Content Section
Artikkelit

Maat ja markkinat -katsaus 2/2023: Intia - Maailman suurin demokratia on nyt myös maailman väkirikkain maa

Mumbai on Intian finanssimaailman keskus, jossa yhteiskunnan eri kerrostumat näkyvät selvästi. Pitkään jatkuneesta talouskasvusta huolimatta maassa on edelleen paljon köyhyyttä.
Published date

YK:n arvion mukaan Intia nousi 1,428 miljardilla asukkaallaan maailman väkirikkaimmaksi valtioksi huhtikuun lopulla. Intian viime vuosikymmenien talouskasvu on ollut menestystarina ja maa on hyötynyt suuresti globalisaatiosta sekä avautunut ulkomaisille investoinneille. Nopea talouskasvu, suuri kuluttajamarkkina, teknologian kehitys ja kasvava keskiluokka ovat kääntäneet kansainvälisten yritysten katseet ympäri maailmaa Intiaan. Maa tarjoaa valtavat liiketoimintamahdollisuudet myös suomalaisille vientiyrityksille monilla eri teollisuudenaloilla. Yritysten on kuitenkin otettava huomioon myös haasteet ja riskit, kuten byrokratia ja korruptio. Team Finland on entistä vahvemmin läsnä Intiassa, kun uusi pääkonsulaatti avattiin Mumbaihin, joka on Intian finanssimaailman keskus. Finnvera voi taata suomalaisten viejien poliittista ja kaupallista riskiä Intiassa.

Intian liiketoimintaympäristö on monipuolinen, mutta samalla haastava. Korruptio, byrokraattiset esteet ja lainsäädännölliset kysymykset on otettava edelleen tarkasti huomioon, vaikka sääntelyn vapautuminen onkin ollut trendinä jo 1990-luvulta alkaen. Maan kotimarkkinat ovat valtavat, samalla osavaltiot eroavat toisistaan monin tavoin. Pitkään korkeana jatkunut talouskasvu ei ole saavuttanut kaikkia intialaisia, vaan köyhyys on edelleen vakava yhteiskunnallinen ongelma.

Tietotekniikan, ohjelmistojen ja palvelualojen nousu on ollut erityisen merkittävää. Intia on tullut tunnetuksi ohjelmisto- ja it-palveluiden ulkoistamisen keskuksena, mikä on houkutellut lukuisia kansainvälisiä yrityksiä maahan. Samalla maan vahva teollinen perusta, kuten autoteollisuus, tekstiiliteollisuus, kemian teollisuus ja lääketeollisuus toimivat edelleen merkittävinä talouden moottoreina.

Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio avaavat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille Intiassa. Maassa on laaja matkapuhelinverkko ja kasvava internetiä hyödyntävä väestö, mikä luo otollisen ympäristön digitaalisille palveluille, kuten verkkokaupalle, digitaalisille maksuratkaisuille ja pilvipalveluille. Intiassa on merkittävä määrä teknologia-alan osaamista ja startup-yrityksiä, jotka houkuttelevat ulkomaisia ​​sijoittajia ja yhteistyökumppaneita.

Uusiutuvan energian markkinat kasvussa

Energia- ja ympäristöala tarjoavat myös lupaavia mahdollisuuksia. Intialla on suuri tarve lisätä energiantuotantoaan sekä vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista. Uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulivoiman, markkinat ovatkin kasvaneet Intiassa merkittävästi viime vuosien aikana.

Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio avaavat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille Intiassa. Energia- ja ympäristöala tarjoavat myös lupaavia mahdollisuuksia.

Intiassa on myös valtava tarve infrastruktuurin kehittämiselle, ja maassa onkin käynnissä useita massiivisia infrastruktuurihankkeita. Tie-, rautatie- ja lentoliikenneverkostojen parantaminen on keskeistä maan talouden kestävälle kasvulle. Hallitus on investoinut mittavia summia metrojärjestelmiin, satamiin ja teihin. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälisille yrityksille, jotka voivat tarjota teknistä asiantuntemusta, laitteita ja palveluita näille projekteille.

Sääntelyn ja kaupan vapautuminen trendinä, poliittiset riskit yhä olemassa

Intian sääntely-ympäristöä on perinteisesti leimannut tiukka valtion hallinta ja sääntelyn monimutkaisuus. Kuitenkin 1990-luvulta lähtien Intia on toteuttanut joukon uudistuksia, joilla on pyritty vapauttamaan taloutta ja houkuttelemaan investointeja. Uudistuksiin sisältyy muun muassa kaupan vapauttaminen, teollisuuden sääntelyn purkaminen ja ulkomaisten sijoitusten lisääntyvä salliminen eri sektoreilla.

Bharatiya Janata Party -puolueen (BJP) pääministeri Narendra Modi on johtanut Intiaa vuodesta 2014 lähtien, ja hänen harjoittamansa politiikka on vaikuttanut maan kehitykseen monilla aloilla. BJP on hindunationalistinen puolue, joka on korostanut Intian hindulaisen identiteetin säilyttämistä. Talouspolitiikassa BJP korostaa markkinalähtöisyyttä ja liike-elämän edistämistä, ja Modin johdolla Intia on pyrkinyt toteuttamaan laajoja taloudellisia uudistuksia. Esimerkkinä toimii vuonna 2017 käynnistetty Goods and Services Tax (GST), joka yhdisti maan eri osavaltioissa aiemmin sovelletut erilaiset verot yhtenäiseksi järjestelmäksi.

BJP:n ja pääministeri Modin asema Intian poliittisessa kentässä on vahvistunut viime vuosina. Vallan keskittymistä voi aina pitää poliittisena riskinä. Modin valtakaudella on havaittu maan demokratian tilan heikentymistä. Puolueen hallinnolliset uudistukset ja lainsäädännön muutokset ovat herättäneet kysymyksiä niiden vaikutuksesta perusoikeuksiin ja kansalaisten vapauksiin. Puoluetta on syytetty myös uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta ja hindunationalismin edistämisestä muiden uskontojen kustannuksella.

Modin laajalti nauttimasta suosiosta huolimatta, BJP hävisi toukokuussa järjestetyt Karnatakan osavaltiovaalit. Karnataka on yksi Intian vauraimmista osavaltioista ja tappio tarkoittaa sitä, että BJP menettää ainoan hallitsemansa osavaltion maan eteläosassa. Seuraavat parlamenttivaalit ovat Intiassa ensi vuonna.

Intia ei myöskään ole yksiselitteisesti tuominnut Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainassa, mikä on herättänyt kritiikkiä. Toisaalta kauppasuhteet ovat jatkuneet, ja myös EU jatkaa neuvotteluja uuden kauppasopimuksen aikaansaamiseksi.

Finnvera voi taata vientiä Intiaan monin tavoin – Team Finland vahvasti läsnä Intiassa

Finnvera vastuukanta on vaihdellut Intiassa vuosien varrella eikä maa vuoden 2022 lopussa ollut Finnveran kymmenen suurimman vastuumaan joukossa. Finnvera soveltaa Intiaan joustavaa maapolitiikkaa, mikä tarkoittaa, että Intiaan suuntautuvaan vientiin on mahdollista käyttää monipuolisesti Finnveran vienninrahoituksen rahoitusinstrumentteja, kunhan ostajan luottoriski ja hankkeen rahoitusrakenne ovat kunnossa.

Kilpailu Intian markkinoilla on kovaa, kuten monilla muillakin markkinoilla. Intian Team Finland -verkosto palvelee kaikkia yrityksiä ja toimialoja koko maassa. Suomen edustustot auttavat yrityksiä luomaan kontakteja, tarjoavat markkinatietoa ja tukevat markkinoillepääsyyn liittyvien haasteiden kanssa.

Kirjoittaja:

Jere Nieminen, aluepäällikkö, puh. +358 29 460 2936, [email protected]

Jere Nieminen on aluepäällikkö Finnveran maariskien hallinnan yksikössä, ja hän seuraa muun muassa Intian markkinoiden kehitystä.

Lisää aiheesta:

Tutustu Finnveran maaluokituskarttaan, joka kertoo, millaisilla ehdoilla Finnvera voi taata tai rahoittaa vientiä eri maihin. Kartta näyttää myös maat, joihin vientitakuita ei voida myöntää.

Maat ja markkinat -katsaus 1/2023: Nousevat taloudet Kenia ja Tansania portti Itä-Afrikan vientimarkkinoille | Finnvera

Tutustu Team Finland -verkoston palveluihin

Jaa sivu: