Julkaisut

Sisällysluettelo

Finnvera Info-lehti

Finnvera Info on Finnveran tuottama yritys- ja sidosryhmäjulkaisu, jossa käsitellään Finnveran toimintaan ja yritysrahoitukseen liittyviä asioita.
Kuvassa koottuna Finnveran Info-lehtien kansia

Raportteja Finnveran toiminnasta

Alla olevasta listasta löydät Finnveran toimintaa kuvaavia ja arvioivia ulkopuolisten tahojen tai Finnveran itsensä teettämiä pdf-raportteja. Osa raporteista on englanninkielisiä.

  • Työ- ja elinkeinoministeriö asetti marraskuussa 2018 työryhmän arvioimaan viennin rahoitusjärjestelmää ja muun muassa vientiluotoissa käytettyä CIRR-korkojärjestelmää. Työryhmän loppuraportti antoi kehitysehdotuksia.
  • Suurimmille suomalaisille vientiyrityksille ja joukolle pk-vientiyrityksiä tehty selvitys vientitakuiden ja ostajarahoituksen merkityksestä. Tutkimukseen osallistuivat suuryrityksistä Andritz, Outotec, Valmet, Wärtsilä, Meyer Turku ja Nokia. Yritysten mukaan monet vientikaupat jäisivät syntymättä ilman vientitakuita ja ostajarahoitusta.
  • Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisema tutkimus analysoi, millaisia arvonlisä- ja työllisyysvaikutuksia suurimmilla vientirahoitetuilla hankkeilla on ollut Suomessa. ETLA:n tutkijoiden Jyrki Ali-Yrkön ja Tero Kuusen tekemän tutkimuksen mukaan Meyerin ja Nokian vientirahoituksen piirissä oleva toiminta tuottaa merkittävää arvonlisää Suomessa ja sen piirissä on tuhansia työntekijöitä.
  • TEM:n asettaman selvityshenkilö Nicholas Andersonin raportti vienninrahoitusjärjestelmästä ja CIRR-korkojärjestelmän toimivuudesta.
  • Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama arviointi julkisten vientiluottojen ja -takuiden kysynnän ja vastuiden kasvusta sekä sen aiheuttamasta riskistä valtiontaloudelle. Arvioinnin teki ulkopuolinen ja riippumaton kansainvälinen tutkijaryhmä, jolla on vahva kokemus viennin rahoituksesta.
  • Raportti tarkastelee Finnveran viennin rahoituksen vaikuttavuutta panos-tuotos-menetelmällä sekä valottaa Finnveran viennin rahoitusta osana Suomen vientiä ja kansantaloutta.