Content Section
Artikkelit

Kilpailukykyä vientikaupan rahoituksesta ja luottoriskien hallinnasta – nappaa talteen asiantuntijoiden vinkit viennin rahoitukseen

""
Published date

Tunne asiakkaasi ja viennin kohdemaasi, laadi luottopolitiikka ja rakasta rembursseja, neuvovat Finnveran asiantuntijat suomalaisia viejiä. Suurin inflaatio on taittunut, mutta korot ovat edelleen korkealla. Rahoituksen työkalut vauhdittavat ja turvaavat vientiä.

Pieni ja avoin Suomen talous on riippuvainen viennistä ja siitä, miten muissa maissa menee. Esimerkiksi Suomen viennin ja Saksan talouskasvun yhteys on vahva: yhden prosenttiyksikön lasku Saksan talouskasvussa on yhteydessä yli kahden prosenttiyksikön alenemiseen Suomen kokonaisviennistä Saksaan. Tavaraviennin yhteys on vielä voimakkaampi. 

Valitettavasti lähitulevaisuudessa tämä tietää haasteita suomalaiselle vientiteollisuudelle, sanoo Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki. 

Suomen kansantalouden kannalta valoisia asioita ovat Kotamäen mukaan vihreät investoinnit, työmarkkinoiden resilienssi, pankkien riittävä vakavaraisuus ja hieman pidemmän aikavälin positiivinen näkymä. Negatiivisina näyttäytyvät sen sijaan länsimaiden laimea suhdannetilanne ja kuluttajien heikko ostovoima, geopoliittinen epävarmuus, nopeasti noussut korkotaso ja siihen liittyvät riskit sekä perinteisten investointien nihkeys. 

Suurin inflaatio on jo taittunut. Vienti-, tuonti- ja tuottajahinnoissa on menty hurjaa vuoristorataa, mutta nyt nämä hinnat ovat peräti laskeneet jo jonkin aikaa, sanoo Kotamäki.

Lainat vihreään siirtymään ja digitalisaatioon herättävät kiinnostusta

Finnveran tänä vuonna tuomat uudet rahoitusratkaisut, ilmasto- ja ympäristölaina sekä digitalisaatio- ja innovaatiolaina ovat herättäneet kiinnostusta suomalaisten pk-viejien keskuudessa. Lainojen tavoitteena on edistää kestäviä investointeja ja hankkeita, joilla suomalaiset yritykset voivat ratkaista maailmanlaajuisia vaikeita haasteita ja hakea samalla kasvua ja kansainvälistymistä.

Uusi kasvu ja vientipotentiaali liittyvät entistä enemmän energiamurrokseen ja vihreään siirtymään. Digitalisaatio on avain liiketoimintojen kehittämiseen ja uudistamiseen. Kannustamme yrityksiä tarttumaan uusiin, nouseviin liiketoimintamahdollisuuksiin, sanoo Finnveran ilmasto- ja innovaatiorahoitustiimin päällikkö Jani Tuominen. 

Vientikaupan rahoituspaja antaa pk-yrityksille räätälöityä tietoa

Finnvera järjestää viennistä kasvua hakevan pk-yrityksen avainhenkilöille yrityksen tarpeisiin räätälöidyn vientikaupan rahoituspajoja, jossa käydään läpi instrumentteja ulkomaisten ostajien rahoitukseen ja ostajariskien hallintaan sekä viennin käyttöpääoman rahoitukseen ja kaupan vakuuksiin ja miten näitä instrumentteja voi hyödyntää vientikaupassa. 

Haastamme viejää esimerkiksi siitä, millainen luottopolitiikka pk-yrityksellä voisi olla viennissään. Tavoitteena on, että pk-yritys saa käyttöönsä työkaluja vientimyyntinsä kehittämiseen. Vinkkinä sanoisin vientiyrityksille, että tuntekaa asiakkaanne ja rakastakaa rembursseja, toteaa Finnveran viennin rahoituksen spesialisti, rahoituspäällikkö Erno Ihto. 

Yksi konkreettinen uusi työkalu viejän käyttöön on Finnveran vientiluotto ulkomaisille asiakkaille. Vientiluotto hyödyttää sekä viejää että ostajaa ja on valtti viejälle kauppaneuvotteluihin. 

Epäiletkö vientikohdettasi – onko kaikki kunnossa?           

Asiakkaan ja kohdemaan tunteminen ovat onnistuneen vientikaupan avainasioita. Finnvera seuraa tiiviisti maailman tapahtumia, joilla voi olla vaikutusta yrityksen liiketoimintaan ja vientikauppojen riskeihin. Karttasovelluksen avulla voit etsiä tietoja Finnveran maaluokituksesta ja maapolitiikasta. 

Finnvera noudattaa finanssialan toimijoille rahanpesusääntelyssä asetettuja asiakkaan tuntemisvelvoitteita. 

Keräämme tarvittavia tietoja sekä asiakkaalta että erillisistä kansainvälisistä tietopalveluista kattaen yhtäältä tietoja ulkomaisista yrityksistä että myös median ja viranomaisten tietoja ympäri maailman. Näiden avulla tehtävät taustaselvitykset auttavat meitä tunnistamaan rahoitettavien hankkeiden osapuoliin liittyviä riskejä, kuten esimerkiksi pakotteita, korruptio- tai ympäristöriskien tunnistamista ja minimoimista, sanoo Anne Haataja, Senior Compliance Officer.

Finnveran tavoitteena on, että sen rahoittamat hankkeet ovat vastuullisia ympäristöä ja ihmisiä kohtaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Finnvera arvioi ympäristö, sosiaalisten ja hyvään hallintotapaan liittyvien näkökohtien osalta kaikki hakemukset. Lähtökohtaisesti tavoitteena on toimia vastuullisena rahoittajana ja tuntea toimintaympäristö.

Vientikaupan yhteydessä arvioimme ostajan vastuullisuutta ja tätä kautta olemme tukemassa viejää hanketasolla, jatkaa Marjaana Vainio-Mattila, joka vetää Finnveran ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan tiimiä.

Katso myös

Finnveran toimittama Team Finland Talks viennin rahoituksen työkaluista löytyy tallenteena Team Finland -videokanavalta teemalla "Viennin aamusauna - lisää löylyä viennin kiukaalle 4.10.2023"

Lisätietoa pk-viennin rahoituksesta

Jaa sivu: