Content Section
Uutiset

Itä-Suomen aluekatsaus 1–6/2023: Finnveran rahoituksen myöntäminen kääntyi kasvuun Itä-Suomen alueella

Luotoravintola Kuopiossa.
Published date

Finnvera myönsi tammi–kesäkuussa 2023 rahoitusta Itä-Suomen alueen neljään maakuntaan yhteensä 94,1 miljoonaa euroa (82,5). Myönnetyn rahoituksen määrä kääntyi kasvuun Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen maakunnissa. Vain Etelä-Savossa rahoituksen määrä jäi viime vuoden vastaavasta jaksosta. Rahoituksesta entistä suurempi osuus kohdentui teollisuuteen ja investointeihin, mikä kuvastaa Finnveran roolin tärkeyttä alueen teollisten yritysten kasvuhankkeiden rahoituksessa. Myös viennin rahoitus alueella on toipumassa ennätystahtiin.

Eniten rahoituksen myöntö kasvoi Keski-Suomessa: Finnvera myönsi tammi–kesäkuussa Keski-Suomeen rahoitusta yhteensä 24,8 miljoonaa euroa, mikä on 47 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Pohjois-Karjalassa Finnveran kokonaisrahoitus oli yhteensä 19,1 miljoonaa euroa ja kasvoi 22 prosenttia vuodentakaisesta. Pohjois-Savossa Finnvera myönsi rahoitusta 34,4 miljoonaa euroa, mikä oli 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Etelä-Savossa myönnetyn rahoituksen määrä laski 15,8 miljoonaan euroon, joka on noin 8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.

- Korona-aikana alkanut voimakas Finnveran rahoituksen kohdentumisen polarisaatio eri maakuntien välillä tasaantui hivenen alkuvuoden aikana. Valtakunnallisesti Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rahoituskysynnän trendinomainen kasvu jatkuu kuitenkin edelleen muita maakuntia vilkkaampana. Itä-Suomen aluejohtajana olen erityisen iloinen Keski-Suomen maakuntaan myönnetyn rahoituksen kääntymisestä kasvuun hiipuvien rahoitusvuosien jälkeen, toteaa Mikko Vänttinen.

Toimialoittain rahoitustarpeet vaihtelevat suhdanteiden mukaan

Yli 60 prosenttia myönnetystä kotimaan rahoituksesta eli 59 miljoonaa euroa kohdistui alkuvuoden aikana teollisille yrityksille. Teollisuuden osuus Finnveran rahoituksesta kasvoi voimakkaasti kaikissa alueen maakunnissa. Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa myös liike-elämän palveluihin kohdistui Finnveran rahoitusta edellisvuotta enemmän.

Matkailun, kaupan ja kuluttajapalveluiden sekä maaseutuelinkeinojen rahoitusosuudet laskivat Itä-Suomen alueella. Vaikka kotimaan kulutus kohdistuu entistä voimakkaammin matkailuun ja kuluttajapalveluihin, ei se vielä näy alueemme rahoituksen kohdentumisena näiden toimialojen investointeihin, toteaa Vänttinen.

- Kaupallisten rahoittajien varovaisuus näkyy asiakkaille rahoitushankkeiden pitkittyneinä käsittelyaikoina. Tämän vuoksi iso osa Finnveran teollisuuteen myöntämästä alkuvuoden rahoituksesta oli viime vuoden puolelta siirtynyttä tarvetta. Teollisuuden rahoituksen voimakas kasvu ja rahoituksen painottuminen investointeihin kuvastavat Finnveran roolin tärkeyttä alueemme teollisten yritysten kasvuhankkeiden rahoituksen järjestämisessä, Finnveran Itä-Suomen aluejohtaja Vänttinen korostaa.

Finnveran määrätietoinen panostaminen kansainvälistä kasvua tavoittelevien yritysten auttamiseen rahoituksen keinoin näkyy alueellamme alkuvuoden rahoituksessa. Jopa 56 prosenttia Itä-Suomen alueella tammi–kesäkuussa 2023 myönnetystä rahoituksesta kohdistui kansainvälistä kasvua tavoitteleville tai vientiyrityksille, iloitsee Vänttinen.

Pk-yritysten Venäjä-shokista toipuva vienti näkyy Finnveran vienninrahoituksessa

Itä-Suomen alueella vientitakausten ja -takuiden myöntäminen näyttäisi toipuvan ja nousevan huippuvuoden 2021 tasolle. Pk-vientitakuut ja -takaukset ylittivät alueella ensimmäistä kertaa 45 miljoonan euron rajan vuonna 2021. Viime vuonna jäätiin selvästi ennätysvuodesta. Jos taas viennin rahoituksen myöntäminen tänä vuonna jatkuu alkuvuoden tasolla koko vuoden, vienninrahoitus tulee kohoamaan ennätysvuoden tasolle. Maakunnista alkuvuoden viennin rahoituksen kasvu oli voimakkainta Pohjois-Karjalassa, missä vientitakuiden ja -takausten myöntäminen ylsi 12 miljoonaan euroon.

Myönnetyt vientitakaukset ja takuut miljoonaa euroa ItäSuomen alueella.

Toista vuotta jatkuva heikko suhdannenäkymä hidastaa yrityskauppojen toteutumista

Heikko suhdannenäkymä hidastaa yrityskauppojen toteutumista. Finnveran rahoittamien yrityskauppojen lukumäärä laski koko Itä-Suomen alueella selvästi edellisvuosista.

- Omistajanvaihdoksiin käytetyt rahoituseurot sen sijaan kasvoivat viime vuodesta. Rahoituksen kohdistuminen entistä suurempien yritysten omistusvaihdoksiin johtuu osaltaan pienimpien yritysten omistusvaihdosten toteutumisen haasteista. Pienille yrittäjävetoisille yrityksille näyttää olevan entistä vaikeampaa löytää jatkajia, Vänttinen sanoo.

Eniten Finnveran rahoitusta kohdistui Keski-Suomen yrityskauppoihin, missä yrityskauppojen rahoitusmäärä kasvoi alkuvuoden ennätyslukemiin. Keski-Suomessa yrityskauppoja rahoitettiin tammi–kesäkuussa 19 kappaletta ja 7,6 miljoonaa euroa.

Rahoitetut omistajanvaihdokset ItäSuomen alueella.

Finnvera lisäsi rahoituksen saatavuutta uusilla tuotteilla

Finnvera toi alkuvuoden aikana uusia tuotteita yritysten rahoittamiseen. Helmikuussa käynnistyi suoran vientiluoton myöntäminen vientikauppoihin, ja kesäkuussa markkinoille saatiin ilmasto- ja ympäristölaina sekä digitalisaatio- ja innovaatiolaina, jotka mahdollistavat vakuudettoman ja edullisen täydentävän rahoituksen saamisen EU-rahoituskriteerit täyttäviin hankkeisiin.

-Uusien lainatuotteiden käyttö on ollut vielä vähäistä, mutta tietoisuuden kasvaessa toivomme niiden käytön lisääntyvän ja yritysten investointirahoituksen saatavuuden paranevan, Vänttinen sanoo.

Lisätietoja:

Mikko Vänttinen, aluejohtaja Finnveran Itä-Suomen alue, puh. 029 460 2721, [email protected]

Liite: Itä-Suomen aluekatsaus 1-6/2023 (PDF)

Jaa sivu: