Content Section
Uutiset

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluekatsaus 1–12/2023: Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla investoinnit voimakkaasti kasvussa, Finnveran rahoitus kasvoi Keski-Pohjanmaalla

""
Published date

Finnvera myönsi vuonna 2023 rahoitusta Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle yhteensä 90 miljoonaa euroa, kun määrä edellisvuonna oli 102 miljoonaa euroa. Myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi Keski-Pohjanmaalla. Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla rahoitus kohdistui selvästi aiempaa enemmän investointeihin. Alueella rahoitettujen yrityskauppojen yhteenlaskettu määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Myönteistä on uusien, vihreän siirtymän investointeihin tarkoitettujen lainojen myöntäminen.

Finnvera myönsi viime vuonna Pohjanmaan yrityksille rahoitusta 37 miljoonaa euroa (47), Etelä-Pohjanmaalle 28 miljoonaa euroa (36) ja Keski-Pohjanmaalle 25 miljoonaa euroa (19). Toimialoista teollisuus oli jälleen suurin rahoituksen saaja kaikissa kolmessa maakunnassa noin 70 prosentin osuudella. Kasvua nähtiin liike-elämän palveluiden rahoituksessa, kauppa ja kuluttajapalveluissa sekä maaseutuelinkeinon toimialoilla. 

Kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten osuus maakunnissa myönnetystä rahoituksesta oli 53 prosenttia. Finnveran avulla kolmessa maakunnassa omistajaa vaihtoi 58 yritystä (61) ja Finnveran rahoituksella myötävaikutettiin maakunnissa yhteensä yli 311 uuden työpaikan syntymiseen (357). Yritysten laskeneet odotukset syntyvistä uusista työpaikoista heijastavat paitsi uusien yritysten lukumäärän laskua, myös työvoimapulaa. Maakuntien työllisyysaste on korkea, ja uusiin työpaikkoihin on haastavaa löytää työvoimaa.

Etelä-Pohjanmaalla rahoituksen määrä laski, investointien rahoitus kasvoi

Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamien kokonaishankkeiden määrä oli Etelä-Pohjanmaalla 57 miljoonaa euroa (84). Rahoituksesta 24 miljoonaa euroa (37) kohdistui yritysten käyttöpääomatarpeisiin, ja määrä laski merkittävästi edellisvuodesta. Sen sijaan investointien osuus maakunnan rahoituksesta kasvoi voimakkaasti, yhteensä 19 miljoonaan euroon (11). Finnveran rahoittamat teollisuuden investoinnit yli kaksinkertaistuivat.

− Investointien rahoituksen kasvu oli myönteistä, kun yleisesti yritysten toimintaympäristön muutokset nousseiden korkojen ja inflaation osalta ovat vähentäneet investointihalukkuutta ja investointeihin kohdistuneen rahoituksen määrää. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että alueellamme hankkeita on viety eteenpäin epävarmuudesta huolimatta, sanoo Finnveran aluepäällikkö Kari Hytönen.

Etelä-Pohjanmaalla rahoitettujen yrityskauppojen lukumäärä laski selvästi vuoteen 2022 verrattuna. Finnvera oli rahoittamassa 14 yrityksen (25) omistajanvaihdosta ja myönsi niihin rahoitusta yhteensä miljoonaa euroa (3). 

− Yritysten heikot suhdanneodotukset ja talouden epävarmuus näkyivät erityisesti Etelä-Pohjanmaalla vähäisenä yrityskauppojen rahoitusmääränä. Finnveralle omistajanvaihdosrahoitus on yksi painopistealueista, koska omistajanvaihdokset aikaansaavat yrityksiin uutta kasvua ja osaamista ja sen positiiviset vaikutukset leviävät talouteen laajalti, jatkaa Hytönen.

Myös maakunnan pk- ja midcap-yritysten kotimaan ja vientikauppojen toimituksiin liittyvät rahoitustarpeet ja vientitakaukset, laskivat yhteensä 5 miljoonaan euroon (12). 

Pohjanmaan rahoitus laskussa – investoinnit ja yrityskaupat kasvussa

Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamien kokonaishankkeiden määrä oli Pohjanmaalla 84 miljoonaa euroa (89). Rahoituksesta 37 miljoonaa (27) kohdistui yritysten käyttöpääomatarpeisiin ja määrä nousi merkittävästi edellisvuodesta. Investointien osuus maakunnan rahoituksesta kasvoi voimakkaasti, yhteensä 32 miljoonaan euroon (22). 

− Finnveran rahoitus Pohjanmaalla kääntyi laskuun, käyttöpääomarahoitusta sekä investointirahoitusta on myönnetty edellistä vuotta enemmän. Investointien kasvu ja omistajavaihdoksien osuuden kasvu rahoittamisessa ilahduttavat epävarmoina aikoina, sanoo aluepäällikkö Päivi Kinnunen

Finnvera on Suomessa merkittävä vientikauppojen rahoittaja ja vientiriskien vakuuttaja pk- ja midcap-yritysten vientikaupoissa. 

− Viime vuonna toimme vientikauppojen rahoittamiseen uuden tuotteen, ostajan vientiluoton, joka on tarkoitettu suurehkoihin pitkän maksuajan vientikauppoihin. Tänä vuonna monipuolistamme viennin rahoitusmahdollisuuksia ottamalla käyttöön vientikauppojen vekselirahoituksen pienempiin vientikauppoihin (linkki), jatkaa Kinnunen.

Omistajanvaihdosten määrä nousi Pohjanmaalla edellisvuodesta. Finnvera oli rahoittamassa 33 yrityksen (25) omistajanvaihdosta ja myönsi niihin rahoitusta yhteensä 7 miljoonaa euroa (3).

Keski-Pohjanmaalla rahoituksen määrä nousussa, mutta investoinnit laskivat

Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamien kokonaishankkeiden määrä oli Keski-Pohjanmaalla 49 miljoonaa euroa (41). Yritysten käyttöpääomaa rahoitettiin edellisvuotta enemmän, yhteensä 29 miljoonaa euroa (22). Rahoituksesta merkittävä osuus teollisuuteen. Myös liike-elämän palveluiden rahoitus oli kasvussa, samoin matkailu- ja ravintolatoimialan rahoitus. Kauppa ja kuluttajapalveluiden rahoitus puolestaan laski. 

Alueen yritysten investointeja Finnvera rahoitti edellisvuotta vähemmän, yhteensä 8 miljoonaa euroa (10). 

Keski-Pohjanmaalla rahoitettujen yrityskauppojen lukumäärä säilyi edellisen vuoden tasolla. Finnvera oli rahoittamassa 11 yrityksen (11) omistajanvaihdosta ja myönsi niihin rahoitusta yhteensä 2 miljoonaa euroa (2). 

Vihreän siirtymän ja digitalisaation tarjoamat uudet liiketoimintamahdollisuudet odottavat vielä kasvuaan

Finnvera otti käyttöön kesäkuussa 2023 uudet lainatuotteet, ilmasto- ja ympäristölainan sekä digitalisaatio- ja innovaatiolainan, joiden tarkoitus on helpottaa pk-yritysten investointeja uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja energiatehokkuuteen ja toiminnan kehittämiseen muun muassa digitalisaation avulla. Lainat on toteutettu yhteistyössä Euroopan investointirahaston kanssa InvestEU-takausohjelman tuella.

− Lainoja myönnettiin valtakunnallisesti loppuvuoden aikana 36 miljoonaa euroa, josta kolmen pohjalaismaakunnan alueelle kolme miljoonaa euroa. Toivomme, että yritykset tarttuvat näiltä sektoreilta nouseviin liiketoimintamahdollisuuksiin, sillä näemme uuden kasvu- ja vientipotentiaalin liittyvän entistä enemmän energiamurrokseen ja vihreään siirtymään, sanoo Kinnunen.

Liite: Finnveran Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluekatsaus 1–12/2023 (PDF)

 

Lisätietoja

  • Etelä-Pohjanmaa: Kari Hytönen, aluepäällikkö, Finnvera Sisä-Suomi, puh. 029 460 2351, [email protected]
  • Pohjanmaa & Keski-Pohjanmaa: Päivi Kinnunen, aluepäällikkö, Finnvera, Länsi-Suomi, puh. 029 460 2631, [email protected] 

 

 

Jaa sivu: