Oikeutesi ja yhteydenotto

Tällä sivulla kerromme, millaisia oikeuksia sinulla on, ja miten voit käyttää niitä.

Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia Finnveran hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

A) Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Pyynnön tekeminen on ohjeistettu tarkemmin tällä sivulla.

B) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin

Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

C) Oikeus pyytää tietojen poistamista

Finnveralla on lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

  • Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.
  • Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
  • Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
  • Tietojen käsittely on lainvastaista.

D) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista rekistereistämme, voit sen sijaan pyytää, että rajoitamme näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Jos sinua koskevien rekisteröityjen tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen esittämiseksi, voit myös vaatia, että tietojen muu käsittely rajoitetaan vain tietojen säilyttämiseen. Saatamme käsitellä tietojasi muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen sitä edellyttää tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

E) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella

Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä Finnveran tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava(at)finnvera.fi. Vaihtoehtoisesti voit olla tietosuoja-asioissa yhteydessä kansalliseen tietosuojaviranomaiseen. Tietosuojaviranomainen ottaa vastaan myös tietosuojaa koskevia kanteluja.

Rekisteröidyn omien tietojen tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisen asioinnin Viestit-toiminnon kautta aiheotsikolla Muu. Voit kirjautua asiointipalveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Jaa sivu: