Content Section
Wärtsilä

Finnvera jälleenvakuuttaa Wärtsilän laitetoimituksia aluksiin, jotka rakennetaan Etelä-Koreassa


Finnvera jälleenvakuuttaa Wärtsilän laitetoimituksia neljään uuden sukupolven tankkeriin, jotka rakennetaan Etelä-Koreassa.
finnvera jalleenvakuuttaa wartsilan laitetoimituksia aluksiin jotka rakennetaan etela koreassa

Teekay Offshore -varustamo rakennuttaa neljän uuden sukupolven erikoisaluksen sarjan Samsung Heavy Industries -telakalla. Alusten rahoituksessa on mukana Norjan vientitakuulaitos GIEK sekä Exportkreditt Norge, yhteensä 165,5 miljoonan dollarin osuudella. Lisäksi rahoitusjärjestelyssä on mukana useita kaupallisia pankkeja ja toinen kansallinen vientitakuulaitos. Finnvera on mukana jälleenvakuuttamassa norjalaisten rahoittamaa osuutta 39 prosentilla (64,5 miljoonaa dollaria) voidakseen tukea Wärtsilän vientiä ja suomalaisen intressin toteutumista. Jälleenvakuutussopimus Finnveran ja GIEK:in välillä on solmittu heinäkuussa 2019.

- Finnvera on mielellään mukana edistämässä Wärtsilän meriteknologiavientiä, toteaa rahoituspäällikkö Petri Vartiainen.

Wärtsilä toimittaa tankkereihin uuden teknologian mukaiset voimantuotantoratkaisut, joiden ansiosta alusten kokonaispäästöt merkittävästi pienenevät ja kuljetettavan raakaöljyn käsittelyssä syntyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (Volatile Organic Compounds, VOC) päästöt pystytään hyödyntämään tehokkaasti. Alukset voivat hyödyntää polttoaineenaan öljyn ja maakaasun (LNG) lisäksi talteen otettuja VOC-yhdisteitä. Wärtsilä toimittaa aluksiin VOC-talteenottolaitteistot. Tämän lisäksi Wärtsilä toimittaa aluksiin laajan paketin muitakin laitteita ja ratkaisuja, sisältäen Wärtsilä 34DF kaasumoottorit.

Tankkereita on tarkoitus käyttää öljyn kuljettamiseen porausalueilta terminaaleihin.  

Jaa sivu: