Content Section
Uutiset

Finnvera laski alusrahoituksensa CO2-päästöt – Vuoden 2021 suhteelliset päästöt kansainvälistä tavoitetasoa alemmat 

Yli 300-metrinen Costa Toscana luovutettiin Meyer Turun telakalta joulukuun 2021 alussa. Finnvera myönsi alukselle ostajaluoton ja -takuun vuonna 2017.  - Uskomme, että Finnveran osallistuminen uusien alusten rahoitukseen edistää toimialan siirtymää kohti vähäpäästöisempiä ratkaisuja, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.
Published date

Finnvera on laskenut alusrahoituksen vastuidensa suhteelliset* hiilidioksidipäästöt ensimmäistä kertaa. Hiili-intensiteettitaso on seitsemän prosenttia alle Poseidon Principlesin asettaman tavoitetason, joka perustuu Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n asettamiin merenkulun päästötavoitteisiin. Taso kuvastaa koronapandemian vuoksi poikkeuksellista vuotta, jolloin risteilyalukset olivat pääasiassa satamissa, mutta ylläpito tuotti silti päästöjä. Finnvera sitoutui keväällä 2021 alusrahoituksen ilmastovaikutuksia seuraaviin Poseidon Principles -periaatteisiin.

Poseidon Principlesin jäsenet ovat keskeisiä laivarahoittajia, kuten kansainvälisiä pankkeja, mutta joukossa on myös Finnveran ohella muiden maiden vientitakuulaitoksia. Periaatteet noudattavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn tavoitteita puolittaa merenkulun vuosittaiset kasvihuonepäästöt vuoteen 2050 mennessä vuoden 2008 tasosta. Sitoutuminen Poseidon Principlesiin on konkreettinen askel Finnveran yritysvastuussa.

- Laskimme alusvastuidemme suhteelliset hiilidioksidipäästöt nyt ensimmäistä kertaa. Laskentatapa perustuu kaavaan, joka huomioi alusten vuoden aikana liikennöimän matkan. Siksi luku kuvastaa koronapandemian vuoksi poikkeuksellista vuotta. Pääsimme kuitenkin jo alle tavoitetason, mikä on positiivista. Seuraamme mielenkiinnolla tason kehittymistä, kun varustamot pääsevät jälleen liikennöimään täysimääräisesti, sanoo liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

- Finnveran on muiden vientitakuulaitosten tavoin hyvät mahdollisuudet toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sillä rahoitamme uusia hankkeita, aiempaa parempaa teknologiaa, joka tuottaa vähemmän päästöjä.

Uuden teknologian rahoittaminen edistää siirtymää kohti vähäpäästöisempiä ratkaisuja

Laivanrakennustoimiala on Suomessa merkittävä, ja Finnveran vientitakuutoiminnan 22 miljardin euron vastuista puolet liittyy alustoimialaan. Siitä nostettujen alusvastuiden osuus oli 4,5 miljardia euroa (v. 2020). Poseidon Principlesillä on erityinen merkitys Finnveralle ja alussalkun kehityksen arvioinnille ilmastonäkökulmasta.

Koronapandemian aikanakin uusia aluksia on Suomesta luovutettu ostajille. Meyer Turun telakalta luovutettiin joulukuun alussa yli 6 000 matkustajan ja bruttovetoisuudeltaan 180 000 tonnin Costa Toscana -alus Costa Cruises -varustamolle. Laivassa on käytetty ympäristövaikutuksia vähentävää teknologiaa. Muun muassa päivittäinen vedentarve tuotetaan muuttamalla merivettä makeaksi vedeksi, ja energiankulutus on minimoitu laivan muotojen suunnittelulla ja energiatehokkuusjärjestelmällä. Alus käyttää polttoaineenaan LNG:tä.

Helsingin telakalta puolestaan luovutettiin joulukuun alussa ensimmäinen kahdesta Swan Hellenic -varustamon tilaamasta polar-luokan risteilyaluksesta. SH Minerva on 113-metrinen alus 152 matkustajalle ja 120 miehistön jäsenelle. Alukset on suunniteltu mahdollisimman vähäpäästöisiksi uusimpien päästöstandardien mukaisesti. Lisäksi aluksilla on valmius päästöttömään hiljaiseen purjehdukseen satamassa sekä herkillä merialueilla.

- Uskomme, että Finnveran osallistuminen uusien alusten rahoitukseen auttaa suomalaista telakkateollisuutta pysymään teknologian kärjessä ja edistää toimialan siirtymää kohti vähäpäästöisempiä ratkaisuja, Haarasilta sanoo.

Viennin rahoituksen läpinäkyvyys tärkeää

Poseidon Principles antaa viitekehyksen, jolla Finnvera voi mitata alusrahoituksen toteutuneita hiilidioksidipäästöjä vuosittain ja verrata niitä kansainvälisiin merenkulun päästövähennystavoitteisiin.

- Erityinen kiitos varustamoille tietojen toimittamisesta, jotta päästöjen kehityksen seuraaminen on meille mahdollista. Julkisena viennin rahoittajana ja pitkäaikaisen rahoituksen tarjoajana läpinäkyvyys rahoituksemme ilmastovaikutuksista on meille tärkeää. Vastuullisuus on Finnveran strategian perusta.

Kööpenhaminassa toimiva Poseidon Principles perustettiin kesäkuussa 2019. Finnvera liittyi aloitteeseen huhtikuussa 2021. Jäsenet ovat keskeisiä laivarahoittajia, kuten kansainvälisiä pankkeja, joista monet ovat Finnveran myöntämien vientitakuiden takuunhaltijoita. Jäsenten yhteenlaskettu osuus kansainvälisestä alusrahoituksesta on noin 175 miljardia dollaria. Joukossa on myös muiden maiden vientitakuulaitoksia.

*Näin CO2-taso lasketaan Poseidon Principlesin mukaan

Hiilidioksidipäästöt suhteutetaan aluksen kokoon ja kuljettuun matkaan, ja jokaiselle alustyypille ja sen kokoluokalle on oma tavoitearvonsa. Alusten tavoitteenmukaisuusprosenteista lasketaan painotettu keskiarvo, ja mitä suurempi on alukseen liittyvän luoton määrä, sitä suuremman painoarvon kyseinen alus saa koko portfolion tavoitteenmukaisuusarvossa (alignment score).

Lisätietoa:

Jussi Haarasilta, liiketoimintajohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2601

Tutustu Poseidon Principles –raporttiin

 

Lue myös aiemmat uutiset:

Finnvera sitoutuu Poseidon Principles -periaatteisiin

Finnveralta rahoitus kahdelle Helsingin telakan alustoimitukselle | Finnvera

Kaksi risteilyalusta Carnival-varustamolle | Finnvera

Jaa sivu: