Content Section
Artikkelit

Vastuullisuus avaa mahdollisuuksia ja tuo vaatimuksia – ”Vastuullisuus tuo kilpailuetua suomalaisille yrityksille, kun toimimme viisaasti”

""
Published date

Vastuullisuus on iso teema rahoitusjärjestelyissä. Odotukset näkyvät myös pk-yrityksille ja vastuullisuus näkyy Finnveran luottopäätösprosessissa. Vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset ovat kuitenkin myös mahdollisuus suomalaisille yrityksille, kun prosessit ovat kunnossa. Finnvera kannustaa pk-viejiä vastuullisuuteen ja voi olla apuna. 

Rahoitusalasta on tulossa ehkäpä tärkein yritysten kestävän kehityksen valintoihin vaikuttava voima. 

– Vastuullisuusvaatimusten kiristyminen maailmalla on erinomainen mahdollisuus suomalaisille yrityksille päästä maailmalle sellaisiin arvoketjuihin ja verkostoihin, mihin aiemmin ei ole ollut pääsyä. Suomalaisilla on sellaista vihreän siirtymän osaamista ja ratkaisuja, joille on tarve ja kysyntää. Näen, että vastuullisuus tuo kilpailuetua suomalaisille yrityksille, kun toimimme viisaasti, sanoo liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä. 

Termi ESG tulee nyt vastaan hyvin monessa yhteydessä puhuttaessa vastuullisuudesta ja kestävyydestä. Sillä tarkoitetaan yrityksen ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä asioita ja niiden huomioimista. Sosiaaliseen vastuuseen liittyvät myös ihmisoikeusasioiden huomioiminen.

– Etenemme muuttuvassa toimintaympäristössä ja vaatimustaso nousee. On kaikkien etu, sekä viejän että Finnveran, että tiedämme, kenen kanssa toimimme. Olemme omalta osaltamme kannustamassa viejäyrityksiä ottamaan vastuullisia ja ympäristöystävällisiä toimintamalleja osaksi toimintaa. Vastuu ympäristöstä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista on meillä kaikilla, jatkaa Heinilä.

Finnveran tavoitteena on, että sen rahoittamat hankkeet ovat vastuullisia ympäristöä ja ihmisiä kohtaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rahoitushankkeita - niin suuryritysten kuin pk-yritysten - arvioidaan ympäristö, sosiaalisten ja hyvään hallintotapaan liittyvien näkökohtien osalta. Finnvera arvioi sekä suomalaista viejäyritystä että ulkomaista ostajaa ja ulkomaista toimintaympäristöä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että rahoitushankkeita - niin suuryritysten kuin pk-yritysten - arvioidaan ympäristö, sosiaalisten ja hyvään hallintotapaan liittyvien näkökohtien osalta. 

Vastuullisuusraportti myös pk-yritysten rahoituspäätösten tueksi

Vuoden 2023 aikana Finnvera on ottanut myös pk-yritysten rahoituspäätösten tueksi Suomen Asiakastiedon tuottaman vastuullisuusraportin. 

– Raportti hyödyntää laajasti eri julkisten lähteiden yrityksiä koskevia vastuullisuustietoja, kuten esimerkiksi lupia, rikkeitä, sertifikaatteja jne. Tavoitteena on auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja varmistaa rahoituksen kohdentuminen vastuullisesti toimiville yrityksille, jatkaa Heinilä.

On tärkeää tietää, millaiset vaikutukset vientikaupalla on myös kohdemaassaan.

– Hyödynnämme tietokantoja, missä pääsemme loppukäyttäjän tiedon äärelle. Selvitämme loppukäyttäjän mainetta, hyödynnämme toimialakohtaisia raportteja, maatoimialaraportteja eri sektoreilta ja tarkastelemme sosiaalisia ulottuvuuksia, kuten esimerkiksi alkuperäiskansoja tai arvokkaita luontokohteita lähettyvillä, toteaa Heinilä. 

Jos selvityksessä paljastuu vastuullisuuteen liittyviä kohonneita riskejä, asiasta pyydetään lisäselvityksiä. 

– Finnvera ei voi olla mukana hankkeissa, missä on vakavia puutteita kuten esimerkiksi lapsityövoimaa tai pakkotyövoimaa. Tuomme asiat viejän tietoisuuteen. Vuoropuhelu viejän ja Finnveran välillä on tärkeää, sanoo Heinilä.

Tavoitteena turvata vihreän kasvun rahoitus

Finnvera on strategiassaan vahvasti tuonut esiin ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin sitoutumista, ja siitä on esimerkkinä toimialalinjaus, joka rajoittaa vientitakuita öljy- ja kaasuhankkeisiin. Finnverassa on useita ilmastoon liittyviä kehityshankkeita meneillään. 

– Tavoitteenamme on lisätä ilmastomyönteisten hankkeiden osuutta kaikissa kokoluokissa ja haluamme turvata kannattavan vihreän kasvun rahoituksen. Käynnistimme tänä vuonna Finnveran ilmasto- ja ympäristölainojen sekä digitalisaatio- ja innovaatiolainojen myöntämisen. Haluamme myös tarjota räätälöityä palvelua potentiaalisille kasvuhankkeille. Innovatiivisten, vihreää kasvua rakentavien pk- ja midcap-yritysten rahoitusta hoitaa erikoistunut tiimi, sanoo ilmasto- ja innovaatiorahoitustiimin päällikkö Jani Tuominen.

Lisää aiheesta:

Näin Finnvera arvioi ympäristö- ja sosiaalisia riskejä vientihankkeissa: Vientitakuutoiminta | Finnvera

Aiheesta keskusteltiin Finnveran toimittamassa Team Finland Talksissa, joka löytyy tallenteena Team Finland -videokanavalta teemalla "Viennin aamusauna - lisää löylyä viennin kiukaalle 4.10.2023"

Lue seuraavista TF Talkseista sivulta www.team-finland.fi/tapahtumat 

Jaa sivu: