Content Section
Artikkelit

Tällaisille yrityksille Finnveran vakuudeton pk-takaus sopii

""
Published date

Finnveran uusi pk-takaus helpottaa vakuuspulaa ja sitä kautta kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuutta. Pk-takausta on tähän mennessä myönnetty hyvin erilaisille toimialoille ja yrityksille. Vuonna 2019 pk-takauksia myönnettiin esimerkiksi ohjelmisto- ja konsulttialan yrityksille, vähittäis- ja tukkukaupan alalle sekä muuhun teollisuuteen ja valmistukseen. 

Pk-takaus sopii yritykselle, jolla on tarve saada rahoitusta pankista erilaisiin investointi-, käyttöpääoma- ja tuotekehitystarpeisiin. Finnveran muista takauksista poiketen pk-takaus on täysin vakuudeton, eikä Finnvera edellytä sitä hakevalta yritykseltä vastavakuutta. Pk-takaus helpottaa rahoituksen saantia erityisesti toimialoilla ja yrityksillä, joilla kiinteitä vakuuksia on vähän.

Minkä toimialan yritykselle pk-takaus voidaan myöntää?

Pk-takausta on tähän mennessä myönnetty erilaisille toimialoille niin palvelu- kuin valmistavalle sektorille. Vuonna 2019 pk-takauksia myönnettiin kymmenille erilaisille toimialoille, mukaan lukien ohjelmistoalan yritykset, arkkitehtitoimistot, isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyritykset, vähittäis- ja tukkukauppa, majoitus- ja ravitsemusliikkeet ja vaatteiden valmistus.

− Yleisesti Finnvera voi rahoittaa yritystoimintaa lähes kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta metsätaloutta, maatalouteen kuuluvaa peltoviljelyä ja karjataloutta sekä rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia. Pk-takauksessa on kuitenkin tiettyjä rajoitteita, jotka on syytä huomioida. Pk-takaus ei sovellu esimerkiksi yrityskauppojen, ajoneuvohankintojen tai viennin rahoittamiseen, sanoo tuotepäällikkö Leena Waarna

Pk-takaus mahdollistetaan COSME:n ja Euroopan investointiohjelman alaisuudessa perustetun Euroopan Strategisten Investointien rahaston, ESIRin, takauksen avulla, joka asettaa toimialoille joitakin rajoitteita. Tätä kautta poissuljettuja aloja ovat esimerkiksi tupakan ja tislattujen alkoholituotteiden valmistus ja kauppa sekä kasinot ja vastaavat yritykset.

ESIRin tarkoituksena on avustaa tuotannollisten investointien rahoituksessa ja toteuttamisessa Euroopan Unionissa, ja varmistaa rahoituksen saatavuutta.

Lue lisää Pk-takauksen ehdoista.

Millaisille yrityksille pk-takaus on tarkoitettu?

Pk-takaus on tarkoitettu kasvua tavoitteleville, EU:n pk-määritelmän mukaisille, yrityksille, joiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut yli kolme vuotta. Aloittavalle yritykselle sopii Finnveran alkutakaus.

Jos yritykselläsi on rahoitustarve ja pk-takaus sopii tilanteeseesi, ota yhteyttä pankkiin , joka hakee pk-takausta puolestasi Finnveralta. Sinun tai yrityksesi ei tarvitse olla suoraan yhteydessä Finnveraan. Finnverasta takauspäätös tulee nopeasti, jopa vuorokaudessa.

Finnveran takausosuus on aina 80 prosenttia. Takauksen vähimmäismäärä on 10 000 euroa ja yhdelle yritykselle myönnettyjen pk-takausten enimmäismäärä on yhteensä 120 000 euroa. Finnvera ei edellytä hakijalta omarahoitusosuutta.

Millainen rahoitusratkaisu sopii yritykselleni?

Testaa yrityksellesi soveltuvaa rahoitusratkaisua vastaamalla muutamaan kysymykseen chattibotissamme. Vastaustesi perusteella bottimme kertoo, voisiko alkutakaus tai pk-takaus soveltua juuri sinun yrityksesi rahoitukseen. Jos nämä takaukset eivät sovellu hankkeesi rahoitukseen, botti opastaa sinua eteenpäin tutustumaan myös muihin rahoitusvaihtoehtoihimme.

Katso myös

Lue lisää pk-takauksesta

Jaa sivu: