Content Section
Wärtsilä

Suomalainen teknologia muovaa El Salvadorin energiantuotantoa

Wärtsilä rakentaa El Salvadoriin lähes 400 megawatin kaasumoottoreilla toimivan voimalaitoksen, joka vahvistaa pienen Keski-Amerikan maan sähköntuotantokapasiteettia merkittävästi. Kyseessä on Wärtsilän ensimmäinen projektirahoitettuun LNG-to-power-hankkeeseen toimitettava voimalaitos. Tilaus on samalla yhtiön historian suurimpia voimalakauppoja.
suomalainen teknologia muovaa el salvadorin energiantuotantoa

Wärtsilän rahoitusjohtajan Tuomas Haapakosken mukaan laitokseen toimitettavalla LNG:llä eli nesteytetyllä maakaasulla voidaan korvata öljyyn perustuvaa sähköntuotantoa ja vähentää merkittävästi päästöjä.

Tällä hetkellä El Salvadorin sähköntuotantokapasiteetti on noin 1 600 megawattia, josta öljyn osuus on jopa puolet.

– Wärtsilän voimalaitoksen tuotantoa on helppo säädellä, joten se toimii hyvin täydentävänä energiana aurinko- ja tuulivoimalle. Vastaavia isoja LNG-to-power-hankkeita on toteutunut vasta muutamia koko Latinalaisessa Amerikassa. Tarvetta laitoksille olisi myös Karibian alueella, Afrikassa ja ylipäätään maissa, joilla ei ole omaa kaasuputkiverkkoa, Haapakoski sanoo.

LNG-to-power-nimiyhdistelmä tarkoittaa voimalaitoksen ja LNG-tuontiterminaalin yhdistelmää. Terminaalin tarkoitus on toimittaa maakaasu voimalaitokseen sähköntuotantoa varten. Syy, miksi LNG-to-power-hankkeita ei ole rakennettu enempää, on yksinkertainen: projektien valmistelu saattaa kestää vuosia ja investoinnit ovat suuria.

– Hankkeet ovat haastavia teknisen infrastruktuurin ja LNG-toimitusketjun monimutkaisuuden takia. Siksi on tärkeää, että velkarahoittajat ovat pitkäjänteisesti mukana koko kehitysvaiheen ajan. Finnveran mukanaolo hankkeessa on ratkaisevan tärkeää sen toteutumiselle, Haapakoski kertoo.

Wärtsilä on ollut El Salvadorin hankkeessa mukana alusta asti. Kuuden vuoden aikana yhtiö on ehtinyt toimia ensin projektinkehittäjänä ja vähemmistöomistajana, sen jälkeen urakoitsijana, avaimet käteen -teknologiatoimittajana ja lopulta siitä tulee voimalan operoija.

– El Salvadorin projekti toimii jatkossa meille tärkeänä referenssinä. Voimalaitoksemme ovat pitkälti standardisoituja eli ne sopivat suoraan muihinkin LNG-to-power-hankkeisiin, Haapakoski arvioi.

Mukana laaja joukko rahoittajia

Voimalaitoskokonaisuuden tilaajalle rahoituksen järjestäminen on ollut merkittävä ponnistus. Investointi on suuri El Salvadorin kokoiseen maahan.

– Tämä on miljardiprojekti. Olemme mielellämme mukana edesauttamassa osaltamme vientiä Suomesta, kun multilateraaliset rahoittajat myös osallistuvat. Se on tärkeää, kun puhutaan kehittyviin talouksiin tehtävistä investoinneista. Finnveran tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy rahoittaa projektiluotosta vajaan neljänneksen, 142 miljoonaa dollaria, sanoo Finnveran rahoituspäällikkö Petri Vartiainen.

Hänen mainitsemiaan hankkeessa mukana olevia rahoittajia ovat Maailmanpankkiryhmään kuuluva IFC, Yhdysvaltain kehityspankki OPIC ja Latinalaisen Amerikan kehityspankin IDB Invest.

Kuten valtaosa Väli-Amerikan maista, on myös El Salvador luokiteltu Finnveran maapolitiikassa maariskiluokkaan C. Tämä tarkoittaa, että maan maksukyky on arvioitu niin heikoksi, että pitkän riskiajan luottojen takaaminen edellyttää, että hankkeen rahoitusrakenteella voidaan pienentää maahan tai vastapuoleen liittyviä riskejä.

"

Tämä on miljardiprojekti. Olemme mielellämme mukana edesauttamassa osaltamme vientiä Suomesta, kun multilateraaliset rahoittajat myös osallistuvat, sanoo Finnveran Petri Vartiainen.

"

Ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset arvioidaan osana vastuullista rahoitusta

Kaasuvoimalaitos- ja tuontiterminaalihankkeessa ovat olleet tiiviisti mukana myös ympäristöasiantuntijat. Kyseessä on Finnveran näkökulmasta A-kategorian hanke, joista tehdään aina vastuulliseen rahoittamiseen liittyvät kattavat ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviot.

Finnveran ympäristöasiantuntijan Lauri Etelämäen mukaan A-kategoriaan kuuluvat yleensä hankkeet, jotka arvioidaan potentiaalisesti riskialtteimmiksi investoinneiksi. Niiden oletetaan aiheuttavan pysyviä muutoksia alueelle. Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi sellutehdas- ja kaivosinvestoinnit.

– Arvioinnit koskevat muun muassa hallintoa, työntekijöiden oloja ja oikeuksia, päästöjä, maanhankintaa sekä vaikutuksia ihmisten elinkeinoon, Etelämäki luettelee.

Hänen mukaansa hankkeen pitää täyttää paikallisen lain vaatimukset ja niitä verrataan myös kansainvälisiin standardeihin. Käytännössä jokaisessa arvioinnissa syntyy korjattavien asioiden lista.

– Seuraamme El Salvadorin hanketta koko lainan takaisinmaksuajan. Tämä on ollut poikkeuksellisen monitahoinen investointi, jossa pitää huomioida muun muassa voimalinjojen kulkureittiä, kalastajien elinkeinonharjoittamista ja biodiversiteettiä niin merellä kuin maalla.

Teksti: Kimmo Koivikko

Viejä: Wärtsilä Projects Oy
Takuun haltija: KfW IPEX-Bank GmbH, Saksa
Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
ECA Agenttipankki: KfW IPEX-Bank GmbH, Saksa
Luotonsaaja: Energia del Pacifico Ltda de C.V., El Salvador
Vientikauppa/hanke: 378 MW avaimet käteen kaasuvoimalaitostoimitus, sisältäen 19 Wärtsilä 18V50SG Flexicycle moottoria
Vientikaupan kohdemaa: El Salvador
Taattu määrä: USD 142 miljoonaa
Luottoaika: 11,5 vuotta
Hankeluokka: Kategoria A
Ympäristö- ja sosiaalisia tietoja hankkeesta: Perustietoja ja ympäristötietoja on julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoitusta. Julkaisupäivä: 25.10.2018
01_EIA T-Line Vol. I and II - Feb 2017.pdf (PDF, 74 Mb)
01_ESIA Tome I to V DEC 2016.pdf (PDF, 870 Mb)

Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
Tiedot julkaistu: 22.11.2019

Jaa sivu: