Content Section
Uutiset

Finnveran takausosuus nousee enimmillään 90 prosenttiin

Juuso Heinilä
Published date

Finnvera on tähän mennessä myöntänyt pk-yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen enimmillään 80 prosentin takauksia pankkilainoille. Takaus helpottaa lainansaantia pankista, kun takausosuudelle ei tarvita muita vakuuksia. Nyt Finnvera valmistelee 90 prosentin takausten käyttöä niissä pk-yritysten tilanteissa, joissa yrityksen rahoituksen järjestyminen sitä ehdottomasti edellyttää. Finnvera edellyttää, että hyöty takausosuuden nostamisesta kohdistuu suoraan rahoitettaville yrityksille.

80 prosentin takaus on toiminut pääsääntöisesti hyvin, ja yritykset saavat Finnveran takauksella rahoitusta pankista, kun yrityksen liiketoiminta on ollut ennen kriisiä kannattavaa ja kun yrityksen velanhoitokyky riittää myös uusien lainojen maksamiseen takaisin.

Finnvera on myöntänyt yli 3 000 uutta takausta yritysten pankkilainoille maalis−huhtikuun aikana. Yritysten lyhyen ajan maksutarpeissa ensisijainen tarve on ratkaistu nykyisten lainojen maksujärjestelyillä, joita on tehty Finnverassa noin 7 000.

− Arvioin, että euromääräinen kysyntä tulee kasvamaan ennen kesää, koska yritykset järjestelevät rahoitusta ja kassatilannettaan vastaamaan sen hetkistä tilannekuvaa. Kesäkuussa liikkeellä on todennäköisesti enemmän myös keskisuuria ja sitä suurempia yrityksiä. Näkemykseni mukaan takausosuuden määrä ei ole ollut ratkaiseva asia lainanotolle vaan yrityksen tarve, sanoo liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Finnvera varautuu erilaisiin rahoitustilanteisiin valmistelemalla takauksen maksimiosuuden nostoa. Myös jatkossa takausosuus on ensisijaisesti 80 prosenttia, mutta 90 prosentin takaus voidaan myöntää, jos rahoituksen järjestyminen sitä ehdottomasti edellyttää.

− Näissä tilanteissa myös pankin myöntämälle lainalle olisi perusteltua asettaa hintakatto, koska 90 prosenttia riskistä on Finnveralla. Näin voitaisiin varmistaa hyödyn välittyminen suoraan yrityksille, toteaa Juuso Heinilä.

Heinilä painottaa, että suurin osa yrityksistä saa rahoitusta nykyisillä takausasteilla. Siksi takausasteen yleinen korottaminen 90 prosentin tasolle ei ole järkevää. Se lisäisi kaikkien taattua lainaa nostavien yritysten kustannuksia. Uuden takausosuuden ja hintakaton valmistelua tehdään siten, että tarkemmat tiedot ja käyttöönottoaikataulu voidaan julkaista huhtikuun loppuun mennessä. Takausosuuden nosto 90 prosenttiin koskisi pk-yrityksiä.

Lisätiedot:

Juuso Heinilä, liiketoimintajohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2576

Jaa sivu: