Content Section

Metsä Fibre

Uusi luku pitkään tarinaan: Kemiin historiallinen investointi Suomen tulevaisuuteen 

Vuonna 2023 toimintansa aloittavalla Kemin biotuotetehtaalla valettiin keväällä 2021 perustuksia. Hankkeen eri osapuolilla on vahva tunne siitä, että fyysisten perustusten lisäksi valetaan nyt myös joukolla uskoa tulevaisuuteen. Eikä syyttä – kyseessä on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa. 

Uusi tehdas tulee korvaamaan Kemin nykyisen sellutehtaan. Tehdas tuottaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua sekä valmistaa lukuisia muita biotuotteita. Näillä numeroilla kyseessä on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Kemiin nousevan tehtaan konsepti on samanlainen kuin vuonna 2017 käynnistetyn Äänekosken biotuotetehtaan, eli ytimessä on puuraaka-aineen ja tuotannon sivuvirtojen resurssiviisas hyödyntäminen.

Tehdas tulee myös tuottamaan uusiutuvaa sähköä vuodessa 2,0 terawattituntia, mikä vastaa noin 2,5 prosenttia Suomen kokonaissähköntuotannosta.

– Tämä hanke on merkittävä koko metsä- ja biotuoteteollisuudelle. Haluamme uuden biotuotetehtaan kautta vahvistaa suomalaisen metsäteollisuuden edelläkävijyyttä ja vastata vastuullisesti tuotetun sellun kasvavaan kysyntään, sanoo Metsä Fibren biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson

Hankkeen työllisyys- ja talousvaikutuksia syntyy niin rakennusvaiheessa kuin tehtaan jo pyöriessä. Rakennusvaiheen aikana eri työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15000 ja henkilötyövuosia tehdään noin 10 000, josta puolet Kemissä. Investointi tuo Suomeen arviolta 1 500 uutta työpaikkaa, joista suurin osa sijoittuu puunhankintaan. Kaikkiaan biotuotetehtaan suorassa arvoketjussa Suomessa työskentelee noin 2500 henkilöä.

Kemin tehtaan kotimaisuusasteen arvioidaan yltävän lähes 70 prosenttiin, mikä tarkoittaa suoraa uutta liiketoimintaa ja taloudellista piristysruisketta myös muille kotimaisille toimijoille: tehdasinvestointi luo paikalliselle yritystoiminnalle kysyntää alihankintaketjuissa. Lisäksi rakennusvaiheen työntekijöiden käyttämät palvelut tuovat merkittävän lisän Kemin seudun palvelujen kysyntään. 

Vuosittain puoli miljardia lisää vientiä

Kemin biotuotetehtaan on laskettu kasvattavan Suomen vientiä puolella miljardilla, mikä tekee hankkeesta kansantaloudellisesti merkittävän koko maan tasolla. Myös vuotuinen positiivinen tulovaikutus Suomeen puuraaka-aineen arvon ja suomalaisen työn oston kautta on noin puoli miljardia euroa.

Vientitakuu on mahdollinen rahoitusinstrumentti suuryrityksen tehdessä merkittävää vientiä edistävää investointia kotimaahan.

Metsä koki investoinnin Suomeen luontevaksi jatkeeksi. Investointipäätökseen vaikuttivat paitsi Kemin alueen historia myös Äänekosken vastaavan investoinnin menestys.

– Suomalaisten metsänomistajien omistamana yhtiönä investointi kotimaahan noudattaa strategiaamme. Kemin pitkät perinteet metsäteollisuudessa loivat hankkeelle erinomaiset edellytykset jatkaa tarinaa uudella luvulla. Uusi tehdas mahdollistaa paikallisen biotalouden ekosysteemin kehittymisen uusille kumppanuuksille ja tuotteille, Johansson jatkaa.

Yksi pääyhteistyökumppaneista on tehtaan teknologia- ja laitetoimittaja Valmet, jonka ansiosta Kemin tehdas tulee olemaan omassa luokassaan myös kestävyyden ja ympäristötehokkuuden suhteen.

Fossiiliton tuotantolaitos

Kemissä Äänekosken menestyksekäs biotuotekonsepti viedään askelta pidemmälle, ja tehdas tulee olemaan ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuudeltaan edelläkävijä koko maailmassa. Tuotannossa ei käytetä lainkaan fossiilisia polttoaineita, ja uusi tehdas pysyy vanhan tehtaan ympäristöluvan päästörajoissa – ja paikoin jopa alittaa ne – vaikka sellun tuotantomäärä on huomattavasti suurempi. Lisäksi tehdas tuottaa enemmän bioenergiaa kuin se itse käyttää.

Ympäristövaikutusten minimoimisessa keskeistä on sen mahdollistava teknologia. Keväällä 2020 päälaitetoimittajaksi valittu Valmet valmistautuu aloittamaan mekaaniset asennukset kesällä 2021. Hankkeen teknologia on uusinta uutta: päästöt minimoidaan ja sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti. Esimerkiksi tehtaan prosesseissa käytettävä rikkihappo valmistetaan tehtaan omista hajukaasuista.

– Taloudellisten vaikutusten lisäksi meitä Valmetilla innosti hankkeessa sen ympäristövaikutusten kunnianhimo – siitä tulee kestävän biotuotetalouden maailmanluokan malliesimerkki, sanoo sellu- ja energialiiketoiminnan projektijohtaja Risto Hokajärvi.

Valmet toimittaa Kemiin avainteknologian eli prosessin, automaation ja siihen liittyvä liittyvät palvelut aina puunkäsittelystä sellun paalaukseen. Tilauksen arvo noin 350–400 miljoonaa euroa.

Valmet toimittaa Amerikoista ja Aasiasta aina pohjoisen Kemiin

Hanke työllistää useamman sata valmetlaista, joista merkittävän osan päätoimisesti sekä huomattavan paljon myös Valmetin alihankkijoita suunnittelu- ja tuotantotehtävissä. Kaikkinensa työllisyysvaikutukset on arvioitu yltävän Valmetin osalta noin 800 henkilötyövuoteen.

Ympäri maailmaa laitetoimituksia tekevä Valmet näkee Kemin hankkeessa yhtymäkohtia useisiin vastaaviin projekteihin. Yhtäällä Valmet toimittaa vain avainteknologian, toisaalla ottaa kokonaisvastuun avaimet käteen -periaatteella. Kemin tehdas on projektitoteutukseltaan näiden välimuoto: toimitus on huomattavan laaja ja toteutus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. 

Valmet toteuttaa pitkäkuituselluprojekteja Pohjoismaissa ja lyhytkuituselluprojekteja Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Menossa olevia hankkeita on Ruotsissa, Brasiliassa, Chilessä, Kiinassa ja Indonesiassa.

– Sinivalkoisuus tässä on iso juttu, ja on etuoikeus saada olla mukana tällaisessa megaluokan hankkeessa. Toki mittaluokka tuo aina omat haasteensa, sillä tämän kokoluokan hankkeet ovat projektihallinnallisesti ja teknisesti haastavia, että kaikki palaset saadaan toimimaan yhteen. Turvallisuus, tiivis yhteistyö ja avoin viestintä ovat keskeisiä menestystekijöitä, joiden avulla päästään maaliin niin laadun, aikataulun kuin kustannustenkin osalta. Jokaisen hankkeen erityispiirteet ovat työmme suola – kahta täysin samanlaista ei ole, Hokajärvi summaa.

Kemin investointi on todiste biotuotetalouden valoisista tulevaisuuden näkymistä. Keskiluokkaistuva Aasia sekä pakkausteollisuuden ja verkkokaupan kasvu ovat alan tulevaisuuden ajureita. Kasvun kannalta tärkeässä osassa ovat uudet tekstiilikuidun kaltaiset tuotteet ja tuotannon sivuvirroista hyödynnettävät erilaiset biotuotteet, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita.

""

Kemin biotuotetehdas vahvistaa kotimaisen metsäteollisuuden edelläkävijyyttä, toteaa Metsä Fibren Jari-Pekka Johansson (vasemmalla). Näin sinivalkoisessa hankkeessa on etuoikeus olla mukana, sanoo Valmetin Risto Hokajärvi.

Maailmanluokan selluhanke vaatii vakaan rahoituksen

Selluhankkeet vaativat usein vuosien valmistelun ennen kuin ne tulevat rahoittajien pöydälle. Vaikka jokaisella hankkeella on omat erityispiirteensä, isossa kuvassa niissä pätevät tietyt lainalaisuudet. 

Finnveralla on kokemusta maailmalta myös projektirahoituksena tehtävistä hankkeista, jotka ovat rahoitusnäkökulmasta huomattavasti haasteellisempia. Kun kyseessä on Metsä Fibren kaltainen vahva teollinen toimija, rahoituskuvio on helpompi.

– Tämän kokoluokan hankkeessa menee rahoituksen kokoon saamiseen usein jopa vuosi. Rahoittajan näkökulmasta metsäteollisuuden hankkeet ovat kiitollisia, sillä ne menevät useimmiten maaliin, kertoo Finnveran tiimipäällikkö Satu Savelainen.

Hankkeen kokonaisinvestoinnista, 1,6 miljardista eurosta, 40 prosenttia rahoitetaan kotimaisella omalla pääomalla ja 60 prosenttia lainalla. Finnvera toimii ankkurirahoittajana, eli takaa suurimman lainaosuuden. Finnveran takaama osuus on 400 miljoonaa euroa. Mukana on liikepankkeja, Euroopan investointipankki sekä Ruotsin vientitakuulaitos.

Hanketta rahoitetaan Finnveran vientitakuulla, sillä vaikka kyseessä on investointi kotimaahan, se nähdään myös merkittävänä vientiä edistävänä investointina. Mahdollisuus on ollut käytössä vuodesta 2015.

– Vientitakuu on mahdollinen rahoitusinstrumentti suuryrityksen tehdessä merkittävää vientiä edistävää investointia kotimaahan. Tällä takuulla voidaan taata sitä riskiä, joka liittyy asiakkaalle myönnettävään lainaan, Savelainen kertoo.

Metsä Fibre antaa Finnveralle tunnustusta hankkeen rahoitusjärjestelyjen hoidosta.

– Finnveran rooli Kemin hankkeen rahoituksessa on ollut äärimmäisen tärkeä. Hyvissä ajoin myönnetty takaus oli selkeä positiivinen signaali, joka loi luottamusta. Rahoituksen takaus on usein aivan ratkaisevaa sille, että hanke menee eteenpäin, sillä se pienentää merkittävästi liikepankkien riskiä.


Metsä Fibre
•    Johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja
•    tuottaa pohjoisesta puusta valmistettua sellua, sahatavaraa ja muita biotuotteita kasvaville markkinoille
•    Liikevaihto 1,8 miljardia euroa
•    Työllistää noin 1 300 työntekijää
•    metsafibre.com

Jaa sivu: