Content Section
Artikkelit

Maat ja markkinat 4/2023: Turkki pyrkii vakauttamaan talouttaan – Suomen vienti perinteiseen vientimaahan on jopa kasvanut viime vuosina

Turkki on suuri maa ja talous. Väkiluku on noin 83,5 miljoonaa ja bruttokansantuote lähes tuhat miljardia Yhdysvaltain dollaria. Turkkilaiset yritykset ovat jatkaneet investointejaan haastavassa toimintaympäristössä.
Published date

Turkki on säilyttänyt asemansa Finnveran 10 suurimman vientitakuuvastuumaan joukossa, ja Finnveran vastuut Turkkiin taatuista vientikaupoista olivat vuoden 2022 lopussa 0,7 miljardia euroa. Viennin rahoituksen kannalta tärkeimpiä toimialoja ovat olleet tele, metsäteollisuus sekä kaivos- ja metallisektori. Suomen perinteiset kauppasuhteet Turkkiin näkyvät myös kulutustavaraviennissä. Suomen vienti Turkkiin on jopa kasvanut viime vuosina liiran ulkoisen arvon heikkouksista huolimatta. Turkin hallinto pyrkii vakauttamaan maan taloutta ja hillitsemään laukkaavaa inflaatiota. Kaikesta huolimatta maan talous jatkaa kasvuaan 2023, ja tarvittaessa kasvua on tuettu muun muassa lisäämällä pankkien luotonantoa. 

Vientitakuilla ja viennin rahoituksella Finnvera edistää kaikkien suomalaistan yritysten vientiä paitsi Turkkiin, myös ympäri maailman. Finnvera on taannut vientiä noin 90 maahan. Suomalaisten pk-yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi Finnvera voi olla mukana järjestämässä pk-yrityksen vientituotteiden valmistuksen edellyttämää käyttöpääomarahoitusta, vientikauppaan liittyviä erilaisia takauksia (mm. ennakon takaus) ja rahoitusta, kun yritys haluaa etabloitua ulkomaille, vaikka Turkkiin. 

""

Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan suurimmat vastuumaat vuoden 2022 lopussa.

Turkkilaiset yritykset investoivat haastavassa toimintaympäristössäkin – inflaatiota hillitään 40 %:n ohjauskorolla 

Turkki on suuri maa ja talous. Väkiluku on noin 83,5 miljoonaa ja bruttokansantuote lähes tuhat miljardia Yhdysvaltain dollaria. Turkkilaiset yritykset ovat jatkaneet investointejaan haastavassa toimintaympäristössä. Finnveran vientitakuut ja viennin rahoitus ovat mahdollistaneet sen, että turkkilaiset yritykset ovat voineet rahoittaa investointeihin liittyvän teknologian ostamisen Suomesta kilpailukykyisin ehdoin. 

Turkin valtio, yritykset ja pankit tarvitsevat runsaasti ulkomaista rahoitusta, ja kansainväliset rahoitusmarkkinat seuraavat tarkasti maan politiikkavalintoja. Toukokuun 2023 presidentinvaalien jälkeen maassa aloitti uusi taloustiimi, jonka tehtävänä on talouden vakauttaminen. Yksi näkyvimmistä toimista on ollut keskuspankin aloittamat ohjauskoron nostot - ohjauskorko oli toukokuussa 8,5 prosenttia. Tavoitteena on korkeaksi kohonneen inflaation ja inflaatio-odotusten hillintä. Keskuspankki nosti marraskuun 2023 korkokokouksessaan ohjauskoron 40 prosenttiin inflaation ollessa yli 60 prosenttia, joten reaalikorot ovat negatiiviset. 

Avainlukuja 20182019202020212022
Suomen vienti, milj. e 7166917649491 129
Turkin BKT:n kasvu, %, p.a.3 %0,8 %1,9 %11,4 %5,5 %
Turkin inflaatio, %, vuoden loppu 20,3 %11,8 %14,6 %36,1 %70 %
Lähteet: Vienti - tullitilasto ja BKT sekä inflaatio -  IMF     

Rahoittajien ja investoijien yksi huolenaihe onkin, että hallinto luopuisi nykyisestä rahapolitiikasta ja palaisi vanhaan malliin, jolloin inflaatiota pyrittiin hillitsemään päinvastaisilla keinoilla eli keskuspankin ohjauskorkoa alentamalla. Liira on pysynyt häiriöalttiina ja menettänyt ulkoista arvoaan myös tänä vuonna: 1 eurolla saa nyt yli 30 liiraa. 

Turkin talouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna yli 4 prosenttia huolimatta muun muassa helmikuun 2023 tuhoisasta maanjäristyksestä. Talouden kasvu kuitenkin hidastunee noin prosenttiyksiköllä hieman yli 3 prosenttiin ensi vuonna, kun kasvua edistäviä toimia vähennetään. Inflaation ennustetaan hidastuvan selvästi vuoden 2024 aikana. 

Näillä instrumenteilla Finnvera voi taata ja rahoittaa vientiä Turkkiin

Maa- ja markkinatieto auttavat mahdollisuuksien ja riskien hahmottamisessa, ja niillä on vaikutusta myös siihen, millaisilla rahoitusinstrumenteilla kauppoja voi ja kannattaa solmia. Turkin maariskiluokitus ja maapolitiikka löytyvät Finnveran maaluokituskartasta

Finnvera jatkaa edelleen Turkkiin suuntautuvan suomalaisen viennin ja pääomatavaravientiin liittyvien rahoitusjärjestelyiden edistämistä vientitakuilla sekä viennin rahoituksella. 

Kuluttajatavaraviennissä maksuajat ovat yleensä enimmillään 6 kuukautta. Lyhyen maksuajan vientikaupoissa maksuinstrumentit ovat vaihdelleet tililuotoista, vekseleihin ja rembursseihin.

Turkkilaiset yritykset ovat aktiivisia myös muilla markkinoilla kuin vain Turkissa. Suomalaiset viejät ovat perinteisesti myyneet tuotteitaan turkkilaisille yhtiöille myös kolmansissa maissa toteutettaviin hankkeisiin. Finnvera voi myös näissä hankkeissa edistää suomalaista vientiä ja vientikauppojen rahoitusta. Finnveran vientiluotto tuli helmikuussa 2023 monipuolistamaan vientikauppojen rahoitusta. Alle 20 miljoonan euron vientikauppoihin on ollut vaikeaa järjestää ostajarahoitusta, mikä on jarruttanut etenkin suomalaisten pk-yritysten viennin kehitystä. Vientiluotto on luotto suomalaisia pääomatavaroita, kuten koneita, laitteita ja tuotantolaitoksia, ostavalle ulkomaiselle yritykselle, joka on tyypillisesti myös tuotteen loppukäyttäjä. Vientiluottoja voidaan tällä hetkellä myöntää 15 maahan, myös Turkkiin.

Lisätietoa:

Kirjoittaja Liisa Tolvanen on aluepäällikkö Finnveran maariskien hallinnan tiimissä ja hän seuraa kehitystä Euroopassa, muun muassa Turkissa, sekä Keski- ja Kaakkois-Aasiassa ja Oseaniassa.

Lue myös:

Finnveran maaluokituskartta

Maat ja markkinat 3/2023: Köyhimpien maiden velkakriisi on jälleen kiihtynyt – Velkojamaiden Pariisin klubi on aktiivinen toimija velkajärjestelyissä

Maat ja markkinat -katsaus 2/2023: Intia - Maailman suurin demokratia on nyt myös maailman väkirikkain maa

Maat ja markkinat -katsaus 1/2023: Nousevat taloudet Kenia ja Tansania portti Itä-Afrikan vientimarkkinoille

Tutustu Finnveran takaamiin vientikauppoihin

 

Jaa sivu: