Content Section

Pk-takaus

Sisällysluettelo

Pk-takaus

Finnveran pk-takaus auttaa yli kolme vuotta toimineita kasvuhakuisia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi-, käyttöpääoma- ja tuotekehitystarpeisiin. Oma pankkisi hakee pk-takausta puolestasi Finnveralta. Finnveran vastavakuudeton pk-takaus käy nyt poikkeuksellisesti myös koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin.

Finnveran vastavakuudeton pk-takaus käy nyt poikkeuksellisesti myös koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin yli kolme vuotta toimineille pk-yrityksille. Pk-takauksella voidaan kattaa korkeintaan 150 000 euron laina. Pk-takaus on lisäksi edelleen käytettävissä kasvuhakuisten pk-yritysten investointien ja käyttöpääoman rahoitukseen.

Testaa yrityksellesi soveltuva rahoitusratkaisu chattibottimme avulla

Pk-takauksen ehdot

Pk-takaus on tarkoitettu EU:n pk-määritelmän täyttävälle pk-yritykselle, jonka ensirekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut yli kolme vuotta. Yritys voi olla kotimainen yhtiö tai rekisteröity toiminimi, ei kuitenkaan osuuskunta eikä rekisteröidylle yhdistykselle. Kotimaiseksi katsotaan yhtiö tai toiminimi, joka on perustettu ja toimii Suomessa. Yhtiön omistajina voi olla myös yhtiöomistajia, mutta niiden yhteenlasketun omistusosuuden tulee olla yhteensä alle 50 %.

Pk-takaus ei kuitenkaan sovellu rahoittajille olemassa olevien rästien maksuun tai rahoittajien vastuiden uudelleenjärjestelyihin.

Hakijayrityksen on oltava EU:n pk-määritelmän mukainen yritys, ja sen Rating Alfa -luokan pitää olla vähintään B (Suomen Asiakastiedon Rating Alfa -luokituksella) ja henkilöomistuksen osuuden yrityksessä yli 50 %. 

Pk-takauksen vähimmäismäärä on 10 000 euroa. Finnveran takausosuus on aina 80 %. Yhdelle yritykselle kerralla myönnettävän yksittäisen pk-takauksen enimmäismäärä on 120 000 euroa. Tätä suurempaa hanketta ei voi jakaa kahdelle eri pk-takaushakemukselle. Jos yrityksen rahoitustarve on suurempi, tulee asiakkaan hakea Finnvera-takausta sähköisen asioinnin kautta pankin kanssa keskusteltuaan.

Uusi pk-takaus voidaan myöntää, kun edellisestä pk-takauspäätöksestä on kulunut vähintään kaksi kuukautta. Yhdelle yritykselle myönnettyjen pk-takausten määrä voi olla yhteensä enintään 240 000 euroa.

Finnvera ei edellytä hakijalta omarahoitusosuutta.

Yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luottotietojen pitää olla kunnossa. Myöskään vastuuhenkilön yritysyhteyksissä ei saa olla konkurssimerkintää eikä henkilöyhtiötä, jolla on maksuhäiriöitä.

Taattava luotto

Velkakirjaluotto, joka tulee nostaa yhdessä erässä.

Vakuudet

Pk-takaus on vakuudeton.

Toimiala- ja muut rajoitukset

Toimialoina voivat olla muut kuin varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi. Pk-takaus ei sovellu yritys- ja liiketoimintakauppojen, yrityksen omien osakkeiden hankkimisen, toimitila- tai ajoneuvohankintojen eikä viennin rahoittamiseen.

Finnveran pk-takaukseen sisältyvä de minimis -tuki voi estää asiakkaalta mahdollisuuden muuhun julkiseen tukeen/avustukseen. Pk-takaus voidaan toissijaisesti hinnoitella tuettomaksi.

Rahoittajan tulee ilmoittaa samanaikaisesti myönnettävät muut tuet pk-takaushakemuksessa. Mikäli tukea ei ole ilmoitettu ja hanke sisältää Finnveran takauksen lisäksi muuta julkista tukea, tällöin muu tuki/avustus voidaan maksatuksen yhteydessä evätä asiakkaalta. Tukea myöntävät esim. Ely-keskus, Business Finland ja kunnat.

Lue lisää de minimis -tuesta.

Pk-takauksen hinta

Finnvera laskuttaa suoraan asiakkaalta rahoittajan luotosta perimien kulujen lisäksi takausprovisiota sekä toimitusmaksun. Pk-takauksen hinta on Suomen Asiakastiedon yritykselle antaman Rating Alfa -luokituksen perusteella.

  • Luokissa AAA tai AA+ takausprovisio on 0,95 % p.a. pankin ilmoittamasta takaussaldosta.
  • Luokassa AA, A+, A ja B oleville yrityksille takausprovisio on 1,75 % p.a.

Finnvera veloittaa takausprovision 3 kk välein. Toimitusmaksu on 0,1 % takauksen määrästä.

Takaus voidaan toissijaisesti hinnoitella tuettomaksi silloin, kun pk-takauksen sisältämää de minimis -tukea ei saa kertyä. Tällöin hinta on kuitenkin aina vähintään edellä mainitun hinnoittelutaulukon hinta.

Pk-takaus perustuu Finnveran ja pankkien väliseen pk-takaus-sopimukseen, mikä mahdollistaa takaushakemuksen nopean käsittelyn Finnverassa. Sopimuksessa ovat mukana Aktia Pankki Oyj, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Nordea Pankki Oyj, Oma Säästöpankki Oyj, OP-Ryhmä (OP-palvelut Oy), POP Pankkiliitto osk, Svenska Handelsbanken AB (publ) Suomen sivukonttoritoiminta, Säästöpankkiliitto osk ja Ålandsbanken Abp (manner-Suomeen rekisteröidyt yritykset). Täydennämme luetteloa sopimuspankeista, kun uusia pankkiryhmiä liittyy pk-takaus-sopimukseen. Jos pankkisi ei ole liittynyt pk-takauksen käyttäjäksi, voidaan pankin myöntämien lainojen takauksena käyttää Finnveran muita takauksia.

Pk-takaus mahdollistetaan COSMEn ja Euroopan investointiohjelman alaisuudessa perustetun Euroopan Strategisten Investointien rahaston ("ESIR") takauksen avulla. ESIR:n tarkoituksena on avustaa tuotannollisten investointien rahoituksessa ja toteuttamisessa Euroopan Unionissa, ja varmistaa rahoituksen saatavuuden parantumista.

Pk-takauksen hakeminen

Oma pankkisi hakee pk-takausta puolestasi Finnveralta. Esitä luottohakemuksesi pankille. Pankki arvioi yrityksesi toimintaedellytykset, kasvuhakuisuuden tai koronatilanteesta johtuvan rahoitustarpeen ja luottokelpoisuuden ennen lainan myöntämistä. Finnvera tekee itsenäisen päätöksen pankin hakemukseen ja Finnveran omaan kokonaisarvioon perustuen. 

Sinun tai yrityksesi ei tarvitse olla suoraan yhteydessä Finnveraan.

Tutustu alkutakaukseen ja pk-takaukseen oheisella videolla

Tutustu oheisella videolla aloittavien yritysten rahoitukseen tarkoitettuun alkutakaukseen ja kasvuhakuisten pk-yritysten rahoitukseen tarkoitettuun pk-takaukseen.