Sök i finnvera.fi

Artiklar

Tillbaka

Finansiären förutspår: Företagen riktar särskild uppmärksamhet mot fem länder

20.03.2017

I Indien är konkurrensen i telesektorn aggressiv.

Finnvera tror att exportföretagen i år kommer att rikta blicken mot fem länder i synnerhet.

Av de nya marknader som öppnas riktas den största efterfrågan till Argentina och Iran. I prognoserna växer efterfrågan på Finnveras garantier också i Indien och Mexiko. Det femte landet på listan är Ryssland.

I dessa länder medför i synnerhet investeringar som gäller förnyelse av infrastrukturen exportmöjligheter även för finländska företag.

– Till exempel i Indien har exportgarantierna varit över 600 miljoner euro som störst, men under de tre senaste åren har exporten minskat, säger Finnveras regionchef för Asien Outi Homanen

- Under det senaste halvåret har vi dock med glädje kunnat konstatera att efterfrågan har kommit igång.

Homanen påminner om att av dessa fem länder är Iran i en annan ställning än de övriga. Breda sanktioner riktas fortfarande mot landet, vilket försvårar exporten och begränsar finansieringen av export. Sanktioner mot Ryssland är inte lika begränsande på dessa sätt.

Finnvera garanterar exportgarantier som beviljats utländska företag för att finländska företag ska kunna driva handel med dem. I en affär kan det vara fråga om till och med hundratals miljoner euro. Enligt Homanen behövs Finnvera särskilt när betalningstiden för exportkrediter är för lång med tanke på bankens risktagning.

– Garantiinstitutens betydelse har även i övrigt blivit större på 2010-talet. Bankerna är fortfarande försiktiga efter föregående ekonomiska kris, berättar Homanen.

Efterfrågan på Finnveras exportgarantier och specialborgen steg i fjol med 50 procent till nästan 15 miljarder euro. Efterfrågan på exportkrediter ökade med hela 74 procent till 12,5 miljarder euro.

Det är särskilt varvsindustrin samt tele- och skogssektorn som ligger bakom den ökade efterfrågan.

Riskbedömning även i mållandet

Ur exportgarantiverksamhetens synvinkel är det Finnveras uppgift att förstå vad som händer på marknaden och samtidigt bedöma riskerna. En del av riskbedömningarna görs i mållandet.

I fjol besökte representanter för Finnvera Indien, Ryssland, Nigeria, Dubai, Mexiko, Argentina och Brasilien bara med kundföretagen i telesektorn.
Antalet 3G- och 4G-kunder hos teleoperatörer som är verksamma i Indien har femdubblats på några år. Det har uppstått nya konkurrenter bland operatörerna, till exempel Reliance Jio som verkat i Indien i ungefär ett år och som organiserar mycket aggressiva kampanjer.

Reliance Jio var en av orsakerna till att Finnvera och Nokia gjorde en gemensam resa till Indien förra hösten.

– Indien har alltid varit ett extremt konkurrerat och priskänsligt marknadsområde. Eftersom invånarantalet är stort är volymerna också stora. I Indien görs nu stora investeringar för operatörerna när till exempel 3G-nätet uppdateras till 4G. Sådana situationer kräver ofta finansieringssamtal som Finnvera också önskas delta i, berättar finansieringschef Antti Saviaho som ansvarar för telesektorn vid Finnvera.

Alla lokala operatörer behöver dock inte exportgarantiinstitut.

– Aktörer som är stora på internationell nivå har ofta tillgång till egna finansieringsalternativ, säger Saviaho.
Under besöket förra hösten träffade Finnvera ungefär ett halvdussin Nokiakunder. En del av dessa var gamla kunder, en del nyare bekantskaper.

– Vi hade mycket bra möten tillsammans med exportören och vi fick mycket ny information om marknadssituationen i Indien. Vi träffade i själva verket alla operatörer och det var intressant att märka att alla hade något olika syn på marknadssituationen och de stora förändringarna som sker på marknaden.
Enligt Gergely Abraham, som ansvarar för Nokias treasury samt export- och handelsfinansieringsverksamhet i Asien, har alla parter nytta av Finnveras närvaro i mållandet.

– Det är ofta livsviktigt för Nokias lokala kunder och av stor betydelse för Nokias finansiella konkurrenskraft. Det är på sätt och vis fråga om mycket effektiv dörr-till-dörr-marknadsföring som ger oss möjlighet att träffa alla viktiga parter, säger Abraham.

FAKTA: Så här fungerar exportfinansieringen
  • Finnvera strävar efter att trygga finländska företags konkurrenskraft på exportmarknaden genom att erbjuda exportörerna och exportfinansiärerna ett exportfinansieringssystem som är på samma nivå som Finlands  huvudkonkurrentländer. Köparen har nytta av de konkurrenskraftiga finansieringsvillkoren.
  • Ur exportgarantiverksamhetens synvinkel är det Finnveras uppgift att förstå vad som händer på marknaden. Samarbetsresor hjälper Finnvera att bedöma riskerna, öka Finnveras välkändhet och främja finländsk export. Servicemodellen är densamma för alla stora exportörer i olika branscher.
  • I exportgarantiverksamheten hör länderna beroende på deras uppskattade betalningsförmåga till någon av de åtta landsklasserna.
  • Exportgarantiverksamheten regleras av ett antal internationella bestämmelser och avtal.
  • Finnveras fullmakt för exportfinansiering steg vid årsskiftet. Exportgarantifullmakten steg från 19 miljarder till 27 miljarder euro och finansieringsfullmakten för exportgarantier och ränteutjämningsfullmakten från 13 miljarder till 22 miljarder euro.
  • Varje finansieringsbeslut fattas alltid utifrån en noggrann bedömning och analys. Finnvera bedömer också sin portfölj regelbundet. Hittills har det bildats en buffert på nästan 1,8 miljarder euro som kan täcka eventuella framtida förluster.

Läs mer om exportgarantiverksamheten här

Läs mer om exportkrediter här

Läs mer om exportgarantiprodukterna här

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information