Content Section
Pressmeddelanden

Finnvera fortsätter att bevilja garantier för exportaffärer med kort betalningstid

Europeiska kommissionen gav den 21 december 2010 Finnvera ett nytt tidsbestämt tillstånd att bevilja kreditförsekring för exportaffärer med en betalningstid på högst två år i EU-länderna och de övriga västliga industriländerna. Tillståndet gäller exportleveranser t.o.m. den 31 december 2011. Exportörerna ska alltid i första hand ansöka om försäkringsskydd hos privata kreditförsäkrare.

I egenskap av ett offentligt exportgarantiinstitut får Finnvera inte på grund av EU:s bestämmelser om statligt stöd under normala marknadsförhållanden försäkra risker som privata försäkringsbolag kan försäkra. De privata kreditförsäkringsbolagens risktagning har ökat något under 2010, men ett offentligt garanti-institut är fortfarande nödvändig inom kreditförsäkringar med kort betalningstid. Därför ansökte Finland hos Europeiska kommissionen om tillstånd att fortsätta undantagsarrangemanget som syftar till att åtgärda den rådande marknadsbristen inom kreditförsäkring med kort betalningstid. Arrangemanget har tillämpats sedan sommaren 2009.   

Det tillstånd som kommissionen nu beviljade gäller exportleveranser som ska göras före den 31 december 2011 till EU-länderna och de övriga västliga industriländerna. Finnvera kan endast försäkra de exportaffärer som privata kreditförsäkrare inte kan täcka. Finnvera beviljar kreditförsäkringar för EU-länderna och de övriga industriländerna utifrån en normal riskbedömning, och köparna skall vara kreditvärdiga.

Ytterligare information:
chef Eeva-Maija Pietikäinen, tfn 020 460 7279
finansieringschef Benita Salenius, tfn 020 460 7342
utvecklingschef Taru Eskelinen, tfn 020 460 7126
finansieringschef Otto Lindstedt, tfn 020 460 7368

Läs mer: Kreditförsäkring med kort betalningstid till industriländerna