Content Section
Nokia Solutions and Networks Oy

Finnvera takaa Nokian toimituksia Telecom Argentinalle

Finnvera on myöntänyt ostajaluottotakuun Nokian televerkko- ja ohjelmistotoimituksille Argentiinaan. Välittäjäpankki J.P. Morgan on arvioinut hankkeen ennakoituja ympäristö-, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.
""

Finnvera on myöntänyt ostajaluottotakuun Nokian televerkko- ja ohjelmistotoimituksille Argentiinaan. Kyseessä on toinen Finnveran takaama hanke Telecom Argentinalle.  Ensimmäinen toteutui vuonna 2019

Finnveran takaaman luoton määrä on 30 miljoonaa dollaria. Ostajaluoton on myöntänyt Suomen Vientiluotto Oy. Rahoituksen näkökulmasta Finnveran takuun odotetaan parantavan Telecom Argentinan dollarimääräisen rahoituksen saatavuutta kaupalliselta markkinalta.

Välittäjäpankkina rahoitusjärjestelyssä toiminut kehitysrahoittaja J.P. Morgan Development Finance Institution arvioi Telecom Argentinalle hankkeen ennakoituja ympäristö-, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ja niiden yhteensopivuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Kartoituksessa huomioituja SDG-tavoitteita olivat tiedon ja viestintäteknologioiden laajeneva saatavuus, energiatehokkuuden parantaminen ja jätteiden vähentäminen.

Arvion mukaan hankkeella voidaan odottaa olevan useita positiivisia vaikutuksia. Hanke parantaa mobiilipalvelujen laatua ja laajentaa argentiinalaisten pääsyä nopeamman verkon piiriin. Hankkeen odotetaan edistävän ympäristön kestävää hyödyntämistä, sillä aiemmin käytössä olleita laitteita voidaan hyödyntää uudelleen uusilla alueilla, mikä laajentaa myös verkon kattavuutta uusille alueille. Lisäksi uusien laitteiden energiankulutus on alhaisempi. Laitteiden asennustöiden odotetaan työllistävän myös epäsuorasti teknistä henkilökuntaa, joille tarjotaan erityiskoulutusta uusien teknologioiden osalta.

Takuunhaltija: JPMorgan Chase Bank, N.A., Lontoon sivuliike
Järjestäjä: JPMorgan Chase Bank, N.A.
Viejä: Nokia Solutions and Networks Oy ja tytäryhtiöt
Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
Ostaja ja luotonsaaja: Telecom Argentina S.A.
Vientituote: Telekommunikaatiolaitteet ja niihin liittyvät palvelut
Vientimaa: Argentiina
Luoton määrä: 30 miljoonaa dollaria
Luottoaika: 5 vuotta
Finnveran takaaman luoton määrä: 30 miljoonaa dollaria
Takuukate: 95 % poliittisista ja kaupallisista riskeistä
Ympäristö- ja sosiaalisten riskien luokka: C
Julkaisupäivä: 16.8.2021

Jaa sivu: