Content Section
Uutiset

Koronakriisin vaikutukset leviävät vientiyrityksiin ja alihankintaketjuihin – Finnvera varautunut turvaamaan lainarahoituksen saatavuutta takausten lisäksi lainoilla

""
Published date

Koronan aiheuttaman talouskriisin seuraava vaihe voi olla edessä, kun vaikutukset leviävät aiempaa voimakkaammin vientiyrityksiin ja niiden alihankintaketjuihin Suomessa. Rahoitusjärjestelyt ovat vaarassa vaikeutua erityisesti yrityksillä, jotka tarvitsisivat järjestelyjä toistamiseen kriisin aikana. Finnvera on varautunut turvaamaan elinkelpoisten yritysten lainarahoituksen saatavuuden takauksilla ja omilla lainoilla kriisin kaikissa vaiheissa, sanoo liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä. Finnveran rahoituksen painopiste on edelleen takauksissa, mutta yritykset voivat nyt hakea myös lainaa suoraan Finnverasta, jos rahoituksen järjestyminen sitä edellyttää.

Talouden jälleenrakentaminen edennee eri toimialoilla eri tahtiin. Heinilä painottaa, että Finnvera on varautunut turvaamaan elinkelpoisten yritysten lainarahoituksen saatavuuden kriisin kaikissa vaiheissa.

- Arvioimme kriisin seuraavan vaiheen käynnistyvän syksyllä, kun vaikutukset leviävät aiempaa voimakkaammin vientiyrityksiin ja niiden alihankintaketjuihin Suomessa. Työllisyyden ja tulevan kasvun näkökulmasta on erityisen tärkeää turvata yritysten rahoituksen saatavuus ja selviytyminen kriisin yli. Olemme varautuneet täydentämään rahoitusmarkkinoita takausten lisäksi myös omilla lainoilla, sanoo Finnveran pk-yritysten rahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Finnvera on myöntänyt vuoden alusta lähtien lainoja, takauksia ja vientitakauksia jo 1,2 miljardia euroa – tästä noin miljardi on myönnetty 16.3. jälkeen, jolloin koronakriisin taloudelliset vaikutukset alkoivat aktualisoitua. Rahoitusten keskikoko on noussut alun 100 000 eurosta, kun kriisin vaikutukset ovat levinneet koskemaan useampia toimialoja ja suurempia yrityksiä.

Finnvera keskittyi myöntämään takauksia pankkien myöntämille lainoille nopeuttaakseen yritysten rahoituksen saantia. Takaukset ovat jatkossakin ensisijainen rahoituskeino, mutta 14.9.2020 alkaen yritykset voivat jälleen hakea käyttöpääomalainaa myös suoraan Finnverasta. Finnveran myöntämä käyttöpääomalaina on tarkoitettu tilanteisiin, joissa yrityksen rahoitus ei muutoin järjestyisi. Lainaa ei voi käyttää rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksamiseen.

Yritykset voivat myös hakea Finnveran kasvulainaa eli juniorilainaa oman pääomansa vahvistamiseen, mikä helpottaa yritysten mahdollisuuksia saada ulkopuolista rahoitusta.

Jos koronatartuntojen toinen aalto kiihtyy ja tuo mukanaan rajoitustoimenpiteitä, pienten yritysten rahoitusjärjestely- ja lisärahoitustarve kasvaa uudelleen nopeasti, Heinilä arvioi.

- Arvioimme rahoitusjärjestelyjen vaikeutuvan erityisesti niillä yrityksillä, jotka tarvitsisivat järjestelyjä toistamiseen. Lyhennysvapaita myönnettiin keväällä tyypillisesti puoleksi vuodeksi, ja näiden yritysten paluu normaaleihin lyhennysohjelmiin lähestyy. Asiakkaiden kannattaa olla lyhennysohjelmien jatkosta yhteydessä omaan pankkiinsa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera joustaa järjestelytarpeissa, ja toivomme joustoja koko rahoitusjärjestelmältä. Pystymme tarvittaessa vastaamaan nopeasti kasvavaan kappalemääräiseen kysyntään tehokkailla prosesseilla ja henkilöstön kohdennuksilla.

Suomen rahoitusjärjestelmä on toiminut läpi kriisin hyvin

Erilaisia maksuohjelmien järjestelyjä, kuten lyhennysvapaita, on sovittu yrityksille maaliskuusta lähtien lähes 11 000 kappaletta. Uuden rahoituksen ja tehtyjen järjestelyjen määrät ovat kaksin–kolminkertaiset viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

- Suomen rahoitusjärjestelmä on toiminut läpi kriisin hyvin. Yritykset ovat saaneet järjesteltyä maksusuunnitelmiaan ja hankittua lisärahoitusta Finnveran ja pankkien yhteistyöllä. Vakavien maksuhäiriöiden määrä ei ole kasvanut. Lainarahoitus edellyttää yritykseltä velanhoitokykyä, ja yritykset ovat ymmärrettävistä syistä ottaneet lisävelkaa vain, kun sitä ehdottomasti tarvitsevat, Heinilä sanoo.

Uuden kasvun rakentamiseen investoinneilla ja omistajanvaihdoksilla

Monet yritykset ovat lykänneet investointipäätöksiä epävarmuuden takia, vaikka talouskriisit luovat aina myös uusia mahdollisuuksia ja muokkaavat markkinatilannetta. Investointien lisäksi omistajanvaihdokset ovat osa yritysten tervettä rakenneuudistusta. Omistajanvaihdosten rahoittaminen on Finnveran strategiassa normaalitilanteessa keskeinen painopistealue.

Yritysten omistajanvaihdokset ovat osa tulevan kasvun edellytysten rakentamista. Yrityksiä on nyt myynnissä enemmän kuin ennen kriisiä, mutta monet ostajat ja rahoittajat ovat samaan aikaan tulleet varovaisemmiksi. Pyrimme Finnverassa varmistamaan, etteivät järkevät omistajanvaihdokset jäisi kiinni rahoituksen saatavuudesta. Kysymys on sekä yritystoiminnan jatkosta että uuden kasvun rakentamisesta.

Lisätiedot:

Juuso Heinilä, liiketoimintajohtaja, pk- ja midcap-rahoitus, Finnvera, puh. 029 460 2576

Jaa sivu: