Vienti- ja alusluotot yhteistyössä pankkien kanssa

Vientiluotot edesauttavat suomalaisten viejien kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Vientiluotot helpottavat Suomesta pääomatavaroita ja palveluja ostavien ulkomaisten asiakkaiden rahoitusjärjestelyjä.

Rahoituksen reunaehdot

  • Luottokelpoinen ulkomainen ostaja
  • Luottoaika vähintään 2 vuotta
  • Luottojen valuutta EUR, USD tai tapauskohtaisesti luotonsaajan tai ostajan maan valuutta  
  • Korko voi olla joko vaihtuva tai kiinteä
  • Vientikaupassa oltava riittävä suomalainen intressi
  • Luottojen tulee olla OECD-ehdot täyttäviä

Edellytyksenä vienti- ja alusluottojen rahoittamiselle on Finnveran vientitakuu tai alustakaus.

Pankin rooli

Vientiluoton järjestäjänä toimiva pankki, rahoitusjärjestelyyn osallistuvat muut pankit sekä luotonsaaja allekirjoittavat luottosopimuksen, jonka luoton järjestäjä siirtää Suomen Vientiluoton rahoitettavaksi luottosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Luoton järjestäjänä toimiva pankki hallinnoi luottoa, sen vakuuksia ja Finnveran takuuta koko luottoajan.

Suomen Vientiluotto perii asiakkaalta koron päälle lisättävän hankekohtaisen marginaalin, veloittaa varauspalkkion sekä käsittelymaksun tarjouksen uusinnasta.

Rahoituksen hakeminen

Vientiluottojen rahoitusta tai korontasausta on haettava ennen kiinteän CIRR-koron lukintaa. Hakemuksen voi jättää viejä sekä tämän tai ulkomaisen ostajan valtuuttamana toimiva rahoituslaitos.

Rahoitusta voi hakea Finnveran sähköisessä asiointipalvelussa, kun hakijana on suomalainen viejä tai suomalainen emoyhtiö. Sähköisessä asioinnissa on saatavilla myös alustava hakemus, jota voi hyödyntää tilanteissa, joissa tietoa hankkeesta on vielä rajoitetusti saatavilla. Rahoitusta voi hakea myös PDF-hakemuksella, joka lähetetään osoitteeseen applications.eca(at)finnvera.fi.

Katso lista rahoituslaitoksista, joiden kanssa Suomen Vientiluotolla on yhteistyösopimus

Jaa sivu: