Finnveran eettiset ohjeet

Finnveran toiminnassa noudatetaan hallintolain mukaisia hyvän hallinnon periaatteita ja periaatteiden pohjalta laadittua organisaation sisäistä eettisen toiminnan ohjeistusta.

Hyvän hallinnon periaatteet ja eettiset ohjeet

Finnveran toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat luottamus ja läpinäkyvyys. Toiminnassa noudatetaan hallintolain mukaisia hyvän hallinnon periaatteita ja periaatteiden pohjalta laadittua organisaation sisäistä eettisen toiminnan ohjeistusta.

Eettiset ohjeet sitovat kaikkia finnveralaisia. Ohjeet käydään läpi kaikkien uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja ohjeistuksen eri osa-alueisiin koulutetaan tarpeiden mukaan. Finnveralaisia koskee viime kädessä rikosoikeudellinen virkavastuusääntely, joka sisältää muun muassa lahjusrikkomuksia ja -rikoksia koskevat sanktiosäännökset.

Finnvera noudattaa rahoitustoiminnassaan hallintolain mukaisia hyvän hallinnon periaatteita.

Puolueettomuuden varmistaminen Finnverassa

Puolueettomuusohjeistuksen tavoitteena on varmistaa Finnveran toiminnan tasapuolisuus, puolueettomuus ja riippumattomuus. Se sisältää esteellisyyteen, sivutoimiin, lahjoihin ja vieraanvaraisuuteen liittyvät toimintatavat. Käytännössä finnveralaisen tulee itse arvioida ja todeta esteellisyytensä käsiteltävässä asiassa ja pidättäytyä asian käsittelyyn osallistumisesta.

Jaa sivu: