Content Section
Tiedotteet

Finnvera tarkentaa tulosnäkymiään vuodelle 2020 koronapandemian jatkuneen epävarmuuden vaikutuksesta

Team Finland toimitalo Helsingin Ruoholahdessa
Published date

Pörssitiedote 3.11.2020
Finnvera Oyj, sisäpiiritieto

Tarkennetut tulosnäkymät vuodelle 2020

Koronapandemia aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin. Finnvera-konsernin vuoden 2020 tulosnäkymät ovat tammi‒kesäkuun puolivuosikatsauksessa annetun mukaiset, eli konsernin tuloksen arvioidaan olevan luottotappiovarausten vuoksi tappiollinen johtuen makrotaloudellisten indikaattorien laskennallisesta vaikutuksesta ja yksittäisten riskin kohteiden riskiluokitusten heikkenemisestä.

Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan luottotappiovaraukset kasvoivat tammi‒kesäkuussa noin 500 miljoonaa euroa. Yksittäisten riskin kohteiden riskiluokitukset ovat heikentyneet tämän jälkeen edelleen, minkä seurauksena luottotappiovarausten määrä on kasvanut kesäkuun lopusta arviolta noin 600 miljoonaa euroa. Luottotappiovarausten laskenta toteutetaan IFRS 9 -standardin mukaisesti. Toteutuneiden luottotappioiden määrä on edelleen maltillinen ja mahdollisesti toteutuvat tappiot selviävät myöhemmin.

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiollinen erillistulos katetaan ensisijaisesti Finnveran taseessa olevasta vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastosta. Mikäli taseen rahaston varat eivät riitä tappion kattamiseen, tappio katetaan lain mukaan valtiontakuurahaston varoista. Valtio vastaa valtiontakuurahastolain mukaan Finnveran vientitakuista ja erityistakauksista.

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiollista tulosta kattava Finnveran vapaa oma pääoma ja valtiontakuurahaston varat olivat kesäkuun 2020 lopussa tammi‒kesäkuun tappiollisen tuloksen jälkeen 1,0 miljardia euroa. 

Aiemmin 21.8.2020 julkistetut tulosnäkymät vuodelle 2020

Finnvera antoi tulosvaroituksen 1.7.2020 heikentäen Finnvera-konsernin vuoden 2020 tulosnäkymiä ja arvioi 21.8.2020 julkistetussa puolivuosikatsauksessa H1/2020 seuraavaa:

Koronapandemia aiheuttaa edelleen poikkeuksellista epävarmuutta näkymiin. Tämän hetken talousennusteiden perusteella arvioimme, että Finnvera-konsernin koko vuoden 2020 tulos on luottotappiovarausten vuoksi tappiollinen johtuen makrotaloudellisten indikaattorien laskennallisesta vaikutuksesta ja yksittäisten riskin kohteiden riskiluokitusten heikkenemisestä.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen julkistaminen

Finnvera-konserni julkistaa osavuosikatsaukset puolivuosittain. Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.‒31.12.2020 julkistetaan 23.2.2021.

Lisätiedot:

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460 2400
Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460 2458

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, Keskeiset tiedotusvälineet, www.finnvera.fi

Jaa sivu: