Content Section
Uutiset

Poseidon Principles: Finnveran rahoittamien laivojen CO2-päästöt vähenivät – Uusi mittaustapa asettaa kunnianhimoisemman tavoitteen

Maailman suurin risteilylaiva Icon of the Seas on viimeisin Suomesta, Meyer Turun telakalta maailmalle lähtenyt alus. Se edustaa oman lajinsa teknologista kärkeä. Kuva: Meyer Turku/Mediascope Productions.
Published date

Laivoihin liittyvän Finnveran rahoituskannan hiilidioksidipäästöt kehittyivät toivotulla tavalla ja vähenivät selvästi edellisvuodesta kansainvälisen Poseidon Principles -aloitteen alkuperäisen tavoitteen mukaisessa laskennassa, joka perustuu Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n tavoitteeseen puolittaa merenkulun päästöt vuoteen 2050 mennessä vuoden 2008 tasosta. Sen sijaan Poseidon Principlesin asettaman uuden tavoitteen mukaisessa arvioinnissa, joka tavoittelee nollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä, Finnvera ei vielä yllä tavoitteeseen. Finnvera laski alusrahoituksensa suhteelliset hiilidioksidipäästöt nyt kolmatta kertaa. 

Laskennassa hiilidioksidipäästöt suhteutetaan aluksen kokoon ja kuljettuun matkaan ja huomioon otetaan myös alukseen liittyvän luoton määrä, ja jokaiselle alustyypille ja sen kokoluokalle on oma tavoitearvonsa. Alusten tavoitteenmukaisuusprosenteista lasketaan painotettu keskiarvo.

Päästötulokseen vaikuttaa merkittävästi alusten vuoden aikana liikennöimä matka. Finnveran vientitakuutoiminnan vastuukannasta noin puolet kattavan risteilytoimialan toiminta on palautunut normaaliksi koronapandemiaa seuranneista poikkeusvuosista, ja laivat liikennöivät maailmalla jälleen normaalisti. Tämä näkyi IMO:n 50 % -tavoitteen mukaisessa tuloksessa -13,2 %, joka alitti tavoitekäyrän selvästi. Tulos poikkesi myös vuoden 2022 tuloksesta (+57,3 %) selvästi, mitä selittää se, että vuoden 2022 laskennassa näkyivät vielä pandemiasta johtuneet rajoitukset risteilytoiminnassa ja alusten liikkumisessa. 

− Tällä tavoitekäyrällä mitattuna olemme hyvällä polulla, ja kehitys jatkaa vuonna 2021 alkanutta hyvää suuntaa. Sen sijaan suhteessa uusiin tavoitekäyriin emme yllä tavoitetasolle. Poseidon Principlesin uusi mittaustapa on aiempaa kunnianhimoisempi ja huomioi laajemmin polttoaineisiin liittyviä elinkaaren aikaisia päästöjä, kuten metaanipäästöjä. Laskentatavan muutoksen vaikutukset näkyvät selvimmin LNG-polttoaineessa eli nesteytetyssä maakaasussa, ja Poseidon-laskennan piirissä olevasta vastuukannastamme noin kaksi kolmasosaa kohdistuu LNG-käyttöisiin aluksiin, sanoo Finnveran vastuullisuuspäällikkö Nina Karisalo

Poseidon Principlesin jäsenet ovat keskeisiä laivarahoittajia, kuten kansainvälisiä pankkeja, mutta joukossa on myös Finnveran ohella muiden maiden vientitakuulaitoksia. Finnvera sitoutui Poseidon Principlesiin vuonna 2021. Merenkulun päästöttömyyttä tavoitteleva aloite on konkreettinen kestävyysmittari Finnveran toiminnan päästölaskennassa.

− Poseidon Principles on tuonut tärkeää mitattavuutta ja vertailtavuutta alusrahoituksen ilmastovaikutusten seurantaan. Laskenta antaa meille arvokasta tietoa rahoituksemme ilmastovaikutuksista ja toimialana merenkulun vaikutuksista, sillä toimialan osuus vastuukannastamme on huomattava. Se tukee myös Finnveran oman toiminnan vaikutusten seuraamista. Laskennan ansiosta meillä on laadukkaampaa tietoa seurannan lähteenä, ja pystymme sen pohjalta täsmentämään myös raportointiamme ilmastovaikutuksista, Karisalo sanoo.

Päästölaskennan kunnianhimo kasvaa - pitkällä tähtäimellä siirtymä vie kohti vähäpäästöisempiä ratkaisuja

Laivanrakennustoimiala on Suomessa merkittävä, ja Finnveran vientitakuutoiminnan 23,6 miljardin euron vastuista noin puolet liittyy alustoimialaan. Nostettujen alusvastuiden osuus oli 6,5 miljardia euroa (Q3/2023).

− Ilmastonmuutoksen hillitseminen on Finnveralle keskeinen strateginen asia. Olemme kehittäneet tavoitteen mukaisia toimenpiteitä viime vuosina aktiivisesti. Päästölaskennan kunnianhimo on noussut nopeammin kuin teknologinen kehitys, mutta uskomme edelleen, että pitkällä tähtäimellä alustoimialan siirtymä vie kohti vähäpäästöisempiä ratkaisuja. Hyvä esimerkki kehitystyöstä on Suomessa Meyer Turun telakan NEcOLEAP-hanke, jossa tavoitteena on kehittää ilmastoneutraali risteilyaluskonsepti vuoteen 2025 mennessä. Hanketta rahoittaa Business Finland, joka Finnveran tavoin kuuluu Team Finland -verkostoon. Vientitakuulaitoksena meillä on mahdollisuus olla rahoittamassa uusia hankkeita ja uusinta teknologiaa, joilla lähtökohtaisesti tuotetaan nykyistä vähäpäästöisempiä aluksia, sanoo liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta

Näin CO2-taso lasketaan Poseidon Principlesin mukaan

Hiilidioksidipäästöt suhteutetaan aluksen kokoon ja kuljettuun matkaan, ja jokaiselle alustyypille ja sen kokoluokalle on oma tavoitearvonsa. Alusten tavoitteenmukaisuusprosenteista lasketaan painotettu keskiarvo, ja mitä suurempi on alukseen liittyvän luoton määrä, sitä suuremman painoarvon kyseinen alus saa koko portfolion tavoitteenmukaisuusarvossa (alignment score). Alusten vuoden aikana liikennöimä matka vaikuttaa merkittävästi päästölaskentaan. 

Laskenta perustuu aina edellisvuoden tietoihin, eli nyt raportoitava CO2-taso on laskettu vuoden 2022 tiedoista.

Lisätietoa:

Nina Karisalo, vastuullisuuspäällikkö, Finnvera, puh. 029 460 2964

Jussi Haarasilta, liiketoimintajohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2601

Linkki Poseidon Principles -raporttiin (PDF)

The Poseidon Principles 2023 Annual Disclosure Report sets a new standard for climate reporting 

Poseidon Principles

Kööpenhaminassa toimiva Poseidon Principles perustettiin kesäkuussa 2019. Finnvera liittyi aloitteeseen huhtikuussa 2021. Aloitteella on 34 allekirjoittajaa eri maista, ja jäsenten yhteenlaskettu osuus kansainvälisestä alusrahoituksesta on noin 200 miljardia dollaria. Jäsenet ovat keskeisiä laivarahoittajia, kuten kansainvälisiä pankkeja, joista monet ovat Finnveran myöntämien vientitakuiden takuunhaltijoita. Joukossa on myös muiden maiden vientitakuulaitoksia.

Lue myös:

Suomen meriteollisuus aikoo voittaa kilpajuoksun laivojen kehitystyössä

Finnvera laski alusrahoituksensa CO2-päästöt – Pandemia vaikutti vielä risteilytoimialaan ja ilmastovaikutusten laskentaan

Jaa sivu: