Content Section
Uutiset

Sisä-Suomen aluekatsaus 1–6/2023: Finnveran rahoitus kasvoi Pirkanmaalla mutta laski Päijät-Hämeessä – Kanta-Hämeessä yrityskauppamarkkina piristyi

Tampereen Nokia Arena.
Published date

Finnvera myönsi tammi–kesäkuussa 2023 rahoitusta Sisä-Suomen alueelle eli Pirkanmaalle, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen yhteensä 84 miljoonaa euroa (86). Myönnetyn rahoituksen määrä kääntyi Pirkanmaalla reippaaseen kasvuun ja kohdistui aiempaa enemmän myös investointeihin. Sen sijaan Päijät-Hämeessä rahoitus laski edellisvuosien kasvutrendin jälkeen. Myös Kanta-Hämeessä myönnetyn rahoituksen määrä edelleen laski hieman, mutta rahoitettujen yrityskauppojen määrä kasvoi. Toimialoista Finnveran rahoitusta kohdistui eniten maakuntien teollisten toimialojen yrityksille.

Finnvera myönsi tammi‒kesäkuussa alueen maakunnista Pirkanmaalle rahoitusta yhteensä 53 miljoonaa euroa (45), Päijät-Hämeeseen 24 miljoonaa euroa (31) ja Kanta-Hämeen yrityksille 8 miljoonaa euroa (10).

Pirkanmaalla rahoituksen määrä kasvoi kaikilla toimialoilla - investointien rahoitus harppasi ylöspäin 

Pirkanmaalla Finnvera oli yhdessä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa rahoittamassa tammi–kesäkuussa yhteensä 148 miljoonan euron kokonaisrahoitushankkeita (95). Pääosa tästä, yhteensä 58 miljoonaa euroa (24), kohdistui yritysten investointeihin, ja Finnveran rahoitus maakunnan investointeihin kasvoi voimakkaasti. Kokonaishankkeista käyttöpääomatarpeisiin kohdistui 54 miljoonaa euroa (53).

‒ Investointien rahoituksen näin voimakas kasvu on positiivista, kun yleisesti yritysten toimintaympäristön muutokset erityisesti nousseiden korkojen ja inflaation osalta ovat pikemminkin vähentäneet investointihalukkuutta ja investointeihin kohdistuneen rahoituksen määrääOn myös mahdollista, että Finnvera on haluttu jakamaan riskiä myös sellaisissa hankkeissa, joita pankit olisivat vakaampina aikoina rahoittaneet itse. Tärkeintä kuitenkin on, että hankkeita on viety eteenpäin epävarmuudesta huolimatta, sanoo Finnveran Sisä-Suomen aluejohtaja Juha Ketola.

Rahoitettujen yrityskauppojen määrä jatkoi kasvua. Finnvera oli Pirkanmaalla rahoittamassa 42 yrityksen omistajanvaihdosta (39), ja myönsi niihin rahoitusta yhteensä 9 miljoonaa euroa (4). 

‒ Rahoitettujen omistajanvaihdosten määrän kasvu on myönteinen signaali. Myös rahoitettujen yrityskauppojen keskikoko kasvoi, mikä kertoo osaltaan yrityskauppamarkkinan toipumisesta sekä ostajien tulevaisuudennäkymien luottamuksen palaamisesta. Toimialoittain tarkasteluna rahoituksen myöntäminen palautui vuoden 2019 tasolle, eli koronapandemiavuosien 2020–2021 kaltaista Finnveran rahoituksen kohdistumista matkailu- ja erityisesti ravitsemusalan yrityksille sekä kaupan ja kuluttajapalvelujen yrityksille ei enää näy, ja kuluttajien ostokäyttäytyminen on palannut koronaa edeltävien vuosien tasolle, Ketola sanoo. 

Teollisuusyrityksille myönnetty rahoitus kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna, ja teollisuus oli jälleen suurin yksittäisistä toimialoista. 

Rahoitus päätoimialoittain Pirkanmaalla.

Päijät-Hämeessä Finnveran kokonaisrahoituksen ja rahoitettujen yrityskauppojen määrä laskivat selvästi, mutta toimitusten ja kauppojen rahoitus kasvoi

Päijät-Hämeessä nähtiin vuonna 2022 investointien buumi, joka heijastui myös Finnveran rahoitukseen. Alkuvuonna 2023 Finnveran rahoituksen määrä maakunnassa tasaantui. Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamien kokonaishankkeiden määrä oli 46 miljoonaa euroa (76). Siitä investointien osuus oli ainoastaan 5 miljoonaa (33), ja käyttöpääomatarpeiden osuuskin selvästi edellisvuotta pienempi eli 10 miljoonaa (31). 

Yritysten toimituksiin ja kauppoihin liittyvien toimitusvakuuksien osuus kuitenkin yli tuplaantui 31 miljoonaan euroon (12). 

‒ Viime vuonna useat yritykset toteuttivat merkittäviä investointihankkeita Päijät-Hämeessä, mikä nosti investointeihin kohdistunutta kokonaisrahoituksen määrää kyseinä vuonna. Nyt investoinneissa on näkynyt talouden epävarmuuden tuomaa varovaisuutta. Toimitusvakuuksien rahoitus kuitenkin kasvoi merkittävästi aikaisemmista vuosista. Tämä kertoo alueen positiivisesta vireestä, Ketola sanoo. 

Myös yrityskaupparintamalla oli alkuvuodesta edellisvuotta hiljaisempaa. Finnvera rahoitti omistajanvaihdoksia Päijät-Hämeessä 12 kappaletta (22) noin 2 miljoonalla eurolla (3). 

Finnveran kokonaisrahoituksesta 86 prosenttia (76) kohdistui Päijät-Hämeen teollisille toimialoille. Maakunnan matkailu- ja ravintola-ala sekä liike-elämän palvelut selvisivät ilman merkittävää Finnveran lisärahoitusta. 

Rahoitus päätoimialoittain PäijätHämeessä.

Kanta-Hämeessä yritysten omistajanvaihdokset lisääntyivät

Kanta-Hämeen alueella Finnvera oli mukana rahoittamassa yhteensä noin 17 miljoonan euron (19) kokonaisrahoitustarpeita, joista suurin osa eli 9 miljoonaa euroa (11) kohdistui yritysten käyttöpääomatarpeisiin. Investointien osuus rahoitetuista kokonaishankkeista oli Kanta-Hämeessä 4 miljoonaa euroa (4), joka on yhä huolestuttavan alhaisella tasolla. Finnvera oli mukana 14 yrityksen omistajanvaihdoksen rahoituksessa (8), eli kasvu edellisvuodesta oli huomattava.

‒ Rahoitettujen omistajanvaihdosten määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta ja palasi aiempien vuosien tasolle. Yrityskauppoja tehtiin erityisesti pienissä yrityksissä, joista eniten matkailu- ja ravintolatoiminnan sekä kaupan ja kuluttajapalvelujen alan yrityksissä. Yrityskauppojen piristyminen on erittäin positiivinen ilmiö, sillä yleensä omistajan vaihtuminen tuo yritykseen kasvuhakuisuutta, mikä kirittää parhaimmillaan koko maakunnan elinvoimaa, Ketola sanoo.

Toimialoista eniten rahoitusta myönnettiin Kanta-Hämeessäkin teollisuuteen. Rahoitus matkailu- ja ravintolatoimintaan sekä kaupan ja kuluttajapalvelujen yrityksille laski koronapandemiaa edeltävälle tasolle. 

Rahoitus päätoimialoittain KantaHämeessä.

Lisätiedot:

Juha Ketola, aluejohtaja, Finnvera, Sisä-Suomi, puh. 029 460 2658

Liite: Sisä-Suomen aluekatsaus 1–6/2023 (PDF)

Jaa sivu: