Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab erbjuder tillsammans med Finnvera internationellt konkurrenskraftiga exportkredittjänster till exportörer och finansinstitut. Produkterna inom exportkredit är:

  • finansiering av exportkrediter
  • ränteutjämning
  • beviljande av krediter

Exportkredittjänster med offentligt stöd beviljas för finansiering av kapitalvaror samt konsult- och planeringstjänster.

Beviljandet av finansieringstjänster förutsätter att exporthandeln gynnar Finlands nationalekonomi.