Content Section
Nyheter

Finnvera är också beredd på större företagens rörelsekapitalbehov

Finnveran Helsingin-pääkonttori
Published date

Stora företag förbereder sig för en eventuellt försvagad marknadssituation genom att utforska olika finansieringsalternativ. Finnvera är beredd på ökad efterfrågan och kan i situationer orsakat av coronaviruset garantera stora företagens rörelsekapitalbehov upp till 100 miljoner euro.

– För närvarande är tillgången på finansiering på en bra nivå. Vi räknar med att större företags finansieringsbehov aktiveras under hösten när företagens nuvarande orderstock har levererats och nya order förväntas. Tillträde till finansiering från marknaden kan bli svårare och efterfrågan ökar. 
Vi uppmanar kunderna att vända sig till banken först, men vi är redo att delta i finansieringsarrangemang med en garanti, säger Jussi Haarasilta, affärsområdesdirektör.

Finnveras borgenandel kan vara högst 80 procent och det totala ansvaret högst 100 miljoner euro dock på så sätt, att Finnvera inte kan bli huvudfinansiären. Stora projekter handlas fall för fall och den främsta finansieringskällan är fortfarande den kommersiella marknaden.