Gäller 15.3.2020–15.4.2020

Finlands Exportkredit tillämpar följande CIRR-räntor i finansiering av exportkrediter och i sina ränteutjämningsindikationer, -anbud och avtal.

CIRR-räntor (PDF)

Finlands Exportkredit kan bevilja ett bindande CIRR-ränteanbud som gäller i 120 dagar för en exportaffär under förhandling redan innan affären ingås. Till räntorna läggs då 0,2 procentenheter. I projektfinansieringens återbetalningsvillkor tillämpas normala CIRR-räntor de första tolv åren. Då återbetalningsvillkoren är över 12 år och högst 14 år, läggs 0,2 procentenheter till räntorna i samtliga valutor. CIRR-räntorna för förnybar energi och vattenprojekt med en betalningstid över 11 år finns på OECD:s webbplats.

ÅTERBETALNINGSTIDER

  • KLASS I, 2–5 år (8,5 år)
  • KLASS II, 2–10 år

Länkar: