Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnveras kundservice förnyas

19.08.2014

Vår kundservice förnyas för att ännu bättre än tidigare kunna tillgodose olika kundgruppers behov.

Vi förnyar vår kundservice genom att centralisera kunnandet och omorganisera en del av funktionerna. På detta sätt säkerställer vi en bättre inriktad och snabbare kundservice.

En del av de ärenden som tidigare behandlats på regionkontoren överförs nu till en servicecentral. Servicecentralen sköter småföretagskundernas ärenden och bland annat olika förändringssituationer i kundernas finansiering. För servicecentralens verksamhet ansvarar servicecentralschef Ritva Reittu.

Även företag som växer och internationaliseras betjänas i fortsättningen vid en enhet. På detta sätt kan vi koncentrera experternas kompetens till ett ställe och ännu bättre än tidigare tillgodose dessa kunders finansieringsbehov. Tillväxt- och internationaliseringsteamet leds av finansieringsdirektör Titta Mantila.

Finnveras kontor förblir oförändrade, men regionindelningen ändras. Från och med början av september indelas Finnvera i följande regioner: Södra Finland (regiondirektör Markus Laakkonen), Mellersta Finland (regiondirektör Juha Ketola), Sydvästra Finland (regiondirektör Seija Pelkonen), Sydöstra Finland (regiondirektör Mirjam Sarkki), Savolax-Karelen (regiondirektör Hannu Puhakka), Österbotten (regiondirektör Kari Hytönen) och Norra Finland (regiondirektör Pauli Piilma).

Vi betjänar våra kunder överallt i Finland även via vår telefontjänst och onlinetjänst. Inga förändringar sker i exportfinansieringens kundservice.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, 020 460 2400

 

Finnveras regioner och regionkontor fr.o.m. 1.9.2014

Södra Finland: Helsingfors
Sydvästra Finland: Åbo, Björneborg
Sydöstra Finland: Lahtis, S:t Michel, Villmanstrand
Mellersta Finland: Tammerfors, Jyväskylä
Österbotten: Vasa, Seinäjoki
Savolax-Karelen: Joensuu, Kuopio
Norra Finland: Uleåborg, Kajana, Rovaniemi

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information