Content Section

Pemamek Oy

Vienti vetää – megatrendit lisäävät Pemamekin hitsausautomaation kysyntää

Loimaalaisella Pemamekillä on takanaan jo yli 50 vuotta hitsausautomaation parissa. Voimakkaasti kasvava yhtiö tavoittelee liikevaihdon kaksinkertaistamista vuoteen 2025 mennessä. Kasvua haetaan erityisesti kansainvälisiltä markkinoilta, joilla kysyntä Pemamekin ratkaisuille kasvaa globaalien megatrendien kuten vihreän siirtymän ja digitalisaation tukemana. Finnveran uusi vientiluotto on Pemamekille tervetullut rahoitusmalli viennin vauhdittamiseen.
Pemamek.

Pemamek on suomalainen vuonna 1970 perustettu perheyritys, joka tuottaa hitsaus- ja tuotantoautomaatioratkaisuja valmistavalle teollisuudelle. Yhtiö on kasvanut kotimarkkinoilla toimivasta konepajasta maailman johtavaksi hitsausautomaatioalan toimijaksi.

Pemamekillä on ollut omaa tuotekehitystä pitkään ja yhtiö lähti kehittämään robottiratkaisuja jo 1980-luvulla. 1990-luvulla automaation rooli kasvoi entisestään ja nousi ydintuotteeksi. 2010-luvulla erityisesti telakkateollisuuden kova buumi vauhditti kasvua ja yritys työllisti jo yli 200 henkeä.

Viime vuodet yhtiö on investoinut vahvasti globaaliin kasvuun ja tavoitteena on olla läsnä entistä useammalla markkinalla. Pemamekillä on tytäryhtiöt Yhdysvalloissa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa sekä myyntiyhtiöt Brasiliassa ja Puolassa. Lisäksi kansainvälinen kumppaniverkosto kasvaa jatkuvasti.

Loimaalla sijaitsevaa modernia tehdasta on laajennettu merkittävästi ja sen kokonaispinta-ala on jo 27 000 neliömetriä. Pemamek työllistää tänä päivänä jo 350 teknologiateollisuuden ammattilaista.

Kasvava työvoimapula luo kysyntää hitsausautomaatiolle

Pemamekin toimintaa ohjaa vahva kasvustrategia. Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihto vuoteen 2025 mennessä. Koronapandemiasta johtuneet rajoitukset hidastivat kaupantekoa matkan varrella, mutta Pemamekin talousjohtajan Petri Heinon mukaan jo vuoden ajan kauppa on käynyt erinomaisella tasolla, ja kokonaisuudessa yhtiö on hyvin matkalla kohti kasvu tavoitettaan.

– Automaation ja robotiikan kysyntä kasvaa globaalien megatrendien myötä. Vihreän siirtymän ja digitalisaation lisäksi hitsausalaan tulevina vuosina kohdistuva työvoimapula aiheuttaa hitsausautomaatioon normaalia talouskasvua suuremman kasvutarpeen, Heino kertoo.

Kasvava automaation kysyntä tarjoaa Pemamekille paljon mahdollisuuksia globaalisti. Suomalaista teknologiaosaamista arvostetaan maailmalla, ja tätä roolia yhtiö haluaa olla vahvistamassa entisestään tulevaisuudessa.

Finnveran avulla on pystytty rakentamaan vientiasiakkaille toimivia maksuehtoja ja näin mahdollistettu useita vientihankkeita.

Tuulivoima noussut merkittäväksi tukijalaksi telakkateollisuuden rinnalle

Vihreä siirtymä ja tarve energiaomavaraisuudelle ovat lisänneet kiinnostusta tuulivoimalla tuotettuun energiaan ja tuulivoimateollisuuden investoinnit näkyvät positiivisesti Pemamekin toiminnassa. Tuulivoima onkin kasvanut nopeasti merkittäväksi liiketoimintasegmentiksi telakka- ja konepajasegmenttien rinnalle.

Etenkin merituulivoimassa on käynnissä kokoluokkien muutos, kun tuulivoimaloiden teholuokat kasvavat entisestään. Esimerkiksi merituulivoimaloiden perustusrakenteet tulevat olemaan halkaisijaltaan jopa yli 15 metriä. Valmistuskapasiteettia tämän kokoluokan rakenteille ei ole aikaisemmin ollut.

– Tuulivoimateollisuuden kasvavaan kysyntään vastaamiseksi Pemamek teki vastikään mittavan investoinnin tehdaslaajennukseen. Lisäksi panostamme teknologisiin innovaatioihin, tuotekehitykseen ja prosesseihin. Esimerkiksi tuulivoimatornien ja perustusten valmistusjärjestelmiä kehitetään tällä hetkellä aktiivisesti, Heino kertoo.

Investoinnit ovat tuoneet mukanaan myös lisääntyvän osaajatarpeen, ja yhtiö on rekrytoinut lyhyen ajan sisällä jo yli 50 uutta työntekijää. Rekrytointeja jatketaan myös kuluvana vuonna.

Finnveran vientiluotto mahdollistaa toimittajalähtöisen asiakasrahoituksen

Pemamek on vahvasti kansainvälinen yhtiö ja sen tuotannosta yli 90 % menee vientiin. Tyypillisesti pienemmät vientihankkeet koskevat robotisoidun tai automatisoidun hitsauksen tuotantosoluja. Arvoltaan suuremmissa hankkeissa kaupan kohteena on suurempia tuotantolinjojen projektitoimituksia. Suunnitteluun, valmistukseen ja testaukseen liittyvät toiminnot tapahtuvat Suomessa. Lisäksi kauppaan kuuluu usein asennukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvää palvelua.

Viennin rahoituksella on ollut tärkeä rooli Pemamekin kansainvälisessä kasvutarinassa. Yhteistyötä Finnveran kanssa on tehty jo yli 15 vuoden ajan ja Finnveran tuotteiden avulla on pystytty rakentamaan vienti asiakkaille toimivia maksuehtoja ja näin mahdollistettu useita vientihankkeita.

Heinon mukaan rahoitusvaihtoehtojen läpikäynti tulee kauppaneuvotteluissa mukaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa, ja ostajat vertailevat eri toimittajien tuomia mahdollisuuksia. Suurissa tuotantolinjojen vientihankkeissa Finnveran myöntämä ostajan luottotakuu on mahdollistanut Pemamekin ulkomaisten asiakkaiden rahoittamisen. Yhtiön jatkuvan liiketoiminnan alle 20 miljoonan euron vientikauppoihin saatavilla ei kuitenkaan ole ollut aikaisemmin lainarahoitusmahdollisuutta.

– Pienemmissä toimituskokonaisuuksissa rahoituksen järjestäminen on jäänyt asiakkaan ratkaistavaksi ja aiheuttanut viivettä sopimusten viimeistelyyn. Vaikka kauppaneuvotteluissa Pemamekin valttina on erikoistunut teknologia ja useimmiten asiakas menee teknologia ja sen kaupallinen puoli edellä, rahoitusvaihtoehtojen puute on pitänyt ovea raolla kilpailijoille päästä väliin. Tähän ongelmaan on nyt Finnveran vientiluoton myötä tuotu selvästi toimittajalähtöisempi ratkaisu, toteaa Heino.

Rakenteeltaan vientiluottorahoitusmalli on sovellettavissa suurimpaan osaan Pemamekin vientihankkeista. Heinon mukaan sovellettavaan maalistaukseen odotetaan kuitenkin parempaa kattavuutta erityisesti Euroopan maiden osalta, jotta se kattaa yhtiön vientimarkkinat.

Petri Heino.

Pemamekin talousjohtaja Petri Heino.

Pemamek Oy

  • 1970 perustettu Pemamek tuottaa hitsaus- ja tuotantoautomaatioratkaisuja valmistavaan teollisuuteen
  • Työllistää 350 henkilöä
  • Pääkonttori ja tehdas Loimaalla, suunnittelutoimistot Tampereella ja Turussa. Myyntitoimistot kahdeksassa maassa.
  • Liikevaihto vuonna 2022 65 miljoonaa euroa

Rahoituksen saaminen suoraan vientimaasta on kriteeri yhä useammassa vientikaupassa

Lisääntyneen regulaation ja kasvaneiden transaktiokustannusten vuoksi pankit eivät ole enää kiinnostuneita järjestämään ostajille alle 20 miljoonan euron vientiluottoja. Finnveran vienti luotto täyttää tämän markkinapuutteen, sanoo Finnveran rahoituspäällikkö Erno Ihto.

– Rahoituksen saaminen suoraan vientimaasta on kriteeri yhä useammassa vientikaupassa. Kilpailijamaissa vientiluottorahoitus on ollut jo pitkään tarjolla ostajille, ja suomalaiset viejät ovat olleet tässä suhteessa alakynnessä kauppa neuvotteluissa.

Finnveran vientiluotto hyödyttää sekä viejää että ostajaa.

Kiinnostuitko? Tutustu tuotteeseen!

EK:n Petri Vuorio: Suomen vienti kasvuun pk-yritysten kautta

– Vaikeassa taloustilanteessa Suomi tarvitsee investointeja työllisyyden parantamiseen ja kasvuun. Ilman vientiä kasvun rajat tulevat nopeasti vastaan, joten tarvitaan tehokkaita keinoja viennin edistämiseksi. Keskeisiin verrokkimaihimme nähden Suomen vienti on hyvin keskittynyttä: vain 100 yritystä tuottaa 2/3 viennistä, kertoo EK:n yrittäjyydestä vastaava johtaja Petri Vuorio.

– Suomen viennin kivijalkaa tulisi vahvistaa erityisesti Mittelstand-yritysten, eli keskisuurten kasvuyritysten, määrää kasvattamalla. Olemme tällä saralla selvästi verrokkejamme Saksaa ja Ruotsia jäljessä. Tilastojen mukaan yrittäjävetoiset Mittelstandit ovat muuta pk-sektoria merkittävästi kasvuhaluisempia ja peräti puolet harjoittaa jo vientiä. Myös suuri osa työpaikoista on syntynyt näihin yrityksiin viimeisen vuosikymmenen aikana, Vuorio korostaa.

– Elinkeinoelämän ja Finnveran yhteistyöstä syntynyt vientiluotto-rahoitusmalli on tärkeä askel suomalaisten pk-yritysten viennin edistämiseksi. Vihreä kasvu ja digitalisaatio ovat suomalaisyritysten valttikortteja kansainvälisillä markkinoilla, ja rahoitusinstrumentteja näiden viemiseksi maailmalle on kehitettävä edelleen, toteaa Vuorio.

Jaa sivu: