Content Section
Uutiset

Joustot ja investointien tukeminen etusijalla suuryritysten rahoituksessa koronan aiheuttamassa tilanteessa

""
Published date

Finnvera suhtautuu joustavasti muutoksiin, kuten lainojen takaisinmaksujen lykkäämiseen, myös suuryritysten rahoitusjärjestelyissä koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa. Finnvera voi rahoittaa vientiin suuntautuvia investointeja myös kotimaassa ja taata rahoitusta myös suuremmille yrityksille enintään 30 miljoonaan euroon asti siten, ettei Finnverasta tule päärahoittajaa.

Koronaviruksen aiheuttama kriisi on näkynyt nopeasti pk-yritysten taloudessa, ja Finnveran resursseja pk-yritysten rahoitukseen on lisätty merkittävästi. Vaikka suuryrityksillä on tyypillisesti pk-yrityksiä paremmat taloudelliset puskurit, nyt käsillä oleva mittava kriisi on vaikuttaa myös suuryritysten likviditeetin suunnitteluun.

− Olemme valmistautuneet siihen, että meille tulee aiempaa enemmän kyselyjä muutoksista lainaehtoihin, esimerkiksi lyhennysten lykkäyksistä ja muista haasteista. Tavoite on turvata yritysten velanmaksukyvyn säilyminen pitkällä aikavälillä, sanoo liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

Edellytyksenä on, että muut rahoittajat toimivat vastaavin ehdoin ja että omistajat eivät nosta osinkoja.

Suuryritysten osalta Finnvera osallistuu Suomessa muun muassa kotimaisiin vientiä edistäviin investointeihin. Metsä Groupin hiljattain julkistama Kemin biotuotetehdashanke on hyvä esimerkki siitä, miten vientiin tähtäävillä investoinneilla voi olla suuri merkitys Suomen taloudelle tässä tilanteessa. Finnvera on myöntänyt hankkeeseen 80 prosentin takuun 500 miljoonan euron luotolle. Rahoitusneuvottelut alkoivat pitkään ennen koronakriisin kärjistymistä.

Finnvera voi taata käyttöpääomarahoitusta enintään 30 miljoonaan euroon asti

Suuryritysten käyttöpääoman rahoituksessa ensisijainen lähde on kaupallinen markkina. Koronan aiheuttamassa tilanteessa Finnvera voi taata rahoitusta myös suuremmille yrityksille. Näin halutaan turvata sellaisten yritysten rahoitustilannetta, jotka eivät sitä puhtaasti kaupalliselta markkinalta saisi.

− Neuvomme yrityksiä olemaan ensin yhteydessä rahoittajiin. Finnveran takaus voi olla enintään 80 prosenttia ja vastuiden kokonaismäärä enintään 30 miljoonaa euroa siten, että Finnverasta ei tule päärahoittajaa. Suuret hankkeet käydään tapauskohtaisesti läpi, sanoo Haarasilta.

Myös Finnveran viennin rahoituksen kysynnän odotetaan kasvavan yritysten pyrkiessä hajauttamaan rahoituslähteitä ja kaupallisen rahoituksen saatavuuden heikentyessä. Riskienhallinnan merkitys korostuu maailmantalouden epävarmuuden kasvettua.

Jopa virtuaalisia kohdevierailuja suunnitteilla

Rahoitushankkeiden käsittely jatkuu Finnverassa niin normaalisti kuin mahdollista. Finnveralaiset tekevät työn pääosin etätyönä tällä hetkellä. Matkustaminen on pysähdyksissä, joten vierailuja rahoitettaviin kohteisiin ei nyt tehdä.

−Digitaalisuus ottaa jalansijaa myös viennin rahoitushankkeissa. Rahoitettaviin kohteisiin tutustuminen ja hankkeiden arviointi paikan päällä on normaalisti keskeinen osa prosessiamme. Maailmalla onkin pohdittu jopa virtuaalisten kohdevierailujen järjestämistä, jotta hankkeiden käsittelyä voidaan edistää, Haarasilta sanoo.

Lisätietoja:

Jussi Haarasilta, liiketoimintajohtaja, suuryritykset, puh. 029 460 2601

Lue myös:

Finnveralla on työkaluja eri kokoisten yritysten rahoitukseen. Ole yhteydessä rahoittajiisi. Käsittelemme suuret hankkeet tapauskohtaisesti. Ajantasaiset tiedot Finnveran rahoituspalveluista eri kokoisille yrityksille on koottu sivulle finnvera.fi/korona

 

 

Jaa sivu: