Omistajanvaihdoksen rahoittaminen

Yritysjärjestelyissä rahoitusta tarvitaan yleensä kauppahinnan maksamiseen, investointeihin tai käyttöpääomaan. Tarjoamme rahoitusta myös yritysten omistusjärjestelyihin, kuten yrityskauppaan ja sukupolvenvaihdokseen.

Yrityksen tai liiketoiminnan oston rahoittaminen

Yrityskaupassa ulkoinen rahoitus on usein tärkeä osa kaupan toteutusta, sekä vakuudet ja omarahoitusosuus ovat tärkeitä rahoituksen järjestymisessä. Yrityksen tai liiketoiminnan ostamista suunniteltaessa kannattaakin ottaa yhteyttä mahdollisiin rahoittajiin jo hankkeen alkuvaiheessa.

Rahoituksen järjestymisen edellytyksenä on, että hanke on suunniteltu hyvin ja sen sisältämiin riskeihin on varauduttu. Myös omistajien sitoutuminen ja riittävä omarahoitusosuus ovat välttämättömiä hankkeen toteuttamiseksi. Tyypillinen omarahoitusosuus on noin 20 % rahoituksesta. Yrityskaupassa myös myyjä voi toimia kaupan osittaisena rahoittajana.

Omistajanvaihdoksen rahoitusrakenteeseen vaikuttaa yrityskaupan valitun muodon lisäksi yrityskaupan koko.

Pienet yrityskaupat rahoitetaan pääsääntöisesti pankkilainan ja omarahoitusosuuden yhdistelmällä. Suuremmissa kaupoissa rahoitusratkaisussa voi olla mukana myös muita rahoituslähteitä.

Finnveran ratkaisuja omistajanvaihdoksen rahoitukseen

Yleisin ulkopuolisen rahoituksen lähde on pankkilaina, jonka vakuustarpeita katetaan varsin usein Finnveran takauksella. Finnvera-takausta voi käyttää liiketoimintakaupassa ja osakekaupassa. Finnveran takausosuus määritellään hankekohtaisesti, ja yleensä se on 50–80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.

Omarahoitusosuuden kattamisessa yhtenä osana voi olla Finnveran yrittäjälaina, jolla joko hankitaan oston kohteen osakkeita tai pääomitetaan ostavaa yritystä.

Finnveran pk-takaus soveltuu kotimaan investointeihin, tuotekehitykseen ja käyttöpääomaan. Pk-takaus mahdollistaa myös liiketoimintakaupat.

Finnveran kasvulaina on vieraan pääoman ehtoinen välirahoitustuote, jolla mahdollistetaan yrityskauppa ja kasvatetaan yhtiön omavaraisuutta. Kasvulainan avulla saadaan riittävä omarahoitus, joka mahdollistaa hankkeen toteutumisen pankin kanssa. Kasvulainan lisäksi hankkeessa tulee olla riittävä omarahoitusosuus ja pankkilaina. Kasvulaina on välirahoitusta, joten se on pankkirahoitusta heikommassa asemassa.

Yrityskaupan toteuttaminen apuyhtiön avulla

Yrityskaupassa usein käytetty vaihtoehto on käyttää niin sanottua apuyhtiötä. Apuyhtiö on esimerkiksi uusi perustettava yhtiö, jonka nimiin yrityskaupan rahoitus järjestetään ja osakkeet ostetaan. Apuyhtiön rahoitus jakaantuu yleensä Finnveran, pankin ja omarahoituksen kesken. Yrityskaupoissa edellytettävä omarahoitusosuus on tyypillisesti 20 %. Ostaja voi hankkia omarahoitusosuutta myös henkilökohtaisen yrittäjälainan avulla.

Ostajan tarvitsemaa rahoitusta on mahdollista pienentää esimerkiksi lunastamalla ostettavan yrityksen omia osakkeita. Hankinta tehdään osakeyhtiölain sallimissa rajoissa ja ennen osakkeiden loppuosan kauppaa. Vaihtoehto on myös erottaa liiketoimintaan kuulumaton omaisuus omaksi yhtiökseen.

Mistä apua omistajanvaihdoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen?

Omistajanvaihdoksessa kannattaa käyttää asiantuntijoiden apua. Neuvontaa saat mm. uusyrityskeskuksista, seudullisista elinkeinoyhtiöistä, yrittäjäjärjestöiltä, tilitoimistoilta ja yrityskauppaan erikoistuneilta välittäjiltä.

Lisäksi Suomi.fi-sivustolta löytyy kattavasti tietoa omistajanvaihdoksen tai yrityskaupan toteuttamiseen.

Jaa sivu: