Content Section
Pressmeddelanden

Finnveras konjunkturlån och -borgen tas i bruk

Finnvera tar i bruk de nya finansieringsprodukterna konjunkturlån och -borgen 6.3.2009. Konjunkturprodukterna är avsedda för företag som sysselsätter maximalt 1 000 personer och vilkas likviditet eller lönsamhet har försvagats på grund av lågkonjunkturen som är en följd av finanskrisen. Arrangemanget är tidsbestämt för åren 2009–2011.

Konjunkturlånen och -borgen är avsedda för små och medelstora företag och för stora företag som sysselsätter maximalt 1 000 personer för vilka tillgången på finansiering har försvagats i den rådande ekonomiska situationen. Företagets lönsamhet eller likviditet kan ha försvårats på grund av den ekonomiska nedgången, vilket gör att företaget behöver driftskapital som tryggar likviditeten eller att det saknar finansiering för en investering som tryggar konkurrenskraften.
– I situationer av detta slag behövs specialinsatser, och med våra konjunkturprodukter hjälper vi företagen att klara sig genom lågkonjunkturen. I vår företagsanalys utreder vi om företaget har förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet efter lågkonjunkturen. Villkoret för att vi ska bevilja våra konjunkturprodukter är att företagets övriga huvudfinansiärer också deltar i finansieringen genom att bevilja tilläggsfinansiering eller konsolidera fordringarna, säger vice verkställande direktör Veijo Ojala som ansvarar för den inhemska regionala finansieringen.

Konjunkturlån och -borgen kan beviljas för maximalt 900 miljoner euro åren 2009–2011. Ojala uppskattar att cirka 6 000 företag kommer att erbjudas konjunkturprodukter under dessa tre år.

Finnveras finansieringsandel i konjunkturlån är normalt maximalt 50–70 procent, men den kan vara större i mindre projekt. Med konjunkturborgen kan Finnvera garantera maximalt 80 procent av ett lån. Konjunkturlånens och -borgens maximala belopp per företag är 10 miljoner euro.
– I den inhemska finansieringen kan Finnvera bevilja små och medelstora företag finansiering och endast i vissa få undantagsfall storföretag. Nu kan vi också erbjuda företag som sysselsätter fler än 250 men maximalt 1 000 personer konjunkturprodukter. Detta kan ha stor betydelse för sysselsättningen.

Tack vare att statens förlustersättning har höjts kan Finnvera ta större risk än tidigare i konjunkturprodukterna. Statsrådet beslutade att ändra Finnveras kredit- och borgensförlustförbindelser så att staten ersätter en större del av de eventuella förlusterna för konjunkturlån och -borgen än av förlusterna för Finnveras övriga finansieringsprodukter.

Mer information:
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn +358 20 460 7405 eller +358 400 672 401

Konjunkturlån
Konjunkturborgen
Hur ska företagen klara sig i konjunkturerna?
Broschyr (PDF)