Korontasaus

Korontasausjärjestelmä on osa viennin edistämistä. Suomen valtion korontasausjärjestelmää hallinnoi Suomen Vientiluotto Oy. Korontasausjärjestelmässä pankilla on merkittävä rooli.

Miten korontasaus toimii?

Pankki järjestää suomalaisia pääomatavaroita ja palveluja ostavalle asiakkaalleen kiinteään CIRR-korkoon perustuvan vientiluoton. Suomen Vientiluoton ja pankin välisellä hankekohtaisella korontasaussopimuksella CIRR-korkoon perustuva saaminen muutetaan vaihtuvakorkoiseksi saamiseksi.

Korontasaussopimuksen perusteella pankki maksaa Vientiluotolle kiinteää CIRR-korkoa lisättynä mahdollisella marginaalilla ja saa tältä vaihtuvaa korkoa, joka on yleensä Euribor tai SOFR, lisättynä alla olevan taulukon mukaisella lisällä:

Luottoaika vuosinaLuoton määrä   
 alle 5M€5–25 M€25–50 M€yli 50M€
5 tai alle 50 bp40 bp35 bp30 bp
yli 5–1050 bp45 bp40 bp40 bp
yli 1050 bp50 bp45 bp40 bp

Jos viitekorkona on riskitön korko (kuten SOFR), marginaali lisätään korkojohdannaismarkkinoilla yleisesti hyväksyttyjen siirtymäkäytäntöjen mukaisesti.

Pankki käyttää usein vientitakuuta luottoriskin kattamiseen, mutta voi kattaa luottoriskin myös itse tai muulla haluamallaan tavalla.

Korontasauksen ehdot

OECD-ehtoisen vientiluoton järjestäjänä ja rahoittajana toimii pankki, joka hallinnoi luottoa, sen vakuuksia ja mahdollista vientitakuuta koko luottoajan. Luottovaluutta on euro, Yhdysvaltain dollari tai ostajan maan valuutta.

Suomen Vientiluotto perii asiakkaalta koron päälle lisättävän hankekohtaisen marginaalin, veloittaa varauspalkkion ja käsittelymaksun tarjouksen uusinnasta.

Korontasauksen hakeminen

Vientiluottojen rahoitusta tai korontasausta on haettava ennen kiinteän CIRR-koron lukintaa. Hakemuksen voi jättää viejä sekä tämän tai ulkomaisen ostajan valtuuttamana toimiva rahoituslaitos.

Rahoitusta voi hakea Finnveran sähköisessä asiointipalvelussa, kun hakijana on suomalainen viejä tai suomalainen emoyhtiö. Sähköisessä asioinnissa on saatavilla myös alustava hakemus, jota voi hyödyntää tilanteissa, joissa tietoa hankkeesta on vielä rajoitetusti saatavilla. Rahoitusta voi hakea myös PDF-hakemuksella, joka lähetetään osoitteeseen applications.eca(at)finnvera.fi.

Katso lista rahoituslaitoksista, joiden kanssa Suomen Vientiluotolla on yhteistyösopimus

Jaa sivu: