Content Section
Pressmeddelanden

Finnvera beviljades kvalitetscertifiering ISO 9001

Finnvera Abp och dess dotterbolag Veraventure Ab och Finlands Exportkredit Ab beviljades certifiering ISO 9001 den 7 december 2010. Kvalitetscertifieringen omfattar bolagens finansieringsverksamhet och samtliga kontor.

Finnvera går i bräschen inom finanssektorn i Finland när bolaget inför ett certifierat kvalitetssystem för hela sin verksamhet. Standarden bidrar till att tillägna sig åt en processenlig verksamhetsmodell och stödjer en systematisk utveckling av verksamheten. Målet är att kundnöjdheten och produktiviteten ökar.

Finnveras verksamhetssystem ger förutsättningar för att styra verksamheten, hantera operativa risker och utveckla verksamheten. Det införda och certifierade systemet är samtidigt ett verktyg för beskrivning av sådana ändringar som behövs i framtiden och för att säkerställa att ändringarna verkställs. Utgångspunkten är kunderna: i kvalitetsrevisionerna utvärderar man både att tjänsterna motsvarar kraven och att de är systematiska så att responsen från kunderna kan utnyttjas.

Kvalitetssystemet har utvecklats under Finnveras hela verksamhetstid. År 2005 fick bolaget utmärkelsen Recognised for Excellence i Finlands kvalitetspristävling. Sedan år 2006 har målet varit att få certifiering ISO 9001 år 2010. Certifieringen beviljades av Inspecta Sertifiointi Oy.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7321