Julkaisut

Sisällysluettelo

Finnvera Info-lehti

Finnvera Info on Finnveran tuottama yritys- ja sidosryhmäjulkaisu, jossa käsitellään Finnveran toimintaan ja yritysrahoitukseen liittyviä asioita.
Kuvassa koottuna Finnveran Infolehtien kansia

Raportteja Finnveran toiminnasta

Alla olevasta listasta löydät Finnveran toimintaa kuvaavia ja arvioivia ulkopuolisten tahojen tai Finnveran itsensä teettämiä pdf-raportteja. Osa raporteista on englanninkielisiä.

  • Suomalaiset vientiyritykset ovat tällä hetkellä selvästi ulkomaisia kilpailijoitaan heikommassa asemassa, koska pankkien tarjonta pienten vientikauppojen rahoitukseen on riittämätöntä. Tämä käy ilmi Finnveran teettämästä selvityksestä, johon haastateltiin muun muassa 15 kotimaista ja kansainvälistä pankkia sekä 40 vientiyritystä. Finnvera ryhtyy selvityksen pohjalta valmistelemaan suorien vientiluottojen myöntämistä pienten vientikauppojen vauhdittamiseksi. Osana viennin rahoitusjärjestelmän kehittämistä toteutettu selvitys tehtiin maalis‒syyskuussa 2020, ja sen toteuttivat selvityshenkilöt Nicholas Anderson ja Pirjo Pakkanen Finnveran toimeksiannosta. Vastaajina oli kotimaisia ja kansainvälisiä pankkeja sekä vientiyrityksiä pk-sektorilta ja suuryrityksistä. 
  • Työ- ja elinkeinoministeriö asetti marraskuussa 2018 työryhmän arvioimaan viennin rahoitusjärjestelmää ja muun muassa vientiluotoissa käytettyä CIRR-korkojärjestelmää. Työryhmän loppuraportti antoi kehitysehdotuksia.
  • Suurimmille suomalaisille vientiyrityksille ja joukolle pk-vientiyrityksiä tehty selvitys vientitakuiden ja ostajarahoituksen merkityksestä. Tutkimukseen osallistuivat suuryrityksistä Andritz, Outotec, Valmet, Wärtsilä, Meyer Turku ja Nokia. Yritysten mukaan monet vientikaupat jäisivät syntymättä ilman vientitakuita ja ostajarahoitusta.
  • Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisema tutkimus analysoi, millaisia arvonlisä- ja työllisyysvaikutuksia suurimmilla vientirahoitetuilla hankkeilla on ollut Suomessa. ETLA:n tutkijoiden Jyrki Ali-Yrkön ja Tero Kuusen tekemän tutkimuksen mukaan Meyerin ja Nokian vientirahoituksen piirissä oleva toiminta tuottaa merkittävää arvonlisää Suomessa ja sen piirissä on tuhansia työntekijöitä.
  • TEM:n asettaman selvityshenkilö Nicholas Andersonin raportti vienninrahoitusjärjestelmästä ja CIRR-korkojärjestelmän toimivuudesta.
  • Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama arviointi julkisten vientiluottojen ja -takuiden kysynnän ja vastuiden kasvusta sekä sen aiheuttamasta riskistä valtiontaloudelle. Arvioinnin teki ulkopuolinen ja riippumaton kansainvälinen tutkijaryhmä, jolla on vahva kokemus viennin rahoituksesta.
  • Raportti tarkastelee Finnveran viennin rahoituksen vaikuttavuutta panos-tuotos-menetelmällä sekä valottaa Finnveran viennin rahoitusta osana Suomen vientiä ja kansantaloutta.