Viennin maksutavat

Maksutavan valinta on ennen kaikkea riskienhallintaa. Hyvällä etukäteissuunnittelulla voit merkittävästi parantaa kilpailukykyäsi viennissä ja välttyä luottotappioilta.

Maksutavan valinta on ennen kaikkea riskienhallintaa

Eri maksutapoja kannattaa vertailla jo hyvissä ajoin ennen tarjouksen tekemistä ja valita kuhunkin tilanteeseen sopivin ratkaisu.

""

Maksutapojen vertailu

Mitä turvaavampi maksutapa on kysymyksessä, sitä korkeammaksi kustannukset kohoavat. Maksutavasta aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin usein vain murto-osa maksuviiveen tai pahimmassa tapauksessa luottotappion vaikutuksesta yrityksesi tulokseen.

Pankin rooli

Maksutavat jaetaan suoriin maksuihin eli maksumääräyksiin ja shekkeihin sekä dokumenttimaksuihin, eli ulkomaan perittäviin ja rembursseihin.

Suorissa maksuissa pankki toimii ainoastaan maksun välittäjänä. Dokumenttimaksuissa pankit välittävät maksun ohella myös toimitukseen liittyviä asiakirjoja ja valvovat sovittujen ehtojen täyttymistä.

Maksutavan valintaan vaikuttavat:

  • yrityksen riskipolitiikka
  • vastapuoliriskit (yritys-, maa- ja pankkiriski)
  • kilpailu- ja markkinatilanne sekä kauppatavat
  • kaupan koko ja kohde
  • rahoituksen ja/tai maksuajan tarjoamisen tarve
  • nopeus ja kustannukset.
Maksumääräys

Maksumääräys

(Payment order, T/T)

Maksumääräys on kotimaisen tilisiirron vastine. Sen käyttö perustuu ostajan ja viejän väliseen luottamukseen, eikä maksutapa suojaa viejää maksun saamiseen liittyviltä riskeiltä. Maksumääräys on nopea ja kustannuksiltaan edullisin maksutapa. Kohdemaasta riippuen maksu on saajan tilillä 1–3 pankkipäivän kuluttua siitä, kun maksu on veloitettu maksajan tililtä.
 
Viejä
Ostaja
Viejän pankki
Ostajan pankki
 
SopimusViejän ja ostajan välillä solmitaan sopimus. Viejä lähettää ostajalle laskun.
MaksutoimeksiantoOstaja vastaanottaa laskun ja tekee maksutoimeksiannon omalle pankilleen.
MaksuPankki vastaanottaa ostajan toimeksiannon ja maksaa sen mukaisesti viejän pankille.
MaksuViejän pankki vastaanottaa maksun ja tilittää sen viejälle.
MaksuViejä vastaanottaa maksun.

Shekki

Shekki

(EI SUOSITELLA)

Shekkiä ei suositella käytettäväksi ulkomaankaupassa, sillä se on hidas ja helposti väärennettävissä. Lisäksi shekin käyttö on maksumääräystä kalliimpaa.

  

Ulkomaan perittävä

Ulkomaan perittävä

(Documentary collection, Cash against documents CAD)

Ulkomaan perittävää käytettäessä pankki lähettää kaupalliset asiakirjat ostajan pankkiin, joka valvoo maksun suoritusta. Ostajan pankki ei kuitenkaan sitoudu maksamaan kauppasummaa tilanteessa, jossa ostaja ei suorita maksua tai hyväksy vekseliä. Viejälle jää näin ollen riski ostajan maksukyvystä ja -halusta. Ostaja saa asiakirjat haltuunsa vain maksua vastaan (Documents against payment, D/P) tai, jos viejä myöntää maksuaikaa, hyväksyttyään vekselin (Documents against acceptance, D/A).
 
Viejä
Ostaja
Viejän pankki
Ostajan pankki
 
Remburssi

Remburssi

(Documentary Credit, D/C, Letter of Credit, L/C)

Remburssi on ostajan pankin peruuttamaton sitoumus maksaa viejälle, kunhan tämä täyttää kauppasopimukseen perustuvat remburssin ehdot. Vahvistetun remburssin (Confirmed Documentary Credit) käyttäminen suojaa viejää myös ostajan pankkiin ja maahan liittyviltä riskeiltä. Vahvistuksessa viejän oma pankki sitoutuu maksamaan remburssin määrän, kun viejä täyttää remburssin ehdot. Oikein käytettynä remburssi on 100 % takuu maksun saamisesta.
 
Viejä
Ostaja
Viejän pankki
Ostajan pankki
 
Remburssin avaus
SopimusViejän ja ostajan välillä solmitaan sopimus. Ostaja tekee pankilleen toimeksiannon remburssin avaamisesta viejän hyväksi.
Remburssin avausOstajan pankki (avaajapankki) avaa remburssin viejän pankkiin. Remburssissa määritellään asiakirjat, jotka esittämällä viejä on oikeutettu saamaan maksun ostajan pankilta.
!Vahvistus suojaa viejää ulkomaiselta maa- ja pankkiriskiltä. Viejän tulee varmistua kyvystään täyttää remburssin ehdot.
Ilmoitus ja vahvistusViejän pankki ilmoittaa remburssista viejälle. Kun pankki vahvistaa remburssin, myös se sitoutuu maksamaan viejälle tämän esittäessä remburssiehtojen mukaiset asiakirjat.
Tavaran valmistusViejä voi aloittaa tavaran valmistamisen.
Laivaus ja asiakirjatViejä toimittaa tavaran remburssin ehtojen mukaisesti ja esittää asiakirjat pankilleen.
Remburssin maksu
TavaraTavara toimitetaan remburssiehtojen mukaisesti määräpaikkaan.
Maksu ja asiakirjatViejän pankki toteaa remburssin ehdot täytetyksi, maksaa viejälle remburssin ehtojen mukaisesti ja toimittaa asiakirjat edelleen ostajan pankille.
MaksuViejä saa pankiltaan maksun.
Maksu ja asiakirjatOstajan pankki tarkistaa asiakirjat ja toimittaa ne edelleen ostajalle sekä maksaa viejän pankille remburssin ehtojen mukaisesti.
MaksuViejän pankki saa maksun ostajan pankilta.
MaksuOstaja vastaanottaa asiakirjat ja maksaa pankilleen.
MaksuOstajan pankki saa maksun.