Content Section
Uutiset

Ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset näkyvät aiempaa enemmän vientitakuuhakemuksissa – Nämä asiat lomakkeilla muuttuvat

Työntekijöitä tekstiilitehtaassa.
Published date

Finnveran rahoitustoiminnan ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallintaa koskeva politiikka uudistui vuosi sitten. Uuden politiikan mukaiset kysymykset tulevat näkyviin uusissa vientitakuuhakemuksissa. Mukana on kysymyksiä muun muassa vientituotteen käytöstä, sijainnista sekä mahdollisista ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista ja riskeistä. Ennakkokartoituksella pyritään helpottamaan takuuhakemuksen käsittelyä ja seulontaa. 

Finnveran ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikan mukaisesti rahoitettavien kauppojen arviointia ohjaa riskilähtöisyys, ei yksinomaan kaupan koko tai takaisinmaksuaika. Myös ihmisoikeusriskien arviointi on aiempaa näkyvämmin mukana. Politiikan mukaisesti potentiaalisia riskejä kartoitetaan jatkossa kaikissa vientitakuuhakemuksissa.

Tammikuussa 2021 uudistuvat vientisaatava- ja luottoriskitakuiden, vekseli- ja ostajaluottotakuiden sekä laskusaatavatakuun PDF-hakemuslomakkeet.

Mikä muuttuu?

Hakemusten rakenne yhtenäistyy ja kaikissa hakemuksissa kysytään jatkossa samat perustiedot. Jatkossa hakemuksissa edellytetään asiakkaan tuntemisvelvoitteiden osalta tietoa tosiasiallisista edunsaajista ja niin sanottuja PEP-tietoja, eli tietoa, onko asiakas (viejä) poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö.

Koska riskejä seulotaan laajemmin, se tuo mukanaan kokonaan uusia tietotarpeita.

‒ Hakemuksissa kysytään jatkossa uudentyyppinen tuoteluokkatieto, jolla selvitetään, onko kyseessä pääomatuote vai ei. Lisäksi kysytään tietoja tuotteen loppukäyttäjästä, käyttömaasta ja toimialasta, jolla tuote käytetään. Rohkaisemme myös hakijoita kertomaan selkokielellä ja riittävällä tarkkuudella, mikä vientituote on, ja millaiseen investointiin se liittyy. Se auttaa meitä Finnverassa ymmärtämään, mistä kaupassa oikein on kyse: mitä viedään ja missä sitä käytetään. Hakemuksesta löytyy jatkossa myös päivitetyt kysymykset liittyen kaupasta tehtyihin hakijan vastuullisuusselvityksiin sekä havaintoihin ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista ja riskeistä. Hyvien perustietojen avulla hakemuksen käsittely helpottuu ja arvioinnissa päästään hyvin alkuun, eikä kaikkea tiedonhankintaa tarvitse tehdä jälkikäteen, kertoo Finnveran ympäristö- ja sosiaalisten asioiden asiantuntija Taru Eskelinen.

Kun kyseessä on pääomatavara

Hakemuksessa olevat lisätiedot tarvitaan aina silloin, kun vientituotteen maksuaika on 2 vuotta tai pidempi, tai kun vientituote on pääomatavara. Pääomatavaroita ovat suurten tehdasinvestointien lisäksi esimerkiksi maa- ja metsätalouden koneet ja laitteet, nosturit, murskaimet, laivat ynnä muut liikuteltavat koneet ja laitteet tai esimerkiksi terveydenhuollon laitteistot. Pääomatavaroihin luetaan myös suunnittelu- ja palvelutyö, ohjelmistot ja esimerkiksi IT- ja ICT-hankkeet.

Silloin hakemuksessa kysytään aiempaa tarkemmin tietoa käyttökohteen sijainnista ja investoinnin luonteesta.  Kartoitetaan muun muassa, millaiset luontoarvot hankealueella on, ja voiko investoinnilla olla vaikutuksia alueella asuviin ihmisiin, mahdollisesti haavoittuviinkin ihmisryhmiin.

Vastuullisuuden merkitys korostuu yrityksissä ja rahoitustoiminnassa

Hakemusten ja tiedonhankinnan uudistus perustuu pohjimmiltaan siihen, että valtio Finnveran omistajana on ohjannut ottamaan rahoitushankkeiden arvioinnissa aiempaa enemmän huomioon YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet (UNGP). Nämä tuotiin mukaan Finnveran omaan ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikkaan, jonka yhtiön hallitus hyväksyi vuoden 2019 lopulla. Politiikka edellyttää kaikkien hakemusten seulontaa, ja uudet lomakkeet ovat tärkeä väline saada tarvittavat perustiedot hankkeista. Samoja käytäntöjä sovelletaan jo useissa muiden maiden vientitakuulaitoksissa.

‒ Yritykset saattavat pohtia, voiko jokin ruksi tai sen puuttuminen vaikuttaa hakemuksen käsittelyyn tai vientitakuun myöntämiseen. Painotamme, että kysymyksiin ei ole oikeaa tai väärää vastausta, eivätkä nämä johda hylkäykseen.  Haasteellisissa tilanteissa meihin voi olla yhteydessä. Haluamme ohjata vientiyrityksiä näkemään, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ostajalle taas viesti voi olla parhaimmillaan se, että olemme kiinnostuneita siitä, mitä hanke paikallisesti tarkoittaa.

Uudet hakemuslomakkeet tulevat Finnveran vientitakuu-sivuille 11.1.2021.

Lisätietoa aiheesta:

Taru Eskelinen, ympäristö- ja sosiaalisten asioiden asiantuntija, puh. 029 460 2670

Marika Late, kehityspäällikkö, puh. 029 460 2810

Marjaana Vainio-Mattila, tiimipäällikkö, 029 460 2816

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Tutustu Finnveran ympäristö- ja sosiaalisten riskien arvioinnin politiikkaan.

Jaa sivu: