Content Section
Uutiset

InvestEU: EIR:n ja Finnveran yhteistyö kanavoi 280 miljoonaa euroa suomalaisten pk-yritysten vihreän siirtymän, innovaatioiden ja digitalisaation vauhdittamiseen

EIR:n johtaja Marjut Falkstedt ja Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.
Published date

Euroopan investointirahasto (EIR) tarjoaa Finnveralle 170 miljoonan euron takauksen, jonka myötä Finnveralla on mahdollisuus rahoittaa suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten investointeja kaikkiaan arviolta 280 miljoonan euron arvosta. Finnvera on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö ja Suomen vientitakuulaitos.

Yhteistyön mahdollistaa InvestEU-ohjelma, jonka tavoitteena on käynnistää yli 372 miljardin euron lisäinvestoinnit vuosien 2021–2027 aikana.

Finnvera tuo kesäkuun 2023 alusta yritysten käyttöön ilmasto- ja ympäristölainan sekä digitalisaatio- ja innovaatiolainan, jotka on suunnattu ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä vihreän siirtymän, digitalisaation ja energiamurroksen vauhdittamiseen. Uusilla lainatuotteilla mahdollistetaan erityisesti pk-yritysten investointeja siirtymässä vihreämpään ja digitalisempaan tulevaisuuteen. Ilmasto- ja ympäristölaina on tarkoitettu ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviin investointeihin ja kiertotalouden hankkeisiin. Digitalisaatio- ja innovaatiolaina sopii esimerkiksi tuotekehitykseen, liiketoimintamallien ja toimitusketjujen digitalisoimiseen.

Yksittäiseen investointiin lainaa voi saada suunnitellusti enintään 2 miljoonaa euroa. Molemmilla lainatuotteilla on EIR:n 60 prosentin takaus, minkä ansiosta Finnvera ei vaadi pk- tai pieniltä midcap-yrityksiltä lisävakuuksia.

Uusi kasvu- ja vientipotentiaali liittyvät entistä enemmän energiamurrokseen ja vihreään siirtymään, ja digitalisaatio on avain liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen. Kannustamme yrityksiä tarttumaan näiltä sektoreilta nouseviin liiketoimintamahdollisuuksiin, ja uusien lainojen avulla madallamme yritysten kynnystä vauhdittaa investointeja”, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä. 

“Meillä on ilo jälleen tehdä yhteistyötä Finnveran kanssa. InvestEU-takauksen ansiosta yhteistyö tuo yli 800 suomalaisen yrityksen saataville rahoitusta paremmin ehdoin”, sanoo EIR:n toimitusjohtaja Marjut Falkstedt.

”Tällaiset toimet ovat ratkaisevan tärkeitä investointihankkeiden rahoittamiselle ja kasvutavoitteiden saavuttamiselle. Kun yritykset pyrkivät mukauttamaan liiketoimintamallejaan vihreämpään ja digitaalisempaan tulevaisuuteen, teemme mielellämme oman osamme tehdäksemme investoinneista saavutettavampia ja kannattavampia.”

Taloudesta vastaava EU-komissaari Paolo Gentiloni sanoi: ”InvestEU:lla on keskeinen rooli vihreää ja digitaalista siirtymää turvaavien kestävien investointien tukemisessa. Tämä sopimus mahdollistaa uudenlaista työllisyyttä Suomeen ja kiihdyttää maan siirtymää vihreämpään ja yhä digitaalisempaan talouteen. Olemme ylpeitä voidessamme tukea suomalaisia ​​yrityksiä saavuttamaan tämän tavoitteen.”

Taustatiedot

Finnvera on Suomen valtion erityisrahoitusyhtiö ja virallinen vientitakuulaitos. Suomen valtio omistaa koko Finnveran osakekannan, ja sen luottoluokitus on Aa1/P-1 Moody’silta ja AA+/F1+ Fitchiltä. Finnvera perustettiin vuonna 1999 rahoittamaan pk-yrityksiä takauksilla ja lainoilla sekä takaamaan suomalaista vientiä. Tällä hetkellä Finnveralla on 365 työntekijää ja noin 24 400 asiakasta, ja Finnvera palvelee koko Suomea 15 toimipisteen verkostollaan. Lain mukaan Suomen valtio korvaa 50 % Finnveran kotimaan rahoituksen luotto- ja takaustappioista (pandemian vuoksi korvaustaso nostettiin väliaikaisesti 80 %:iin vuoden 2022 loppuun saakka). Finnveran taseen loppusumma oli 12,6 miljardia euroa vuoden 2022 lopussa. Finnvera myönsi kotimaan lainoja ja takauksia vuonna 2022 yhteensä 1,1 miljardia euroa.

Euroopan investointirahasto (EIR) kuuluu Euroopan investointipankkiryhmään (EIP-ryhmä). EIR tukee Euroopan pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamalla niiden rahoituksen saatavuutta. Se suunnittelee ja kehittää Euroopan pk-yrityksille suunnattua riski- ja kasvurahoitusta, takuujärjestelyjä ja mikrorahoitusinstrumentteja. EIR:n toiminta tukee EU:n poliittisia tavoitteita edistää muun muassa kilpailukykyä ja kasvua, innovointia ja digitalisaatiota, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, osaamista ja inhimillistä pääomaa, ilmastotoimia ja ympäristön kestävyyttä.

Pitkäaikaista rahoitusta Euroopassa tarjoavalla InvestEU-ohjelmalla pyritään saamaan liikkeelle merkittäviä määriä julkista ja yksityistä rahoitusta, jolla tuetaan kestävää elpymistä. InvestEU-ohjelman avulla käynnistetään lisää investointeja, joilla edistetään EU:n tavoitteita, kuten EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa, digitaalisaatiota ja pk-yritysten tukemista. InvestEU-ohjelma kokoaa yhteen lukuisat EU:n rahoitusvälineet. Ohjelmassa on kolme osaa: InvestEU-rahasto, InvestEU-neuvontakeskus ja InvestEU-hankeportaali. InvestEU-rahaston toiminta toteutetaan useiden rahoituskumppaneiden kautta. Kumppanit investoivat EU:n 26,2 miljardin euron talousarviotakauksen turvin hankkeisiin, joilla käynnistetään arviolta 372 miljardin euron arvosta lisäinvestointeja.

EIF, EU Commision and Finnvera logos.

Lisätietoja:

Jani Tuominen, tiimipäällikkö, ilmasto- ja innovaatiorahoitus, Finnvera, puh. 029 460 2651 

Jaa sivu: