OECD-referensräntor (CIRR-räntor)

Innehållsförteckning

OECD-referensräntor (CIRR-räntor)

Finlands Exportkredit tillämpar CIRR-räntor i finansiering av exportkrediter och i sina ränteutjämningsindikationer, -offerter och avtal.

OECD publicerar de fasta CIRR-räntorna månadsvis och de gäller från den 15 dagen i månaden till den 14 dagen i följande månad. CIRR-räntorna finns på OECD:s webbplats.

Finlands Exportkredit kan bevilja ett bindande CIRR-ränteanbud som gäller i 120 dagar för en exportaffär under förhandling redan innan affären ingås. Till räntorna läggs då 0,2 procentenheter. I projektfinansieringens återbetalningsvillkor tillämpas normala CIRR-räntor de första tolv åren. Då återbetalningsvillkoren är över 12 år och högst 14 år, läggs 0,2 procentenheter till räntorna i samtliga valutor.

CIRR-räntorna för förnybar energi och vattenprojekt med en betalningstid över 11 år finns på OECD:s webbplats.

ÅTERBETALNINGSTIDER

  • KLASS I, 2–5 år (8,5 år)
  • KLASS II, 2–10 år