Content Section

Lip-Lap Laituri

“Suomessa on maailman juurtunein mökkikulttuuri” - Lip-Lap Laituri Oy vauhditti kasvua yrityskaupalla ja uskoo kotimaisuuteen vientivalttina

​​​​​​​Maailma on muuttunut siitä, kun Lip-Lap Laituri lähes 50 vuotta sitten perustettiin. Yksi asia on kuitenkin pysynyt samana: suomalaisten rakkaus mökkeihinsä ja kesäpaikkoihinsa. Monen suomalaisen mökkirannan laituroinut Lip-Lap Laituri katsoo kansainvälisille vesille ja luottaa suomalaisuuden voimaan sielläkin.

Elettiin vuotta 1965. Pentti Palotie halusi omalle Hiidenvedellä sijaitsevalle kesämökilleen laadukkaan ja tukevan laiturin. Pelle Pelottomana tunnettu Palotie päätyi rakentamaan sellaisen itse, ja myöhemmin vankka ja korkeussäädettävä pylväslaiturimalli patentoitiin – näin syntyi Lip-Lap Laituri.

Pikakelataan vuoteen 2021: Lip-Lap Laituri on yksi Suomen maineikkaimpia laiturivalmistajia ja  tunnettu laadustaan. Pylväslaituri on edelleen yrityksen suosituin malli. 1980-luvulla ruoriin astunut Pentin poika Kimmo Palotie toimii edelleen yrityksen toimitusjohtajana ja hänen lapsensa Jussi Palotie operatiivisessa johdossa.

Vuoteen 2000 asti Lip-Lapin väki teki sesonkiluonteista liiketoimintaa: pitkiä päiviä huhtikuusta elokuuhun ja talvella muita töitä. Vuosi 2000 oli käännekohta – yritys siirtyi suurempaan kiinteistöön ja pystyi kasvattamaan tuotantoaan. Tuotteita valmistettiin syksyn ja talven aikana, kesällä tehtiin myyntiä ja toimituksia. Näin pystyttiin takaamaan työntekijöille töitä ympäri vuoden.

“Muuton jälkeen aloimme toimittaa myös suuria satamakokonaisuuksia kuten massiivibetoniponttonilaitureita. Hiljalleen huomasimme, etteivät suuret kokonaisuudet kuitenkaan olleet riittävän kannattavaa liiketoimintaa, ja vuodesta 2015 eteenpäin keskityimme pääasiassa yksityisasiakkaiden mökki- ja venelaitureihin. Tämä ydinbisnes on kannattavinta yrityksellemme”, kertoo Jussi Palotie.

Yrityskauppa laajentaa tuotevalikoimaa ja tuo kasvua

Tänä vuonna Lip-Lap Laituri osti kilpailevan Savorak Laiturit. Yrityskaupan myötä se pystyy tarjoamaan laajemman tuotevalikoiman ja saamaan isompaa jalansijaa julkisen puolen asiakkuuksiin.

“Yrityskauppa tuo meille selkeää kasvua ja toki synergiaetuja molemmille osapuolille. Lähiaikojen tavoitteena on yhtenäistää toimintamalleja. Kun molempien ydinbisnes on kunnossa, otamme seuraavat askeleet sekä kotimaassa että ulkomailla”, Palotie jatkaa.

Ensikontakti kauppoihin tuli Savorakilta, ja henkilökemiat kohtasivat heti. Molemmat arvostavat korkeaa laatua, josta ei tingitä. Yrityskaupassa yhdistyivät Lip-Lapin vahva brändi ja nopeasti alan kärkeen nousseen Savorakin ketteryys ja tuotevalikoima. Yrityskaupan käytännönjärjestelyissä käytettiin juristin, tilitoimiston ja konsulttiyrityksen apua.

Näin kannattaakin tehdä, neuvoo Finnveran aluepäällikkö Elisa Sipponen ja listaa asioita, jotka omistajanvaihdoksen suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon.

“Yleisesti on hyvä muistaa, että itse prosessi voi neuvottelukierroksineen ja rahoitusjärjestelyineen viedä aikaa. Myyjän kannalta yrityksen olisi hyvä olla myyntikunnossa jatkuvasti, tai vähintäänkin varata kolmesta viiteen vuotta yrityksen myyntikuntoon laittamiseen. Ostajan kannattaa miettiä mistä maksaa, ja mikä on yrityskaupan vaihtoehtoiskustannus. On hyvä muistaa myös onnistuneen haltuunoton merkitys”, Sipponen summaa.

Pandemian myötä yrityskaupoissa nähtiin keväällä 2020 äkkijarrutus, joka tosin kurottiin ripeästi umpeen jo loppuvuonna. Korona sai monet yritykset pohtimaan strategiaansa ja hakemaan kasvua, ja tänä vuonna tullaan yrityskaupoissa näkemään ennätysvuosi niin Suomessa kuin globaalistikin.

Pk-yritykset hakevat kasvua viennistä – Myös Lip-Lap tähyää kansainvälisille markkinoille

Viennin suhteen tilanne on samankaltainen: korona-aikana rahoituksen merkitys vientikauppaneuvotteluissa kasvoi.

”Finnveralla on korona-aikana ollut mandaatti luottovakuuttaa lyhyen maksuajan laskusaatavia myös läntisiin teollisuusmaihin, ja tämä on näkynyt kasvaneena kysyntänä pk-viejien joukossa. Nyt uusien hakemusten määrä on tasaantunut, mutta limiittimuotoisten luottovakuutuksien alla tapahtuva vienti on kuitenkin kasvanut viime vuodesta. Meneillään on nyt globaali talouskasvu ja suomalaisilla yrityksillä on kaikki mahdollisuudet päästä tähän kiinni. Onkin tärkeää, että viennin työkalupakki on kunnossa”, Elisa Sipponen kertoo.

Rahoituksen roolia yrityksen kasvulla ei voi liiaksi korostaa.

”Pelkällä kassalla voi olla vaikea kasvaa. Esimerkiksi monella yrityksellä kulut tulevat etupainotteisesti ja maksut takapainotteisesti, mikä aiheuttaa käyttöpääomatarpeita. Jotta voidaan vastata kasvaneeseen kysyntään, on toisinaan turvauduttava käyttöpääomarahoitukseen”, Sipponen jatkaa.

Koronapandemia toi selvän kasvupyrähdyksen koko laiturialalle. Maailmassa, jossa on tärkeää olla jatkuvasti tavoitettavissa, kesämökit ovat olleet tärkeitä palautumisen kannalta. Koronapandemia veti suomalaiset kesämökeilleen myös tekemään töitä, mikä vahvisti suhdetta entisestään.

“Uskomme, että ulkomaanmatkailuun liittyvien patoutumien purkauduttua ihmisten palaavat taas mökeilleen. Suomessa on maailman kehittynein ja juurtunein mökkikulttuuri. Maailmalla tätä ei ole – siellä asiakassegmentit ja toimintatavat ovat erilaisia. Tämä näkyy esimerkiksi vientiin suunnitellussa tuotevalikoimassamme. Uskomme, että suomalaisuutemme on maailmalla valtti – meitä kun usein pidetään rehteinä ja vastuullisina”, sanoo Lip-Lapin Palotie.

Vastuullisuuden merkitys on noussut vuosi vuodelta myös yrityksen toiminnassa, ja yritys panostaakin nimenomaan kotimaisuuteen. Vientiin suunniteltu malli on tällä hetkellä tuotekehityksessä, ja sen ensimmäiset prototyypit saadaan syksyllä 2021. Realistisesti kansainvälistyminen starttaisi noin kahden vuoden päästä.

“Olemme saaneet viennin suunnittelutyöhön Finnveralta todella arvokasta tukea, vaikkemme siihen liittyvää rahoitusta olekaan vielä hakeneet – senkin aika toki vielä tulee”, Palotie uskoo.

Sesonkiluonteisuus vaatii käyttöpääomarahoitusta

Vaikka Lip-Lap Laiturin liiketoiminta on nykyään ympärivuotista, rahoitustarpeissa hiljaiset ajat näkyvät edelleen.

“Käyttöpääoman kannalta sesonkiluonteisuus hankaloittaa yrityksen arkea edelleen – liiketoiminnan kassavirta on syyskuusta maaliskuuhun negatiivista, ja juuri tuolloin teemme hankintoja. Toiminnan pyörittäminen siis vaatii kausilainaa hiljaisina aikoina”, Palotie summaa.

Lip-Lap tähtää nyt maltilliseen kasvuun ja ydinliiketoiminnan yhtenäistämiseen yrityskauppojen jälkeen. Tavoitteena on pitää myynti koronavuonna saavutetulla tasolla. Kaikki merkittävä kasvu tulee joka tapauksessa viennin kautta – suomalaisten mökkirakkaudesta huolimatta.
 

Lip-Lap Laiturit

  • Vuonna 1965 perustettu Lip-Lap Laituri Oy valmistaa Avainmerkin saaneita laitureita.
  • Työllistää yhdeksän henkilöä
  • Liikevaihto vuonna 2021 2,5 MEUR. Yritys tavoittelee viiden prosentin kasvua vuodelle 2022.
  • https://lip-lap.fi/

 

Yrityskauppa on oiva tapa laajentaa omaa liiketoimintaa, tuoterepertuaaria ja markkinaosuutta sekä vallata uusia markkina-alueita ja lisätä vientimahdollisuuksia. Yrityskaupan myötä yritys pystyy tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaisia ratkaisuja saman katon alta - Rahoituspäällikkö Aleksi Laaksonen, Finnvera


Finnveran kriteerit rahoitettaville hankkeille:

  • Riittävä takaisinmaksukyky
  • Kannattavan liiketoiminnan edellytykset
  • Terve rahoitusrakenne
Jaa sivu: