Content Section
Uutiset

OECD-vientiluottosopimuksessa muutoksia vähäpäästöisen teollisuuden luottoehtoihin

Published date

OECD-maat pääsivät 31.3.2023 sopimukseen vientiluottosääntöjen nykyaikaistamisesta. EU:n aloitteesta syntyneen päivitetyn sopimuksen tavoitteena on edesauttaa vihreää siirtymää. Vientiluottoja koskeva päivitetty sopimus sisältää ehtoja, joiden avulla valtion tukema vientirahoitus kykenee paremmin vastaamaan viejien tarpeisiin yhä kiristyvässä kilpailuympäristössä. Samalla sopimus laajentaa rahoituksen soveltamismahdollisuuksia vihreissä ja ilmastoystävällisissä hankkeissa.

Sopimuksessa sovitaan sellaisten vihreiden tai ilmastoystävällisten liiketoimintojen soveltamisalan laajentamisesta, joihin voidaan myöntää pidempiä takaisinmaksuehtoja. Näitä ovat ympäristön kannalta kestävään energiantuotantoon liittyvät hankkeet; hiilidioksidin talteenotto, varastointi, ja kuljetus; energian siirto, jakelu ja varastointi; puhdas vety ja ammoniakki; vähäpäästöinen valmistus, nolla- ja vähäpäästöinen liikenne; sekä puhtaan energian mineraalit ja malmit.

Rahoitusehtoja on tarkoitus muuttaa monella tavalla. Ilmastoystävällisten ja ympäristöystävällisten liiketoimien enimmäistakaisinmaksuaikaa korotetaan 18 vuodesta 22 vuoteen ja useimpien muiden hankkeiden osalta 8,5 ja 10 vuodesta 15 vuoteen. Vähimmäistakuumaksuja alennetaan heikommissa riskiluokissa. Lisäksi otetaan käyttöön takaisinmaksua koskevia joustoja.

Uudistus tulee voimaan myöhemmin tänä vuonna, kun osallistujamaat ovat sopimuksen hyväksyneet. Järjestelyyn osallistuvat EU, Australia, Kanada, Japani, Korea, Uusi-Seelanti, Norja, Sveitsi, Turkki, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat.

Lue Euroopan komission tiedote

Lisätietoja

  • Jussi Haarasilta, liiketoimintajohtaja, suuryritykset, puh. 029 460 2601
  • Pekka Karkovirta, kv-asiain päällikkö, puh. 029 460 2768
Jaa sivu: