Korvaukset

Sisällysluettelo

Korvaukset

Vientitakuuseen perustuvaa korvausta hakee kirjallisesti allekirjoitetulla hakemuksella vientitakuun edunsaaja eli takuunottaja, joka on yleensä pankki tai viejä. Korvauksen hakijana voi olla myös korvausoikeuksien siirronsaaja.

Hakemus voi olla vapaamuotoinen, mutta vientitakuilla on kaksi lomaketta (ostajaluottotakuu ja luottoriski/vientisaatavatakuu), joita voi myös käyttää soveltaen kaikkien vientitakuutuotteiden osalta.

Takuunottajan on noudatettava takuusopimuksen ehtoja ja takuun yleisiä takuuehtoja. Takuunottajan velvollisuuksia ovat mm. takuumaksun maksaminen ja korvaushakemuksen jättäminen määräajassa. Takuunottajalle on asetettu takuuehdoissa myös muita velvollisuuksia, kuten ilmoitusvelvollisuus tappiovaarasta ja maksuhäiriöistä.

Maksulaiminlyönnin tapahduttua takuunottajan on ryhdyttävä viivytyksettä ja oma-aloitteisesti perimistoimiin. Takuunottajan on neuvoteltava perinnän toteuttamistavasta Finnveran kanssa, kun on kyse:

  • vakuuksien realisoinnista
  • saatavan turvaamistoimenpiteisiin ryhtymisestä ja/tai
  • perintä- tai lakitoimiston käyttämisestä asiamiehenä.

Neuvotteluvelvollisuus ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa perimistoimenpiteet on käynnistettävä kiireellisesti.

Korvaushakemuslomakkeen sekä tarvittavien liitteiden toimittaminen jo korvaushakemuksen yhteydessä Finnveralle nopeuttaa korvaushakemuksen käsittelyä. Korvausta hakiessaan takuuottajan on toimitettava Finnveran käyttöön kaikki kohtuullisesti saatavissa olevat asiaa koskevat tiedot, asiakirjat ja muut tarpeelliset selvitykset sekä lisätiedot, joita Finnvera pyytää asian käsittelemiseksi.

Korvaushakemus liitteineen toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse (mahdollisuuksien mukaan suojattua sähköpostiyhteyttä käyttäen) osoitteella korvaus(at)finnvera.fi tai toissijaisesti postitse osoitteella:

Finnvera Oyj
Korvaukset
PL 1010
00101 Helsinki

Lisätietoja korvauksen hakemisesta on saatavilla sähköpostitse tai puh. 029 460 11.