Content Section
Uutiset

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluekatsaus 1-6/2023: Finnveran rahoitus pk- ja midcap-yrityksille laski. Käyttöpääoman tarve kasvoi – investoinnit jatkuivat

""
Published date

Finnvera myönsi Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin kotimaan rahoitusta alkuvuonna 2023 yhteensä 43 miljoonaa euroa (69). Finnveran myöntämä rahoitus laski selvästi kaikissa maakunnissa ja kohdistui sataprosenttisesti pk-ja midcap-yrityksille. Investoinnit jatkuivat epävarmuudesta huolimatta. Omistajanvaihdokset pysyivät ennallaan, Pohjanmaalla yrityskauppojen määrä lähes kaksinkertaistui viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Rahoitettujen aloittavien yritysten lukumäärä laski edellisvuodesta, mikä heijastelee toimintaympäristön muutoksia. Sivutoimiyrityksiä perustetaan yhä enemmän.

Pohjanmaan yrityksille myönnettiin tammi‒kesäkuussa kotimaan rahoitusta 26 miljoonaa euroa (32), Keski-Pohjanmaalle 3 miljoonaa euroa (13) ja Etelä-Pohjanmaalle 15 miljoonaa euroa (25)

 Epävarmassa taloustilanteessa rahoituksen kokonaiskysyntä hidastui. Myönteistä on, että rahoitusta haettiin positiivisiin rahoitustarpeisiin eli kasvuun ja uuden kehittämiseen, investointeihin, omistusvaihdoksiin ja toimituksiin. Tässä korkoympäristössä yritykset harkitsevat tarkkaan investointejaan, sanoo aluepäällikkö Kari Hytönen.

""

 

Finnveran myöntämä rahoitus mahdollisti 97 miljoonan euron (151) kokonaishankkeiden toteutumisen yhdessä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa. Finnveran rahoituksella myötävaikutettiin maakunnissa yhteensä 191 (237) uuden työpaikan syntymiseen. 

Teollisuus on alueemme veturitoimiala

Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla suurin euromääräinen myöntö kohdistui teollisuuteen. Keski-Pohjanmaalla suurin myöntö kohdistui kauppaan ja kuluttajapalveluihin. 

Kotitalouksien ostovoiman heikentyminen on vaikuttanut kuluttajasektorin yritysten liiketoimintaan merkittävästi, jatkaa Hytönen. 

Pohjanmaalla rahoituksen myöntö teollisuudelle kasvoi, ja on korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa. Liike-elämän palveluiden ja matkailun rahoitus olivat laskussa. Keski-Pohjanmaalla teollisuuden rahoitus laski merkittävästi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Myös muiden toimialojen rahoitus laski. Etelä-Pohjanmaalla rahoituksen euromääräinen kysyntä oli poikkeuksellisen alhaisella tasolla. 

Käyttöpääoman kysyntä kasvoi - investoinnit jatkuivat epävarmuudesta huolimatta

Alueen yritysten käyttöpääoman kysyntä kasvoi ja oli suurin rahoituksen kohde. Finnveran rahoittamien investointien arvo Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ylsi yhteensä 33 miljoonaan euroon. Pohjanmaalla investointien rahoitus pysyi alkuvuonna 2023 samalla tasolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, Etelä-Pohjanmaalla investointien osuus puolestaan kasvoi. Keski-Pohjanmaalla investointien osuus sen sijaan laski edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yritysten välisten kauppojen ja toimitusten rahoituksen kysyntä jatkui.

Yritysten välistä kaupankäyntiä ja toimituksia rahoitettiin edelleen melko vilkkaasti, joskin vähemmän kuin edellisellä ajanjaksolla. Investoinnit jatkuivat, mikä on ilahduttavaa toimintaympäristön muutokset huomioiden, sanoo aluepäällikkö Päivi Kinnunen

Omistajanvaihdokset ovat tärkeitä yrityskentän elinvoimaisuudelle. Finnvera oli rahoittamassa maakunnissa yhteensä 30 yrityksen (31) omistajanvaihdosta yhteensä 6 miljoonalla eurolla (6). Pohjanmaalla omistajanvaihdosten määrä lähes kaksinkertaistui viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Omistajanvaihdokset ovat tärkeitä yrityskentän elinvoimaisuudelle ja niiden rahoitus on yksi Finnveran painopistealueista. Vaikuttavuuden vuoksi niiden edistämistä on tärkeää jatkaa, sanoo Päivi Kinnunen.

""

Puolet rahoituksesta kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille – toimintaympäristön muutos lisää epävarmuutta 

Finnveran strategian kannalta tärkeiden kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten osuus maakunnissa myönnetystä rahoituksesta oli yli puolet. Vientikauppojen rahoituksen kysyntä oli katsauskaudella vähäistä.  

Toimintaympäristön muutos lisää epävarmuutta. Energian hinnan nousu, inflaatio ja korkotason nousu nostavat yritysten kustannuksia. Pyrimme toimimaan monipuolisesti rahoituksen keinoin sekä varmistamaan, että yritykset osaavat hyödyntää rahoitusta. 

Finnvera lisäsi rahoituksen saatavuutta uusilla tuotteilla, ja helmikuussa käynnistyi Finnveran suoran vientiluoton myöntäminen alle 20 miljoonan euron vientikauppoihin. Kesäkuussa markkinoille saatiin ilmasto- ja ympäristölaina sekä digitalisaatio- ja innovaatiolaina, jotka mahdollistavat vakuudettoman ja edullisen täydentävän rahoituksen saamisen EU-rahoituskriteerit täyttäviin hankkeisiin.

Toistaiseksi vihreän siirtymän hankkeet eivät vielä näy Finnveran rahoituksen myöntämisessä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Näemme vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen investoinneissa paljon mahdollisuuksia alueemme yrityksille, toteaa Päivi Kinnunen. 

Lisätiedot:

Etelä-Pohjanmaa:
Kari Hytönen, aluepäällikkö, Finnvera Sisä-Suomi, puh. 029 460 2351

Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa:
Päivi Kinnunen, aluepäällikkö, Finnvera, Länsi-Suomi, puh. 029 460 2631

Liite: Finnveran Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluekatsaus 16/2023 (PDF)

Jaa sivu: