Content Section
Uutiset

Etelä-Suomen aluekatsaus 1–6/2023: Rahoituksen myöntäminen edelleen vilkasta, mutta investoinnit laskussa – viennin rahoitus korkealla tasolla

""
Published date

Alkuvuosi 2023 oli edelleen vilkas Etelä-Suomen alueella, vaikka toimintaympäristön muutokset, korkojen nousu ja inflaatio vaikuttivat yritysten investointihalukkuuteen. Finnvera myönsi alueen yrityksille kotimaan rahoitusta tammikesäkuussa 2023 yhteensä 215 miljoonaa euroa (216). Myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi hieman Etelä-Karjalassa ja Uudellamaalla edelliseen vuoteen verrattuna. Kymenlaaksossa myönnetyn rahoituksen määrä laski. Viennin rahoituksen myöntäminen on korkealla tasolla. 

Finnvera myönsi rahoitusta Etelä-Suomen alueen maakunnissa seuraavasti:

 1-6/2019, milj. eur1-6/2020, milj. eur1-6/2021, milj. eur1-6/2022, milj. eur1-6/2023, milj. eur
Etelä-Karjala817161516
Kymenlaakso717451410
Uusimaa124340312187190

Alkuvuonna myönnetty rahoitus on pysynyt edellisen vuoden tasolla epävarmasta taloustilanteesta huolimatta. Finnveran rooli rahoituksen järjestymisessä vaikuttaa olevan keskeinen, sillä myönnetyn rahoituksen määrä on selvästi suurempi kuin ennen koronaa, vaikka rahoituksen kokonaiskysyntä näyttäisi hidastuvan. Vuoden 2021 vertailuluvuissa on vielä nähtävissä yksittäiset suuryrityksille myönnetyt rahoitukset, joita ei viime vuosina ole ollut, kertoo Etelä-Suomen aluejohtaja Anna Karppinen.

Uudellamaalla investoinnit puolittuivat, yrityskauppoja rahoitettiin edelleen aktiivisesti 

Uudenmaan maakunnassa myönnetyn rahoituksen määrä säilyi ennallaan. Toimialoista liike-elämän palveluyrityksille myönnetty rahoitus kasvoi, kun taas teollisuusyrityksille myönnetty rahoitus väheni edelliseen alkuvuoteen verrattuna. Matkailun ja ravintolatoiminnan rahoitus väheni jopa 39 prosenttia edelliseen alkuvuoteen verrattuna. Uudellamaalla Finnveran rahoittamien investointihankkeiden euromäärä jopa puolittui kahden aktiivisen investointivuoden jälkeen. Teollisuusyritykset ja liike-elämän palveluyritykset olivat aktiivisimpia investoinneissaan.

Tässä korkoympäristössä ja taloustilanteessa yritykset harkitsevat tarkkaan investointejaan. Kotitalouksien ostovoiman heikentyminen on vaikuttanut kuluttajasektorin yritysten liiketoimintaan merkittävästi. Myös rakennusalan laskusuhdanne näkyy yritysten tilanteessa Uudellamaalla. Lisäksi työvoiman saatavuus tuottaa edelleen haasteita monella toimialalla, kuvaa aluejohtaja Karppinen.

Omistajanvaihdoksiin myönnettiin Uudellamaalla 24 miljoonaa euroa Finnveran rahoitusta. Tällä mahdollistettiin yli sadan yrityksen omistusjärjestely. Omistajanvaihdosten rahoitus oli hieman maltillisempaa edelliseen alkuvuoteen verrattuna. Toimialoista korostuivat erityisesti majoitus- ja ravitsemusliikkeiden omistajanvaihdokset. Uudenmaan volyymit ovat lähes kolmannes Finnveran valtakunnallisesta yrityskauppoihin myönnetystä rahoituksesta.

Toteutuneet omistajanvaihdokset lisäävät yritysten kasvun tavoittelua ja luovat uusia investointeja, työpaikkoja ja hyvinvointia. Alueemme pk-yrityksistä noin joka kolmas suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana, kertoo omistajanvaihdoksista vastaava aluepäällikkö Anna-Mari Palo.

Etelä-Karjalassa katsotaan tulevaisuuteen

Etelä-Karjalassa myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi hieman edelliseen alkuvuoteen verrattuna ja oli merkittävästi koholla koronaa edeltävään aikaan verrattuna. Toimialoista teollisuuden osuus säilyi vahvana ja kasvoi edelleen. Matkailu ja ravintolatoiminnalle myönnetty rahoitus pysyi edelleen vähäisenä ja laski hieman. Etelä-Karjalassa Finnveran rahoittamien investointien määrä jopa nelinkertaistui edellisestä alkuvuodesta ja niistä suurin osa kohdistui koneisiin ja kalustoon. Liike-elämän palveluyritykset olivat ahkeria investoijia. Etelä-Karjalassa tehtiin myös ilahduttavasti omistajanvaihdoksia. 

Etelä-Karjalassa koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat vaikuttaneet merkittävästi alueen yritysten toimintaan ja ovat voineet aiheuttaa patoutunutta investointitarvetta. Inflaatio- ja korkotilanteesta huolimatta investointien määrä on nousussa. Vaikuttaa siltä, että alueen yritykset katsovat eteenpäin ja hakevat uusia kohdemarkkinoita. Toiminnan uudelleen skaalaaminen on voinut edellyttää myös investointeja, kommentoi Finnveran Lappeenrannan aluepäällikkö Markus Korpela.

Kymenlaakson omistajanvaihdoksissa kuhinaa

Kymenlaakson yrityksille myönnetyn rahoituksen määrä laski lähes kolmanneksen edelliseen alkuvuoteen verrattuna. Toimialoista sekä teollisuusyrityksille että liike-elämän palveluyrityksille myönnetty rahoitus laski. Kaupan ja kuluttajapalveluiden rahoitus sen sijaan nousi merkittävästi. Kymenlaaksossa Finnveran rahoittamien investointien määrä laski ja teollisuusyritysten osuus investoinneista oli noin puolet. Kymenlaakson omistusjärjestelyissä oli edelleen vilkkautta. 

Kymenlaakson investointien määrä näyttää olevan laskusuunnassa, mutta toki on huomioitava, että yksittäiset investoinnit voivat vaikuttaa eri vuosien vertailtavuuteen. On ilahduttavaa huomata, että omistajanvaihdosten määrä on Kymenlaaksossa edelleen nousussa, kertoo aluepäällikkö Korpela. 

Viennin rahoituksen myöntäminen korkealla tasolla – alueelliset erot merkittäviä

Viennin rahoituksen myöntäminen kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, mutta sen kysynnässä oli alueellisia eroja. Pk-vientitakuiden euromääräiset myönnöt keskittyivät valtaosin Uudellemaalle. Etelä-Karjalassa kysyntä oli hieman edellisvuotta alemmalla tasolla ja Kymenlaaksossa pk-yritysten viennin rahoituksen kysyntä oli vähäistä. 

Epävarmassa toimintaympäristössä moni vientiyritys on ryhtynyt suojaamaan vientikauppoihin liittyviä riskejä. Uusia kauppoja vauhdittaaksemme olemme helmikuusta lähtien myöntäneet suoria luottoja suomalaisviejien ulkomaisille ostajille. Tämä on herättänyt paljon kiinnostusta ja auttaa erityisesti pienempien vientikauppojen rahoituksessa ja toteutumisessa, kertoo Finnveran aluepäällikkö Marjo Seppälä.

Kohti vihreää siirtymää

Epävarmassa taloustilanteessa yritysten investointiaikeet usein hidastuvat. Tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta yritysten investoinnit ovat silti erittäin tärkeitä.

On ilahduttavaa, että moni alueen yritys on päättänyt tarttua vihreän siirtymän tuomiin mahdollisuuksiin. Finnvera on tarjonnut kesäkuun alusta alkaen uusia ympäristö- ja digitalisaatiolainoja, ja näitä on Etelä-Suomen alueella myönnetty jo lukuisia. Yritysten aktiivisuus vihreän siirtymän ja innovaatioiden saralla vaikuttaa lupaavalta, kertoo Etelä-Suomen aluejohtaja Anna Karppinen.

Lisätietoja:

Anna Karppinen, aluejohtaja, Finnveran Etelä-Suomen alue, puh. 029 460 2671

Anna-Mari Palo, aluepäällikkö, omistajanvaihdokset, puh. 029 460 2637

Liite: Etelä-Suomen aluekatsaus 1-6/2023 (PDF)

Jaa sivu: