Content Section
Tiedotteet

Finnvera sitoutuu alusrahoituksen ilmastovaikutuksia seuraaviin Poseidon Principles -periaatteisiin

""
Published date

Finnvera on sitoutunut alusrahoituksen ilmastovaikutuksia seuraaviin Poseidon Principles -periaatteisiin. Poseidon Principlesin jäsenet ovat keskeisiä laivarahoittajia, kuten kansainvälisiä pankkeja, mutta joukossa on myös Finnveran ohella muiden maiden vientitakuulaitoksia. Periaatteet noudattavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn tavoitteita puolittaa merenkulun vuosittaiset kasvihuonepäästöt vuoteen 2050 mennessä vuoden 2008 tasosta. Sitoutuminen Poseidon Principlesiin on konkreettinen askel Finnveran yritysvastuussa.

Laivanrakennustoimiala on Suomessa merkittävä, ja Finnveran vientitakuutoiminnan noin 22 miljardin euron vastuista puolet liittyy alusrahoitukseen. Poseidon Principles antaa viitekehyksen, jolla Finnvera voi mitata alusrahoituksen toteutuneita hiilidioksidipäästöjä vuosittain ja verrata niitä kansainvälisiin merenkulun päästövähennystavoitteisiin.

‒ Alusrahoituksen rooli on Finnverassa erittäin merkittävä, ja sillä on vahva globaali ulottuvuus. Rahoitamme uusia aluksia, ja uuden teknologian myötä merenkulun päästöt vähenevät, mutta Poseidon Principlesin myötä mittaaminen ja vertailtavuus paranevat, sanoo liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

Kööpenhaminassa toimiva Poseidon Principles perustettiin kesäkuussa 2019, ja huhtikuussa 2021 järjestöön liittynyt Finnvera on 25. jäsen. Jäsenet ovat keskeisiä laivarahoittajia, kuten kansainvälisiä pankkeja, joista monet ovat Finnveran myöntämien vientitakuiden takuunhaltijoita. Jäsenten yhteenlaskettu osuus kansainvälisestä alusrahoituksesta on noin 175 miljardia dollaria. Joukossa on myös muiden maiden vientitakuulaitoksia, kuten Norjan Eksportkreditt Norge.

‒ Julkisena viennin rahoittajana ja pitkäaikaisen rahoituksen tarjoajana läpinäkyvyys rahoituksemme ilmastovaikutuksista on meille tärkeää. Vastuullisuus on Finnveran strategian perusta, ja sitoutuminen Poseidon Principlesiin on uusi konkreettinen askel vastuullisuudessamme, Haarasilta sanoo.

‒ Poseidon Principlesin jäseniä yhdistää samankaltaiset tarpeet ja tavoitteet tehdä ilmastotoimenpiteitä ja tuoda toiminnan ilmastovaikutuksia näkyviksi.

Finnvera Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö ja vientitakuulaitos. Finnvera rahoittaa yrityksiä niiden eri vaiheissa lainoin, takuin ja vientitakuin.

Lisätietoja:

Jussi Haarasilta, liiketoimintajohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2601

Poseidon Principles verkossa

Finnveran vuosikatsaus ja yritysvastuu 2020 (PDF)

Vastuullisuus Finnverassa

Jaa sivu: