Content Section
Uutiset

Finnveran luottovakuutustuotteiden tarjonta yksinkertaistuu – helpottaa yritysten tapoja suojautua viennin riskeiltä

""
Published date

Finnveran luottoriskitakuu uudistuu ja korvaa jatkossa vientisaatavatakuun ja entisen luottoriskitakuun, joiden käytöstä luovutaan viimeistään vuoden 2022 aikana. Muutos yksinkertaistaa luottovakuutustuotteiden käyttöä ja helpottaa vientiyritysten tapoja suojautua vientikauppojen riskeiltä.

Luottoriskitakuulla viejä voi vakuuttaa vientikauppansa luottotappioiden varalta.

Takuulla katetaan riskiä siitä, että ulkomainen ostaja ei maksaisikaan kauppasummaa ja/tai valmistusaikana tapahtuvaan kaupan keskeytymiseen liittyvää riskiä. Takuulla voidaan myös kattaa ostajan maasta aiheutuvaa poliittista riskiä sekä valtioon liittyvää riskiä.

Luottoriskitakuu soveltuu sekä yksittäisiin vientikauppoihin että jatkuvaan vientiin. Maksuaika voi olla joko lyhyt tai pitkä.

Uutena tytäryhtiövakuuttaminen

Uuteen luottoriskitakuuhun sisältyy myös niin sanottu tytäryhtiövakuuttaminen, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa takuunottajana toimii suomalainen yhtiö ja viejänä sen ulkomaisia tytäryhtiöitä / hallinnassa olevia yhtiötä. Näin Finnvera pystyy palvelemaan entistä laajempaa viejäjoukkoa ilman erillistä räätälöintiä. Tytäryhtiövientiä voidaan kattaa luottoriskitakuulla sekä lyhyen että keskipitkän maksuajan kaupoissa. Hankkeet ja kohdemaat käsitellään tapauskohtaisesti.

Muutoksia määräaikoihin, lisämaksuajan myöntämiseen ja luottotietojen tilaamiseen

Luottoriskitakuun ehtoja on yksinkertaistettu ja täsmennetty maksuviiveen ilmoittamisen, viennin ilmoittamisen ja luottorajan raukeamisen osalta. Jatkossa jatkuvan viennin osalta vienti-ilmoitus tulee antaa vientiä seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, kuitenkin ennen saatavan erääntymistä, ja asiakas voi antaa ostajalle maksuajan pidennystä vain Finnveran luvalla. Lisäksi luottotietojen hankinta keskitetään Finnveralle.

 

Uudet ehdot

Vanhat ehdot

Vienti-ilmoitus, limiitti

Vientiä seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, kuitenkin ennen saatavan erääntymistä

Viipymättä tai vientiä seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä

Vienti-ilmoitus, yksittäinen kauppa

5 päivän kuluessa toimituksen tapahduttua

Viipymättä toimituksen tapahduttua

Viiveilmoitus annettava, limiitti

60 päivän kuluessa laskun eräpäivästä

14 päivän kuluessa siitä, kun 60 päivää on kulunut eräpäivästä

Viiveilmoitus annettava, yksittäinen kauppa

30 päivän kuluessa laskun eräpäivästä

14 päivän kuluessa siitä, kun 60 päivää on kulunut eräpäivästä

 

Uudistuksia myös rahoittajien näkökulmasta

Uudistukseen sisältyy myös kaksi erilaista korvausoikeuksien siirtosopimusta. Uutta on isompiin ja vaativimpiin kauppoihin sovellettava siirtosopimus, jossa pankin korvausoikeus on riippuvainen vain sen omien velvollisuuksien täyttämisestä.

Luottoriskitakuu voi toimia vakuutena pankille, kun pankki rahoittaa vientikaupan saatavia. Pankki rahoittaa viejän saatavia joko luotottamalla viejää (factoring) tai ostamalla saatavat viejän ja pankin solmiman rahoitussopimuksen mukaisesti. Järjestely mahdollistaa kassavirran optimoinnin viejälle. Viejän tulee tarkistaa saatavien rahoituksen mahdollisuus omalta pankiltaan.

Uusi luottoriskitakuu käyttöön syksyllä – ei vaadi toimenpiteitä viejiltä

Uusi luottoriskitakuu otetaan käyttöön asteittain lokakuusta 2021 alkaen, jolloin uusille viejille takuuta ryhdytään myöntämään uusilla ehdoilla.

Olemassa olevat jatkuvan viennin takuut siirretään uusille luottoriskitakuun ehdoille, ja Finnvera on loppuvuoden aikana asiakkaisiin yhteydessä muutoksen ollessa ajankohtainen. Asiakkaat saavat uuden takuusopimuksen allekirjoitettavakseen. Muutos ei vaadi tässä vaiheessa vientiyrityksiltä toimenpiteitä.

Luottoriskitakuun hinnoittelu säilyy ennallaan.

Finnvera voi väliaikaisesti myöntää uusia lyhyen riskiajan vientitakuita 31.12.2021 saakka myös niin sanottuihin markkinakelpoisen riskin maihin, eli esimerkiksi EU-maihin ja muihin läntisiin teollisuusmaihin.

Lisätietoa:

Luottoriskitakuun tuotesivut Finnvera.fi:llä