötavoitteisiin. Tulos poikkeaa selvästi edellisvuodesta, jolloin Finnveran tulos alitti kansainvälisen tavoitetason 7 prosentilla. Taso kuvastaa myös edelleen koronapandemian vaikutuksia, jotka näkyivät alusten liikennöinnissä.

Poseidon Principlesin jäsenet ovat keskeisiä laivarahoittajia, kuten kansainvälisiä pankkeja, mutta joukossa on myös Finnveran ohella muiden maiden vientitakuulaitoksia. Periaatteet noudattavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn tavoitteita puolittaa merenkulun vuosittaiset kasvihuonepäästöt vuoteen 2050 mennessä vuoden 2008 tasosta. Finnvera sitoutui Poseidon Principlesiin vuonna 2021. Merenkulun päästöttömyyttä tavoitteleva aloite on konkreettinen askel Finnveran yritysvastuussa.

- Laskimme alusrahoituksemme CO2-päästöt nyt toista kertaa. Tulos poikkeaa selvästi edellisvuodesta, mutta taustalla on osittain laskentateknisiä syitä, jotka ovat tiedossamme. Uskomme, että jatkossa tulos vastaa paremmin rahoitusportfoliomme vaikutuksia. Odotamme, että ensi vuosi tulee olemaan risteilytoimialan ja sen myötä päästövaikutusten laskennan kannalta vakaampi vuosi, kun alukset liikennöivät täysimääräisesti, sanoo liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

Näin CO2-taso lasketaan Poseidon Principlesin mukaan

Hiilidioksidipäästöt suhteutetaan aluksen kokoon ja kuljettuun matkaan, ja jokaiselle alustyypille ja sen kokoluokalle on oma tavoitearvonsa. Alusten tavoitteenmukaisuusprosenteista lasketaan painotettu keskiarvo, ja mitä suurempi on alukseen liittyvän luoton määrä, sitä suuremman painoarvon kyseinen alus saa koko portfolion tavoitteenmukaisuusarvossa (alignment score).

Laskentatapa perustuu kaavaan, joka huomioi alusten vuoden aikana liikennöimän matkan. Koronapandemian aikana, erityisesti vuonna 2020, Poseidon Principlesin mukainen laskenta aiheutti toimijoille haasteita, kun risteilyalukset olivat pääasiassa satamissa, mutta ylläpito tuotti silti päästöjä. Finnvera pääsi vuodelta 2020 lasketuissa alusvastuiden CO2-päästöissä jo alle tavoitetason, mikä oli positiivista ja kuvastaa sitä, että vientitakuulaitoksena Finnvera lähtökohtaisesti rahoittaa uusia hankkeita, aiempaa parempaa teknologiaa, joka tuottaa vähemmän päästöjä, Haarasilta sanoo. 

Nyt raportoitava CO2-taso on laskettu vuoden 2021 tiedoista, jolloin pandemia edelleen vaikutti jossain määrin risteilytoimialaan, vaikka alukset palasivat osittain liikenteeseen.  

Viennin rahoituksen läpinäkyvyys ja vertailtavuus tärkeää

Laivanrakennustoimiala on Suomessa merkittävä, ja Finnveran vientitakuutoiminnan 23 miljardin euron vastuista noin puolet liittyy alustoimialaan. Nostettujen alusvastuiden osuus oli 6,4 miljardia euroa (Q3/2022).

- Poseidon Principles on tuonut mitattavuutta ja vertailtavuutta Finnveran alusrahoituksen ilmastovaikutusten seurantaan. Mittakaava huomioon ottaen laskenta antaa meille arvokasta tietoa rahoituksemme ilmastovaikutuksista ja toimialana merenkulun vaikutuksista. Se tukee myös Finnveran oman toiminnan vaikutusten seuraamista. Edelleen erityiset kiitokset asiakkaillemme monitorointiin tarvittavan datan tarjoamisesta ja sitä kautta päästöjen seurannan mahdollistamisesta.

- Ilmastonmuutoksen hillitseminen on Finnveran strategian keskiössä, ja keinomme ohjata ja mahdollistaa ilmastoratkaisujen kehitystä on rahoitus. Vientitakuulaitoksena meillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa, sillä lähtökohtaisesti rahoitamme uutta ja vähempipäästöistä teknologiaa. Uskomme, että jatkossa alusrahoituksemme vaikutusten kehitys on vakaampaa ja pitkällä tähtäimellä siirtymä vie kohti vähäpäästöisempiä ratkaisuja, Haarasilta sanoo.

Lisätietoa:

Jussi Haarasilta, liiketoimintajohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2601

Poseidon Principles -raportti 2022 (PDF) 

Poseidon Principles

Kööpenhaminassa toimiva Poseidon Principles perustettiin kesäkuussa 2019. Finnvera liittyi aloitteeseen huhtikuussa 2021. Aloitteella on 30 allekirjoittaa 13 maasta, ja jäsenten yhteenlaskettu osuus kattaa 65 prosenttia kansainvälisestä alusrahoituksesta. Jäsenet ovat keskeisiä laivarahoittajia, kuten kansainvälisiä pankkeja, joista monet ovat Finnveran myöntämien vientitakuiden takuunhaltijoita. Joukossa on myös muiden maiden vientitakuulaitoksia.

Lisätietoa ja aiemmat raportit: www.poseidonprinciples.org

Lue myös:

Suomen meriteollisuus aikoo voittaa kilpajuoksun laivojen kehitystyössä

2021:

Finnvera laski alusrahoituksensa CO2-päästöt – Vuoden 2021 suhteelliset päästöt kansainvälistä tavoitetasoa alemmat

Finnvera sitoutuu Poseidon Principles -periaatteisiin

Jaa sivu: